Siirry sisältötekstiin

Sähköinen vikailmoitus – Läpinäkyvyyttä huoltotyön suorittamiseen

Asukkaat ovat jo valmiina sähköisiin palveluihin ja reaaliaikaisuus, läpinäkyvyys sekä itsepalvelu ovat jo arkea. Isännöintiliiton tehdyssä digiselvityksessä 79% asukkaista haluavat nyt ja jatkossa tehdä palvelupyynnöt verkossa, erityisesti vika- ja häiriöilmoitukset, jotka vaativat ammattilaisen apua. Tampuurin sähköinen vikailmoitus mahdollistaa tehokkaan viestinnän ja työn läpinäkyvyyden.

Sähköinen vikailmoitus Tampuurissa

Asukkaat ovat jo valmiina sähköisiin palveluihin ja reaaliaikaisuus, läpinäkyvyys sekä itsepalvelu ovat jo arkea. Isännöintiliiton tehdyssä digiselvityksessä 79% asukkaista haluavat nyt ja jatkossa tehdä palvelupyynnöt verkossa, erityisesti vika- ja häiriöilmoitukset, jotka vaativat ammattilaisen apua.

Tampuurin sähköiset palvelut tarjoavat kaksi erilaista tapaa kerätä tietoa asunnossa tai yhtiön yleisissä tiloissa olevista vioista. Molemmissa vaihtoehdoissa työ tallentuu vaivattomasti Tampuuriin jatkokäsittelyä varten. Tampuurissa työ ohjataan oikealle työn suorittajalle, joka osaltaan varmistaa, että asukasta palvellaan kunkin tapauksen kiireellisyyden perusteella riittävän nopeasti.

Sähköinen vikailmoitus mahdollistaa tehokkaan viestinnän ja työn läpinäkyvyyden

Mikäli käytössä ei ole Tampuurin asukassivuja, käytetään yksinkertaista, myös mobiililaitteilla toimivaa verkkolomaketta, johon syötetään sekä asukkaan, että vikailmoituksen tiedot. Lomakkeen keräämät tiedot määritellään asiakkaan prosessin mukaisesti käyttöönottovaiheessa, jolloin lomake myös personoidaan asiakkaan oman visuaalisen ilmeen sopivaksi.

Koska kaikki tiedot tallennetaan ja käsitellään Tampuurissa, voidaan asukasta tiedottaa ilmoituksen tilan muuttumisesta suoraan Tampuurin kenttätyökaluilla, vaikka käytettävissä ei olisikaan Tampuurin asukassivuja. Kun ilmoitus esimerkiksi otetaan työn alle tai huoltoyhtiö joutuu odottamaan osia ennen työn saattamista valmiiksi, voidaan asiakasta tiedottaa vaikkapa sähköpostilla.

Jos taas asiakkaalla on käytössään Tampuurin asukassivut, vikailmoituksen tekeminen ja seuranta ovat asukkaalle vieläkin yksinkertaisempaa, sillä asukkaan ei tarvitse erikseen antaa ilmoituksen laatimisen yhteydessä mitään muuta kuin vikaan liittyvä tieto. Asukassivut osaavat automaattisesti yhdistää asukkaan oikeaan huoneistoon.

Sekä lomakkeella, että asukassivuilla täytettävät vikailmoitukset ovat käytettävissä kaikilla laitteilla, kunhan asennettuna on jokin moderni verkkoselain. Tällä hetkellä yli puolet Tampuurin sähköisen asioinnin asiakkaista käyttääkin palveluitaan pääasiassa mobiililaitteilla.

Tarjoamalla sähköisiä palveluja takaat tyytyväisempiä asukkaita ja työnsuorittajia

Työn ohjautuminen oikealle työnsuorittajalle helpottuu myös asukassivujen avulla. Asukassivut käyttää vikailmoituksen työnsuorittajan valitsemiseen ennalta määriteltyihin monivalintakysymyksiin perustuvaa kysymyspatteristoa, jonka vastauksiin perustuen ilmoitus ohjataan oikealle työn suorittajalle. Asukas näkee vikailmoituksen tilan muuttumisen kätevästi suoraan asukassivuilta, jossa hän pääsee myös näkemään aiemmin tekemänsä ilmoitukset.

Tarjoamalla sähköisiä palveluja et vain helpota asukkaan elämää vaan myös työnsuorittajan työstä tulee mielekkäämpää. Kun tarjotaan sopivia digitaalisia työkaluja se edistää tuottavuutta, työn sujuvuutta ja mielekkyyttä kun pystytään varmistamaan työn eteneminen aikataulussa sekä oikeiden ihmisten osallistaminen. Kiinteistöpuolella tehtävissä töissä kuten myös kiinteistöhuollossa digitaalisuus on yksi työväline, jonka avulla pyrimme helpottamaan asiointia.

Hyödyt kiinteistön omistajalle, taloyhtiölle ja isännöitsijälle:

  • Parempi asiakastyytyväisyys
  • Huollon prosessi haltuun
  • Työpyynnöt reaaliajassa oikealle työnsuorittajalle
  • Tiedot vikailmoituksista järjestelmällisesti ylhäällä eikä vain huoltomiehen tiedossa
  • Oikea tieto vikailmoituksien vasteajoista
  • Vähemmän kyselyitä vikailmoituksen tilanteesta asiakaspalveluun

Hyödyt asukkaalle:

  • Palvelupyyntöjen jättö itsepalvelun kautta 24/7 laiterippuumattomasti (esim. mobiili)
  • Ajantasainen tieto töiden tilasta
  • Sujuvaa ja läpinäkyvää palvelua

Haluaisitko sinä helpottaa huoltotyötä?

Ole yhteydessä niin keskustellaan yhdessä, kuinka voit hyödyntää Tampuurin sähköisiä palveluita omassa liiketoiminnassasi.

Suosituimmat