Automaatio auttaa merkityksellisempään työhön mutta tuo uusia haasteita

Teknologia voi vapauttaa ihmiset rutiineista mielekkäämpiin tehtäviin, mikä kasvattaa tuottavuutta ja hyvinvointia. Huonosti johdettuna työtapojen muutos voi kuitenkin tuoda uusia haasteita.