Siirry sisältötekstiin

Verkkomaksaminen Suomessa – muutokset ja verkkomaksamisen trendit

Haastattelimme verkkomaksamisen asiantuntijaa, Visma Payn tuotejohtaja Markus Salmista ja selvitimme, miten korona ja sen pakottama digiloikka ovat vaikuttaneet verkkomaksamiseen ja mitä muita trendejä verkkomaksamisen alalla on pinnalla juuri nyt.

verkkomaksaminen suomessa
Verkkomaksaminen Suomessa ja verkkomaksamisen trendit 2021

Yritysten digiloikka on ollut jo pitkän aikaa rakenteilla, mutta korona on vauhdittanut kehitystä entisestään. Vaikutukset näkyvät selkeästi myös verkkomaksamisessa: erityisesti perinteiset kivijalkaliikkeet ovat löytäneet tapoja toimia myös verkossa ja sitä kautta tuoneet kotona olevaan maailmaan ne samat palvelut, jotka ennen ovat olleet fyysisiä.

”Ruoan verkkokauppa on hyvä esimerkki toimialasta, joka on kasvanut koronan aikana paljon. Lisäksi erilaisia livetapahtumia ja koulutuksia on nyt helposti saatavilla myös verkossa. Uskon, että ne jäävät osaksi ihmisten jokapäiväistä arkea myös koronan jälkeen”, Salminen pohtii.

Matkailu ja liikkuminen, tavarat sekä palvelut ovat perinteisesti olleet verkkokaupan isoja toimialoja. Näitä toimialoja keskenään vertailtaessa voidaan huomata, että tavaroiden ostaminen verkossa on pysynyt miltei samana. Eniten siipeensä on saanut matkailutoimiala, koska koronan vuoksi ihmiset eivät ole päässeet matkustamaan. Koko toimialaa kurittavat vaikeudet näkyvät luonnollisesti myös verkkomaksamisessa.

Vaikka korona on tuonut haasteita lähes kaikille toimialoilla, on palveluiden ostaminen verkosta kuitenkin lisääntynyt. Palveluille on nyt enemmän kysyntää, joka on huomattavissa myös verkkomaksujen puolella. Verkkokauppiaat ovat siirtäneet liiketoimintaansa yhä enemmän verkkoon ja jopa luoneet täysin uudenlaisia palvelukonsepteja.

”Jos koronatilanteesta haluaa hopeareunusta hakea, niin ollut todella inspiroivaa seurata sitä, kuinka yritykset ovat tuoneet erilaisia liiketoimintakonsepteja ja tavallaan miettineet liiketoiminnan kokonaan uusiksi. Kun korona on tuonut ahdinkoa nykyiseen liiketoimintaan, on löydetty uusia palvelu- ja toimintamalleja, joilla on pystytty elinvoimaistamaan liiketoimintaa uudelleen”, Salminen iloitsee.

Kuluttajien maksutottumukset muutoksessa

Korona on laittanut digitalisaation rattaita tehokkaasti liikkeelle, mutta yritykset ovat vieneet liiketoimintaansa yhä enemmän verkkoon jo ennen koronaa. Visma Pay toteutti keväällä 2021 tutkimuksen kuluttajien maksutapojen muutoksesta, ja tutkimuksesta saadusta datasta käy ilmi, että maksutavoissa on tapahtunut selkeitä muutoksia vain kahden vuoden aikana.

Tutkimuksessa havaittiin, että eri maksutapojen välillä on tapahtunut merkittävä muutos. Erityisesti mobiilimaksaminen on yleistynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä johtunee osittain siitä, että ihmisillä on älypuhelin nykyään aina mukana ja mobiilimaksamisesta on tullut helppo maksamisen muoto. Käänteisesti ajateltuna taas mobiilimaksamisen suosion kasvu on ehkä syönyt maksamista verkkopankkien puolelta, mikä on ollut perinteisesti suosittu verkkomaksamisen muoto Suomessa. 

Verkkomaksutapojen muutokset 2020
Mobiilimaksujen määrä kasvoi 2018-2020 yli 10 prosenttiyksikköä, kun vastaavasti verkkopankkimaksujen määrä väheni samassa suhteessa.

Maksutapojen suosion muuttumisen lisäksi toinen selkeä trendi on verkkokauppojen määrän lisääntyminen. Tämä on nähtävissä erityisesti aloittavissa yrittäjissä, jotka aloittavat liiketoiminnan heti verkkokaupan puolella. Se onkin ehkä myös helppo ja nopea tie liiketoiminnan aloittamiseen ja hyvä keino myös laajentaa myyntikanavia monella toimialalla.

”Tämä on näkynyt Visma Paylla myös kyselyinä aloittelevilta yrityksiltä, mitä verkkokaupan perustamisessa tulisi ottaa huomioon. Olemme myös toteuttaneet erilaisia aputoimia: olemme esimerkiksi laatineet oppaan verkkomaksupalvelun valintaan aloittavien verkkokauppiaiden avuksi”, Salminen vinkkaa.

Tulevaisuus tuo uusia tapoja maksaa verkossa

Verkkomaksamisen trendeissä on viime aikoina noussut vahvasti myös esiin termi Request-To-Pay (R2P), joka voidaan suomentaa maksupyynnöksi. R2P:n avulla yritykset tai yksityishenkilöt voivat lähettää sähköisen maksupyynnön velalliselle. Toisin kuin suoraveloitukset, maksupyynnöt toimivat reaaliajassa.

”Tähän on hyviä toteutuksia jo olemassa: MobilePayn ’Pyydä’-toiminto on esimerkki maksupyynnöstä. Tarvitset vain kaverin puhelinnumeron, pyydät haluamasi summan ja kaveri voi hyväksyä sovelluksessa maksun, jolloin raha siirtyy suoraan pyytäjän tilille”, Salminen selittää. 

Toinen esimerkki maksupyynnöstä on Visma Payn maksulinkkipalvelu, jonka avulla voit kauppiasportaalista lähettää maksupyynnön suoraan asiakkaan sähköpostiin. Vastaanottaja pystyy valitsemaan maksutavan, jolla haluaa maksun suorittaa ja saa lopuksi kuitin maksutapahtumasta. Maksupyyntöä voitaisiin siis kuvailla eräänlaiseksi konseptiksi, joka voidaan toteuttaa verkkomaksamisessa. 

Request-To-Pay on tällä hetkellä keskustelussa EU:ssa, jossa kehitetään yhteistä toimintamallia siihen, miten EU:n sisällä pitäisi toimia yhteisesti R2P-konseptin osalta. Tarkoituksena on luoda yhteinen säännöstö siihen, miten maksupalvelut ja sovellukset voivat toimia yhteisesti samalla protokollalla, jutella keskenään ja tehdä maksupyyntöjä eri palveluiden välillä. Kyseessä on suuri mullistus verkkomaksamisen alalla ja siinä, miten maksuja tulevaisuudessa tehdään verkossa.

Haluatko kuulla lisää siitä, mitä verkkomaksamisen alalla tapahtuu juuri nyt? Katso webinaarimme verkkokauppiaille!

Katso webinaarit

Markus Salminen toimii Visma Payn tuotejohtajana. Salmisella on vuosikymmenen kokemus verkkomaksamisen alalta ja hän on ollut mukana Visma Payn liiketoiminnasta vastaavan Paybyway Oy:n toiminnassa sen perustamisesta 2012 asti.