Siirry sisältötekstiin

ERP ja CRM – Yhdessä vai erikseen?

Tarvitaanko CRM-järjestelmää, kun organisaatio käyttää jo kattavaa ERP-järjestelmää? Tässä artikkelissa kerrotaan, miten CRM ja ERP yhdessä tukevat yrityksen toimintaa sekä lisäävät arvon tuottoa.

Toiminnanohjaus (ERP) on liike-elämän järjestelmäkuningas, jota hyödyntää jossain muodossa lähes jokainen yritys. Kasvava tarve asiakkuuksien hallintaan ja kehittämiseen sekä asiakaslähtöisyyteen on lisännyt myös CRM-järjestelmien suosiota. Siinä missä ERP on rakennettu liiketoiminnan ympärille, CRM keskittyy asiakasnäkökulmaan. Tarvitaanko siis CRM-järjestelmää, kun organisaatio käyttää jo kattavaa ERP-järjestelmää? Tässä artikkelissa hahmotellaan, millä tavoin CRM ja ERP täydentävät toisiaan ja miten niiden väliset integraatiot tukevat yrityksen toimintaa sekä lisäävät arvon tuottoa.

”ERP keskittyy kustannusten minimointiin ja resurssien optimointiin, CRM pyrkii lisäämään yrityksen kannattavuutta myynnin avulla.”

Mikä on ERP?

Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP on liiketoiminnan peruspilari, jonka avulla hallinnoidaan yrityksen sisäisiä prosesseja: tuotantoa, henkilöstöresursseja, varastonhallintaa, taloushallintoa ja logistiikkaa. ERPin tavoitteena on lisätä yrityksen kannattavuutta optimoimalla käytettävissä olevat resurssit ja kustannukset. Nykyään ERP onkin useimmiten niin kehittynyt, että sen erilaiset toiminnot ja integraatiot tarjoavat sekä asiakasrekistereitä että tilausten hallintaa ja ennusteita. Perusmuodossaan ERP on kuitenkin yrityksen hallinnollinen apuväline, joka kerää tietoja liiketoiminnan eri osa-alueilta.

Mikä on CRM?

CRM (Customer Relationship Management) eli asiakkuudenhallintajärjestelmä auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakkaisiinsa kohdistuvaa vuorovaikutusta, kuten myyntiä, markkinointia, asiakaspalvelua ja laskutusta. Asiakasdatan avulla viestintä, toiminta ja tarjoukset voidaan kohdentaa paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, minkä vuoksi CRM-järjestelmistä on tullut monissa organisaatioissa liiketoiminnan kannalta kriittisiä työkaluja.

ERP ja CRM – miksi yhdessä?

Kun ERP keskittyy kustannusten minimointiin ja resurssien optimointiin, CRM pyrkii lisäämään yrityksen kannattavuutta myynnin avulla. Yrityksen kaikki prosessit vaikuttavat kuitenkin toisiinsa, minkä vuoksi nykyään toimintaketju nähdään tyypillisesti kokonaisuutena ja järjestelmiä ei enää pidetä erillisinä.

Asiakassuhteiden vaaliminen on osoittautunut vahvaksi liiketoimintamalliksi. Vaikka ERP-järjestelmät tarjoavat usein yksinkertaista asiakashallintaa, integraatioita toiminnanohjaus- ja CRM-järjestelmien välille tehdään paljon. Tämä auttaa hallitsemaan monimutkaisia liiketoimintaprosesseja sekä asiakkaiden kasvaneita odotuksia ja tarpeita. Kun tiedot liikkuvat kätevästi järjestelmien välillä, manuaalisiin työvaiheisiin tai odotteluun ei tuhraannu aikaa. 

CRM & ERP tukevat toisiaan parhaiten silloin, kun data liikkuu järjestelmien välillä.

Mitä hyötyä CRM:n ja ERPin yhdistämisestä on?

Integroidun CRM:n ja ERPin suurimpia etuja on tiedon ja sen hallinnoinnin parempi jakautuminen ja jalkautuminen yli organisaation tiimi- ja yksikkörajojen. Esimerkiksi kun myyntipiste välittää tiedot ERP-järjestelmään, talousosasto pystyy saman tien laittamaan asiakkaalle laskun matkaan.

Integroimalla CRM- ja ERP-järjestelmät tiedot estät sekä työn- että tiedonkulun pullonkaulat ja aukot. Lisäksi vältät muut huonosti synkronoitujen järjestelmien aiheuttamat ongelmat, kuten päällekkäisten tietojen hallinnoimisesta syntyvät haasteet.

Tarvitsenko sekä ERP- ja CRM-järjestelmän?

Onko sitten järkevää resurssien kohdentamista investoida useaan eri järjestelmään? ERP ei palvele modernin markkinoinnin ja myynnin vaatimuksia, ja CRM:llä ei puolestaan voi ohjata riittävällä tavalla sisäisiä prosesseja ja vaikkapa toimitusketjuja. Yrityksen toiminnan kehittyessä esimerkiksi kasvun myötä järjestelmiä pystytään skaalaamaan muuttuneita tarpeita vastaaviksi. Näin toimintatapoja ja -malleja saadaan tehostettua tietomäärän kasvaessa.’

Lime CRM on asiakkuudenhallintajärjestelmä, jossa saat erinomaisen kokonaiskuvan asiakkaista, projekteista, kaupoista ja muista tärkeistä toiminnoista. Lime CRM integroituu seuraaviin Visma Softwaren ohjelmistoihin:
Visma.net ERP, Visma Nova

Lue lisää

Säästä aikaa vähentämällä hallinnollisia tehtäviä

Kehitä toimintatapojasi ja paranna tehokkuuttasi integroimalla CRM-järjestelmäsi toiminnanohjaukseen. Loppupeleissä kaikki yrityksen toiminta liittyy asiakkaaseen, joten sen kannattaa olla liitoksissa asiakkuuksien hallintaan. 

Limen CRM-järjestelmä on helposti liitettävissä Visman toiminnanohjauksiin Visma.net ERPiin ja Visma Novaan. Lime CRM kerää asiakastietosi yhteen järjestelmään ja tarjoaa helpon pääsyn tietoihin missä tahansa. CRM-järjestelmä räätälöidään vastaamaan tarpeitasi ja sujuvoittamaan jo olemassa olevia prosesseja. 

Lime CRM ja Visma-järjestelmäsi integraatio antaa sinun synkronoida tiedot yhdellä napsautuksella ja varmistaa, että päivitetyt asiakastiedot ovat saatavilla molemmissa järjestelmissä. Näin saat käyttöösi kestävämmät toimintatavat ja virtaviivaisemmat prosessit tiedon sekä asiakkuuksien käsittelyyn.

Tutustu tästä Lime CRM -järjestelmään osana Visma Novaa tai Visma.net ERPiä.

Blogiteksti on kirjoitettu yhteistyössä Lime Technologiesin ja Visma Softwaren kanssa.

Suosituimmat