Siirry sisältötekstiin

Saavutettavuus digitaalisessa maailmassa: Tasavertaisuutta ja käyttäjäkeskeisyyttä

Monet peruspalveluista, kuten vaikkapa pankki- ja vakuutuspalvelut, ovat muuttuneet sähköiseen muotoon ja käyttäjät odottavatkin monien palveluiden olevan saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivänä viikossa. Mutta ovatko nämä palvelut todella kaikkien käyttäjien saatavissa, ja vielä tarkemmin, saavutettavissa?

Digitaaliset palvelut kaikkien ulottuvilla

Saavutettavuus digitaalisessa maailmassa on aihe, joka koskettaa kaikkia palveluntarjoajia. Tänä päivänä lähes jokainen käyttää erilaisia ohjelmistoja, sovelluksia ja verkkopalveluita päivittäin, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Palveluiden digitalisoitumisen myötä on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että digitaalinen ympäristö on kaikkien käyttäjien saavutettavissa ja käytettävissä. 

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikki käyttäjät, riippumatta mahdollisista rajoitteista tai erityistarpeista, voivat käyttää ja hyötyä digitaalisista palveluista ja ohjelmistoista. Käytännössä saavutettavuus tarkoittaa ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia digitaalisten palvelujen ja ohjelmistojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Sillä varmistetaan, että esimerkiksi näkövammaiset, kuulovammaiset, motorisia vaikeuksia omaavat henkilöt sekä muut käyttäjät, joilla on erityistarpeita, voivat navigoida verkkosivuilla, käyttää sovelluksia ja hyödyntää digitaalisia palveluita esteettä, kuten kuka tahansa muukin käyttäjä. 

Digipalvelulaki ohjaa kehitystä

Saavutettavuus on seurausta digitalisaatiosta ja teknologian kehityksestä. Kun palvelut ja kohtaamiset ovat siirtyneet digitaalisille alustoille, on varmistettava, että niiden käytössä on huomioitu mahdollisimman laajasti erilaiset käyttäjien tarpeet.

Digitaalisten palveluiden saavutettavuutta ja sen huomioimista palveluiden kehityksessä johdetaan erilaisin standardein. Standardeilla ohjelmistosuunnittelijoita ja -kehittäjiä kannustetaan ottamaan huomioon käyttäjien monimuotoisuus ja mahdollistamaan vaihtoehtoisia tapoja käyttää sisältöä, kuten ruudunlukuohjelmia tai suurennuslasitoimintoja. 

Suomessa julkisten palveluiden kehitystä ohjataan digipalvelulailla. Vuoteen 2025 mennessä määriteltyjen julkisten digitaalisten palveluiden, kuten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten, tulee olla esteettömästi kaikkien käyttäjien käytettävissä. Digipalvelulailla varmistetaan esteetön ja yhdenmukainen mahdollisuus hyödyntää palveluita ja tuetaan näin jokaisen kansalaisen mahdollisuutta itsenäiseen elämään.

Saavutettavuus parantaa käytettävyyttä

Saavutettavuus auttaa luomaan palveluista käyttäjäystävällisiä ja ymmärrettäviä, vähentämään kognitiivista kuormaa ja tekemään ohjelmistojen käytöstä sujuvampaa kaikille käyttäjille. Palvelut, jotka ovat yksinkertaisia ja selkeitä, eivät palvele yksin erikoistarpeita omaavia henkilöitä, vaan kaikkia käyttäjiä. Kun esimerkiksi navigointi verkkosivustolla onnistuu näppäimistön avulla, palvelu sisältää selkokieltä ja yksinkertaisia ohjeistuksia, vähentää tämä käyttäjien tarvetta pohtia, miten palvelua tulisi käyttää. 

Selkeästä ja loogisesta käyttöliittymästä tai palvelusta hyötyy siis ihan jokainen, kun käyttäjän ei tarvitse lukea virkkeitä useaan kertaan ymmärtääkseen tekstiä ja arvailla mikä tieto on tärkeää tai miten jokin tehtävä tulisi suorittaa. Saavutettavuus parantaa siis yleisesti käytettävyyttä ja vaikuttaa kokonaisvaltaisesti digitaalisten palveluiden käyttökokemukseen.

Saavutettavuus luo sujuvuutta

Saavutettavuutta voidaan verrata fyysisen maailman esteettömyyteen: mikäli kerrostalosta puuttuu hissi tai pyörätuoliramppi, se ei sovellu kaikille. Jos ramppi lisätään myöhemmin, voi rakennuksen estetiikka kärsiä. Jos kerrostaloon asennetaan hissi jälkikäteen, nousevat kustannukset melkoiseksi ja siksi esteettömyys on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. Sama pätee ohjelmistokehityksessä – saavutettavuus on otettava huomioon jo ohjelmiston kehitysvaiheessa: mitä aikaisemmin saavutettavuus rakennetaan tuotteeseen sisään, sitä sujuvampaa palvelua on käyttää, ja sitä suurempi joukko käyttäjiä palvelua kykenee hyödyntämään. Sitä kustannustehokkaampaa on myös ohjelmiston kehittäminen.       

Vismalla panostetaan palveluiden kokonaisvaltaiseen käyttökokemukseen

Saavutettavuus on siis kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka vaatii ymmärrystä erilaisista tarpeista ja yhteistyötä suunnittelijoiden, kehittäjien, organisaatioiden ja käyttäjien välillä. Se on keskeinen osa digitaalista maailmaa ja mahdollistaa paitsi laadukkaita digitaalisia palveluita, ja mikä tärkeintä, myös tasavertaisen osallistumisen ja käyttökokemuksen kaikille käyttäjille.

Vismalla saavutettavuuden ja käyttökokemuksen rima on asetettu korkealle. Ohjelmistosuunnittelijoille ja -kehittäjille järjestetään säännöllisesti monipuolisia koulutuksia ja konferensseja, ja saavutettavuus on yksi tärkeimmistä koulutusaiheista. Konserni on myös tuottanut oman “Accessibility Maturity Model” -ohjeistuksen saavutettavuuden huomioimiseksi ohjelmistojen kehitystyössä. 

Saavutettavuus on tie kohti inklusiivista digitaalista maailmaa, joka tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden osallistua ja hyötyä digitaalisista palveluista tasavertaisesti. Vismalla yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin, että ohjelmistoja ja digitaalisia palveluita kehitettäessä luodaan käyttäjäystävällisiä ratkaisuja, joissa on otettu huomioon kaikkien tarpeet.

Visma tukee suomalaisten organisaatioiden digitalisaatiota kehittämällä niille liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja.

Tutustu Visman ratkaisuihin