Tunnistearkisto: verotus

Syötteen tilaus

Muutamia reunahuomautuksia esitettyihin verotusmuutoksiin

Valtionvarainministeriö asetti 18.9.2008 – siis reilut 2 vuotta sitten – työryhmän pohtimaan verojärjestelmämme muutostarpeita. Tämä ns. Hetemäen työryhmäksi julkisuudessa nimetty ryhmä julkaisi kuluneen kesän juhannusviikolla väliraportin (Vvm 35/2010). Kuluvan vuoden loppuun mennessä on odotettavissa loppuraportti. Tärkeimmät yritys- ja henkilöverotusta koskevat linjaukset on tehty jo tässä väliraportissa. Työryhmässä on edustettuna valtiovarainministeriön lisäksi monia tahoja (mm. Veronmaksajien Keskusliitto).