Uusi verkkolaskuformaatti 3.0 asettaa vaatimuksia osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn

Verkkolaskulaki on osa EU:n verkkolaskudirektiiviä, jonka tarkoituksena on yhtenäistää laskuformaatteja ja tehostaa laskujen automaattista käsittelyä ja vauhdittaa julkishallinnon siirtymistä automatisoituun taloushallintoon. Uuden verkkolaskuformaatin käyttöönotto onkin edennyt kunnissa ja kuntayhtymissä hyvin ja moni on jo saanut tehtävän valmiiksi.