Mitä hyötyä ja kenelle sinä tuotat?

Kun ajatellaan hyvin mustavalkoisesti, kaikella työllä on yksi lopullinen tavoite. Auttaa jotain toista ihmistä tavalla tai toisella. Kokemus työn merkityksestä on yksi motivaation ja hyvinvoinnin kulmakiviä. On surullista, että niin moni työntekijä kokee, ettei häntä ja hänen tekemistä arvosteta töissä, tai ei löydä syvempää merkitystä työlleen. Mennään vain töihin.