Uusi työaikalaki tuo joustoa yrityksen työaikasuunnitteluun

Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020. Uudistukselle oli tarve, sillä aiempi laki ei enää vastannut modernin työnteon tarpeisiin. Etätyö on yleistynyt merkittävästi ja työlainsäädäntö pyrkii seuraamaan perässä. Tavoitteena on mahdollistaa työajan entistä joustavampi käyttö.