5 Talent management -kysymystä antavat perspektiiviä osaamisen johtamisen tarkasteluun

Talent management eli osaamisen johtaminen pitää sisällään kehittämisen ja rekrytoinnin osa-alueita, joita tarkastelemme viidestä eri perspektiivistä.