Tunnistearkisto: pilvipalvelut

Syötteen tilaus
Tietoturva

Huomioi ainakin nämä tietoturva-asiat hankkiessasi pilvipalveluita

Hakusanoilla ”cyber security” (tietoturva, kyberturva) tehtyjen Google-hakujen määrä on kymmenkertaistunut kymmenessä vuodessa. Samassa ajassa sanoilla ”cloud services” (pilvipalvelut) tehtyjen hakujen määrä on kasvanut seitsenkertaiseksi ja sanoilla ”data breach” (tietomurto) viisinkertaiseksi. Ihmisiä kiinnostaa tietoturva ja tietoturvan puutteen seuraukset. Samaan aikaan pilvipalveluiden suosio ja tietoturvan taso kasvavat jatkuvasti.