Osaamisen johtaminen ja kehittäminen esityskalvoilta käytännön toimiksi

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen on usein tapetilla organisaatioiden henkilöstöstrategioissa. Henkilöstön ammattitaito ja asiantuntemus ovat voimavaroja, joille on vaikea antaa liikaa painoarvoa. Ne ovat kilpailuetuja, jotka näkyvät palveluiden ja tuotteiden parempana laatuna, työntekijöiden korkeampana tuottavuutena sekä positiivisempana työnantajamielikuvana. Kuitenkin suuret puheet osaamisen kehittämisestä jäävät helposti leijumaan ajatuksen tasolle. Työtä tukeva järjestelmä sekä tavoitteelliset kehityskeskustelut ovat tapoja saada tavoitteet jalkautettua sanahelinästä aidoksi käytännön toiminnaksi. Kokosimme vinkit osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen.