Kehittämismenojen aktivointi taseeseen

Kehittämismenojen aktivointi taseeseen – edut ja haitat

Yritykselle voi syntyä menoja, kun se panostaa varoja ja aikaa tuotekehitykseen. Usein näiden panostusten odotetaan tuottavan tuloa vasta tulevaisuudessa ja useamman vuoden ajan, jolloin menot rasittavat yrityksen tulosta ennen kuin saadaan niitä vastaavia tuloja. Yritys voi ratkaista tämän ongelman jaksottamalla menot useammalle vuodelle eli aktivoimalla ne taseeseen ja tekemällä poistoja vuosittain.
Vuokraustoiminta

Laskutuksen lyhyt oppimäärä – kolme kysymystä laskun tekemiselle

1. Koska lasku muodostetaan? Kun yritys sijaitsee Suomessa, tai kun palvelut ja tavarat luovutetaan Suomessa sijaitsevasta toimipaikasta, tulee kaupankäynnistä muodostaa asiakirja. Tällaisen asiakirjan, jota yleisesti laskuksi kutsutaan, laatii myyjä ja toimittaa sen ostajalle. Lasku voi koostua yhdestä tai useammasta erillisestä asiakirjasta. Laskun tulee pitää sisällään arvonlisäverolain ja sopimuksen syntymisen kannalta olennaiset tiedot. 2. Laskun muoto? Lasku voi olla paperinen tai ...