Mahdollisuudet voitoksi – kokemukseni yritysfuusiosta

Yritysfuusio voidaan nähdä joko mahdollisuutena tai peikkona. Tässä kirjoituksessa pohdin, miten käynnissä oleva fuusioprosessi on näyttäytynyt sekä minulle henkilökohtaisella tasolla että fuusioitavan yrityksen henkilöstölle, ja miten sulautuminen tulee vaikuttamaan asiakkaisiimme.