Koodi on kuntalaisen ystävä – vapauta osaajat kehitystyöhön

Visma Publicin kyselyssä kuntasektorin työntekijöistä vain 38 prosenttia kokee, että digitalisaatiota on osattu hyödyntää tehokkaasti ja oikein. Silti ylivoimainen enemmistö näkee digitalisaatiossa suuria mahdollisuuksia.