Käyttäjäkokemuksen merkitys ohjelmistokehityksessä

Ohjelmistokehityksessä keskiössä on asiakkailta saatu palaute, sillä he ovat oman alansa asiantuntijoita.