Dashboardit

Työntekijälle räätälöitävät dashboardit ERP:issä

Toiminnanohjausohjelmisto on yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittinen työkalu, joka kertoo reaaliaikaisen tilannekuvan yrityksen taloudesta ja eri toiminnoista. Työntekijän kannalta tärkeintä on, että juuri hänen roolilleen oleellinen tieto on helposti ja nopeasti omaksuttavissa. Roolikohtainen dashboard Kun talousjohtaja saapuu aamulla töihin, häntä kiinnostaa nähdä tilannekuva yrityksen taloudesta. Räätälöidystä dashboardista tilannekuva hahmottuu yhdellä vilkaisulla. Näkymään saadaan esimerkiksi yhteenveto yrityksen käteisvaroista, tulevien kuukausien ennakoiduista menoista ...

Tulevaisuuden työn rakennuspalikat

Millaisista asioista mielestäsi yrityksen kilpailukyky tulevaisuudessa rakentuu? Me Visma Softwarella uskomme, että keskeisimmät rakennuspalikat ovat data, visio ja ihmiset. Näiden kolmen teeman ympärille rakensimme myös lokakuussa järjestämämme Työn Uusi Suunta -seminaarin. Ilmoittautumisen yhteydessä pyysimme asiakkaita vastaamaan kyselyyn, jossa selvitimme heidän näkemyksiä yritysten kilpailukyvystä tulevaisuudessa. Kyselyyn vastasi 212 henkilöä pääosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

Kasvuyritys, oletko oman kasvusi pullonkaula?

Pienen kasvavan yrityksen arki on usein hektistä ja henkilöstön kädet täynnä tekemistä. Jokaisen työntekijän työpanoksella on aidosti suuri vaikutus yrityksen menestymiseen ja näin ollen se, mihin työntekijä aikaansa käyttää, korostuu. Yhtälailla työntekijöiden hyvinvointi ja motivaatio nousevat tärkeään asemaan. Mikä siis vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin arjessa? Mikä pitää kasvuyrityksen tärkeimmän moottorin käynnissä? Työskennellessäni itse kasvuyritysten parissa minulle kerrottiin, että yksi konkreettinen tapa ...