Siirry sisältötekstiin

Tekoäly nostaa asiakaskokemuksen aivan uudelle tasolle

Tuleeko asiakaspalveluunne paljon yhteydenottoja? Venyvätkö palvelutapahtumat liian pitkiksi? Johtavatko ne melko usein samankaltaisten, manuaalisten tehtävien hoitamiseen esimerkiksi järjestelmästä toiseen? Kaikkiin näihin haasteisiin löytyy ratkaisu helposti ja nopeasti.

Visma chatbot lotta

Tuleeko asiakaspalveluunne paljon yhteydenottoja? Venyvätkö palvelutapahtumat helposti liian pitkiksi? Johtavatko ne melko usein samankaltaisten, manuaalisten tehtävien hoitamiseen esimerkiksi järjestelmästä toiseen? Kaikkiin näihin haasteisiin on löydettävissä ratkaisu helposti ja nopeasti.

Tekoälyn avulla asiakaspalvelua ja asiakaskokemusta voidaan kehittää hyvin monipuolisesti. Rutiiniluontoiset työt automatisoimalla minimoidaan inhimilliset virheet ja parannetaan palvelun laatua. Asiakaspalvelijat voivat keskittyä työhön, joka luo asiakkaalle aitoa lisäarvoa parantaen asiakaskokemusta ja mahdollistaen entistä syvällisemmän asiakkaan tarpeisiin paneutumisen. 

Samalla asiakaspalvelija kehittää yrityksen toimintaa ja hyödyntää omaa osaamistaan. Lopputuloksena asiakkaan asiointi yrityksen kanssa helpottuu ja työntekijän työ muuttuu mielekkäämmäksi ja kenties aiempaa motivoivammaksi.

Näin tekoälyn hyödyntäminen näkyy käytännössä:

  • Asiakkaalle vastaaminen nopeutuu ja pystyt palvelemaan 24/7
  • Asiakaspalvelun prosessit tehostuvat ja muuttuvat mielekkäämmiksi asiakaspalvelijoille
  • Erotut kilpailijoista ja kasvatat myyntiä
  • Tyytyväisemmät asiakkaat tuovat suositusten kautta uusia asiakkaita

Jopa alle minuutin mittaisia työtehtäviä kannattaa automatisoida robotin hoidettavaksi. Projektissa kannattaa edetä vaiheittain.

Virtuaalinen asiakaspalvelija Lotta on apurisi 24/7

Lotta Tukiäly™ mahdollistaa asiakaspalvelun automatisoinnin vaihe vaiheelta helposti ja nopeasti. Lotta Tukiäly™ -teknologian ytimessä ovat asiakaspalvelun rutiinityöt automatisoiva ohjelmistorobotiikka sekä tekoäly, joita hyödyntämällä voidaan vapauttaa asiakaspalvelijan aikaa arvoa tuottavalle toiminnalle. 

Yksi konkreettinen teknologian mahdollistama työkalu on virtuaalinen asiakaspalvelija Lotta, jonka työtehtäviksi sopivat esimerkiksi toistuvat rutiinitehtävät, tiedonhaku ja -yhdistely sekä töiden jakaminen oikeille asiantuntijoille.

Lotta ei korvaa ihmistä, joka pysyy asiakaspalvelun keskiössä tulevaisuudessakin. Lotta kuitenkin mahdollistaa palvelun nopeutumisen, laadun paranemisen ja asiakaspalvelijan työn helpottumisen. Samalla Lotta tuo asiakaspalvelijan työhön lisää sisältöä, kun aikaa vapautuu aitoon ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen.

Lotta voi toimia myös chatbottina. Se ei kuitenkaan ole ihan tavallinen chatbot, sillä se ei tarvitse bottikuiskaajaa oppiakseen vaan osaa itse pyytää tarvittaessa apua asiakaspalvelijalta. Asiakaspalvelija voi myös kouluttaa Lotan omannäköisekseen apuriksi esimerkiksi käytettävissä olevan asiointihistorian avulla.

Tutustu Lottaan paremmin tai lähetä meille tapaamispyyntö, niin kerromme mielellämme lisää.

Suosituimmat