Siirry sisältötekstiin

Perintälain muutos pakottaa yritykset uudistamaan saatavienhallinnan prosesseja

Yksi merkittävä, mutta suhteellisen vähälle huomiolle jäänyt koronan seuraus on vuoden alusta voimaan astunut perintälain muutos.

vismafinancial-juhopekka-perintalaki-saatavienhallinta

Emme enää kättele tavatessamme, etätyöstä on tullut arkipäivää – kokousten lisäksi jopa juhlat ja konsertit ovat siirtyneet teamseihin ja zoomeihin.

Yksi merkittävä, mutta suhteellisen vähälle huomiolle jäänyt koronan seuraus on vuoden alusta voimaan astunut perintälain muutos. Tiivistettynä laissa annetaan nyt koronakriisin kurittamille yrityksille helpotuksia laskujen maksuun rajoittamalla muun muassa perintään käytettävissä olevaa keinovalikoimaa.

Lue yksityiskohtaisempia tietoja perintälain vaikutuksesta blogistamme »

Tämä on tietysti myönteistä maksuvaikeuksien kanssa kamppaileville yrityksille. Kolikon kääntöpuolena kuitenkin on, että saatavien viivästyminen aiheuttaa ongelmia maksusuorituksia kaipaavalle yritykselle. Ei ole mukavaa joutua odottamaan kymmenien tai jopa satojentuhansien eurojen suorituksia samaan aikaan, kun omat laskut odottavat kipeästi maksamista.

Miten muutokseen sitten kannattaa varautua? Pitääkö vain nostaa kädet pystyyn ja odotella, kunnes väliaikaiseksi tarkoitettu laki toivon mukaan kesäkuun lopussa päättyy?

Tämäkin haaste kannattaa ottaa mahdollisuutena ja tarkastella, ovatko prosessit ja järjestelmät ajan tasalla ja suunniteltu ottamaan muutos huomioon. Jos laskutus on tähän saakka toiminut periaatteella ”hoidetaan silloin kun muistetaan tai ehditään”, olisiko nyt viimeistään aika laittaa saatavienhallinta ja perintäprosessit kuntoon?

Automaatio vapauttaa resursseja ydintehtäviin

Automaatio on mainio apu erilaisten rutiinitoimintojen helpottamiseen. Saatavienhallinnassa automaatio tuo lukuisia muitakin etuja. Inhimillisten virheiden mahdollisuudet vähenevät, ja luotonvalvonnasta vapautuu merkittävästi resursseja sen ydintehtäviin. Näin aikaa säästyy aikaiseen reagointiin ja yhteydenpitoon asiakkaan kanssa heti ongelmien ilmaantuessa. Aktiiviset toimenpiteet näkyvät myös suoraan viivan alla, kun ongelmat eivät pääse kasaantumaan ja asiakassuhteen jatkuminen voidaan turvata.

Visman tekemässä perintätutkimuksessa selvisi, että sähköistä laskutusta käyttää jo yli 90 prosenttia yrityksistä, ja sähköinen perintäkin on käytössä jo kuudella yrityksellä kymmenestä. Kiinnostavaa oli havaita, että pienet yritykset olivat digitalisoineet tämän osan toiminnoistaan hanakammin kuin suuret. Perinnän on täysin automatisoinut kuitenkin vasta vain joka kahdeksas yritys.

Kun taloushallinnon sähköiset järjestelmät ovat jo käytössä, automatisoinnin lisääminen on luonteva ja järkevä askel toiminnan tehostamiseen. Tästä on muitakin etuja. Esimerkiksi laskutuskannasta saadaan kätevästi kerättyä dataa, jonka avulla voidaan toimia fiksusti ennakoiden.

Maksuviiveet esiin jo ennalta

Automatisoidun prosessin ansiosta myyntireskontraan on jatkuvasti reaaliaikainen näkymä. Erilaiset pullonkaulat nousevat esiin, ja niihin pystytään reagoimaan nopeammin. Asiakkaiden maksukäyttäytymistä pystytään analysoimaan historiatiedon perusteella, ja maksuviiveisiin voidaan varautua. Myös huomautusten ja muistutusten lähettämisen ajankohdat voidaan optimoida, eikä henkilöstöltä kulu enää aikaa näiden pohtimiseen.

Saatavienhallinnan automatisointi jämäköittää laskutusta ja siihen liittyvää maksuvalvontaa sekä tuottaa merkittävästi parempia raportteja toiminnan suunnittelemiseksi. Joka kolmas yritys kertoi tutkimuksessamme, että maksujen saanti oli selvästi nopeutunut sähköisten työkalujen käyttöönoton jälkeen.

Sujuva perintä on menestystekijä

Aina, kun yrityksen toimintaan vaikuttavat lait ja määräykset muuttuvat, se tarkoittaa muutoksia myös käytössä oleviin tietojärjestelmiin ja prosesseihin. Vaikka perintälain muutos on tarkoitettu väliaikaiseksi, sen varjolla on nyt erinomainen hetki katsoa, ovatko yrityksesi saatavienhallinnan käytännöt ja prosessit muutenkin ajan tasalla.

Perintä on aivan oleellinen osa kaikkien yritysten päivittäistä toimintaa. Visman perintätutkimuksessa neljä yritystä viidestä kertoi perivänsä saataviaan. Perintä varmistaa rahan nopean kierron ja vapauttaa käyttöpääomaa myyntisaatavista tehokkaaseen käyttöön. Siksi sille kannattaa antaa sen ansaitsema huomio. Sinä ja yrityksesi olette sen ansainneet.

Juho-Pekka Fagerström

Key Account Manager, Visma Financial Solutions

Mikä on perinnän tila suomalaisissa yrityksissä? Miten saatavienhallinnan automatisointi on vaikuttanut saatavien kiertonopeuteen? Lataa Visman suuri suomalaisyritysten perintätutkimus!

Suosituimmat