Siirry sisältötekstiin

Mitä ohjelmiston avoimet rajapinnat mahdollistavat?

Tänä päivänä uutta ohjelmistoa hankittaessa vaatimuslistalla on yhä useammin uuden ohjelmiston integroitavuus yrityksen muihin jo käytössä oleviin järjestelmiin. Taustalla on tarve minimoida manuaalisen työn määrää ja hoitaa tiedon siirtely eri ohjelmistojen välillä automaation keinoin.

Avoinrajapinta

Menneisyyden räätälöidyt integraatiot ovat jättäneet muistijäljen monimutkaisista, aikaavievistä ja kalliista intergaatiohankkeista. Hankkeiden alussa on pitänyt käydä läpi tarkat asiakaskohtaiset määrittelyt ja jokaiselle asiakkaalle on rakennettu oma kustomoitu rajapinta. Vasta näiden toimenpiteiden jälkeen on päästy rakentamaan varsinaista integraatiota tätä kustomoitua rajapintaa vasten. Lisäksi valmis integraatio on ollut vain tämän yhden asiakasyrityksen käytettävissä.

Mikä on API ja mitä hyötyjä se tarjoaa?

API (Application Programming Interface) eli ohjelmointirajapinta mahdollistaa integraatioiden rakentamisen ohjelmistojen välille ketterästi. Tieto saadaan liikkumaan eri ohjelmistojen välillä automatisoidusti ja reaaliajassa. Näin ollen käsillä oleva tieto on aina mahdollisimman oikeaa ja ajantasaista.

Listaus ohjelmiston valmiina olevista API-rajapinnoista on julkisesti nähtävillä Internetissä. Yritykset voivat nähdä, millaisia kehitysmahdollisuuksia ohjelmisto tarjoaa eli mitä integraatioita voidaan lähteä rakentamaan API-rajapintoja hyödyntämällä. API-rajapinnat eivät kuitenkaan ole täysin vapaasti kenen tahansa käytettävissä, vaan integraatioita rakentavien yritysten tulee solmia erillinen sopimus ja saada autentikoidut tunnukset omaan kehitysympäristöönsä.

Integraatioiden rakentaminen API-rajapintoja hyödyntämällä on lisäksi kustannustehokasta. Kun toimiva integraatio kahden tietyn ohjelmiston välille on kerran rakennettu, voidaan se ottaa käyttöön sitä tarvitseville yrityksille. Asiakkaan näkökulmasta, valmiin integraation käyttöönotto on kuin minkä tahansa ohjelmiston käyttöönotto, eikä vaadi sen suurempia toimenpiteitä. Taustalla integraation rakentanut yritys toki huolehtii siitä, että integraatiolle luodaan aina asiakaskohtaiset autentikoidut tunnukset.

Kun uuden ohjelmiston hankinta tulee yritykselle ajankohtaiseksi, on hyvä selvittää onko ohjelmistolla avoimia rajapintoja. Vaikka tässä hetkessä integraatioita ei tarvittaisikaan, voi tilanne muuttua seuraavien ohjelmistohankintojen yhteydessä. Tulevaisuutta ajatellen hyvin integroituva ohjelmisto on viisas ja turvallinen investointi.

Lue seuraavaksi:
Pk-yrittäjä, tartu API-talouden etuihin
Ymmärrä ekosysteemi hankittavan ohjelmiston ympärillä

Tutustu myös millaisia ovat Visma.net ERP -ohjelmiston valmiit integraatiot.

Suosituimmat