Siirry sisältötekstiin

Lukuvinkit HR:lle osaamisen kehittämiseen: kirjat jotka mylläävät ajatuksiasi

23 kirjaa, jotka kehittävät HR:n osaamista mm. henkilöstöjohtamisen, rekrytoinnin, yrityskulttuurin ja työhyvinvoinnin parissa.

Lukuvinkit HR:lle

Henkilöstön johtaminen vaatii jatkuvaa oppimista ja iteraatiota. Laadukkaan oppimateriaalin löytäminen on kuitenkin tuskaista: miten erottaa kultahiput ajanhukasta?

Hyödynsimme parviälyä ja kysyimme henkilöstöhallinnosta ja johtamisesta kiinnostuneilta, mitkä ovat parhaimmat kirjat joita he ovat lukeneet.

Jaoimme kirjasuositukset kategorioihin sen mukaan, mitä osa-aluetta ne mielestämme auttavat kehittämään. 👇

Yrityskulttuuri
Rekrytointi
Vuorovaikutustaidot
Työhyvinvointi
Henkilöstöjohtaminen
Villit kortit

Kirjat yrityskulttuurin kehittämiseen

Hyvä yrityskulttuuri kantaa pitkälle. Siksi suosittelemme näitä kirjoja jokaiselle johtajalle, joka haluaa rakentaa toimivan, tehokkaan ja houkuttelevan alustan liiketoiminnalleen.

Johda tunneilmastoa, Jarkko Rantanen, Heikki Leppänen, Ira Kankaanpää

“Itseäni on aina kiinnostanut organisaatiokulttuuri. Tässä kirjassa on hyviä työkaluja tunneilmaston johtamiseen, jolla on pitkässä juoksussa vaikutus organisaatiokulttuurin muuttumiseen. Tunteet ja niiden valtava voima, hyvässä ja pahassa. Jokaisen johtajan ja ihmisen must-asia, tässä lukijaa arvostavassa ja käyttökelpoisessa ilmiasussa.” – Nina Panganniemi, Product Manager, Työterveyslaitos

Työpaikan tunneilmasto vaikuttaa ihmisten, tiimien ja työyhteisöjen suorituskykyyn. Kirjan vahvuutena on käytännönläheinen lähestyminen siihen, miten työpaikan tunneilmastoa kehitetään niin, että tuottavuus paranee.

What You Do Is Who You Are: How to Create Your Business Culture, Ben Horowitz

“Tämä ei ole mun mielestä kirjana lopulta kovin kummoinen, vaikkakin tarinat ovat hauskoja. Mutta pointtina asioiden arkinen käytäntöön vieminen ja johtaminen esimerkillä. Esim. ei voi johtajana sanoa, että ‘meillä on tärkeää avoin viestintä’ ja samalla toimia toisin. Eli kirjassa haetaan jatkuvasti sitä, että kulttuuri näkyy teoissa, oli puheet mitä tahansa. Henkilön haastis Tim Ferrisin podcastissa oli muistaakseni parempi ja napakampi kuin tämä, mutta kirjan etu tosiaan viihdyttävät ja epätyypilliset tarinat, esim. katujengeistä ja samuraista.” – Marko Suomi, Communication Strategist, Visma Enterprise

Kuinka luodaan hyvä yrityskulttuuri ja myös ylläpidetään sitä? Horowitzin mukaan yrityksen kulttuuri on pohja sille, miten kaikki johtotasolta työntekijöihin tekevät päätöksiä. Jos haluat ymmärtää, miten yrityskulttuurista rakennetaan tarkoituksenmukainen ja toimiva, kannattaa selata tämä kirja läpi.

Viisi toimintahäiriötä tiimissä & Paras mahdollinen joukkuepelaaja, Patrick Lencioni

“Toinen huipputiimin rakentamisesta ja toinen miten hankitaan ja kehitetään huippupelaajia organisaatioon. Helppolukuisia amerikantyylisiä tarinoita, joissa kuitenkin häkellyttävän ytimeen osuvat pointit. Näissä paljastuu, miten ns. pehmeät asiat ovatkin organisaation kovin ydin. Todellinen lukusuositus!”
– Jukka Niemi, Partner, Skanveir, Principal Consultant, Ave Group

Viisi toimintahäiriötä tiimissä -kirjassa Lencioni listaa viisi tyypillistä häiriötä, jotka saavat tiimit kompastelemaan. Kirja tarjoaa konkreettiset askeleet näiden taklaamiseen ja tehokkaamman tiimin rakentamiseen.
Paras mahdollinen joukkuepelaaja puolestaan opettaa sinut tunnistamaan, palkkaamaan ja kouluttamaan tiimipelaajia. Tämä putoaa myös osittain jo seuraavaan kategoriaan, mutta koska hyvä yrityksen kulttuuri linkittyy vahvasti ihmisiin, kannattaa tämä lukaista myös organisaatiokulttuuria rakentaessa.

Kirjat rekrytoinnin kehittämiseen

Rekrytointi edessä? Tässä kategoriassa on toistaiseksi vain yksi kirja, mutta se on sen verran hyvä, että sillä pääset jo pitkälle. Jos tämä on jo tuttu, kurkkaa edellisen kategorian vika kirja.

The Essential Guide For Hiring and Getting Hired, Lou Adler

“Vanha kirja, mutta suosittelen lukemaan, jos on mukana rekrytoinneissa. Auttaa erityisesti siinä, että tunnistaa millaista osaamista tarvitsee ja miten lähteä sitä hakemaan.” – Antonio Mikkonen, Service Director, Talent Acquisition Center, Barona

Tämä kirja opettaa välttämään rekrytoinnin sudenkuopat. Adler käy läpi hyvän rekrytoinnin perusteet rekrytoijan, tiimin, esihenkilön ja hakijan näkökulmasta. Jos siis olet rekrytointiprosessissa jollain tapaa mukana (tai harkitset työpaikan vaihtoa) tämä kirja on aivan loistava.

Kirjat vuorovaikutustaitojen kehittämiseen

Hyvä kommunikointi on kaikki kaikessa, erityisesti muutoksen keskellä ja vaikeissa tilanteissa. Nämä kirjat auttavat sinua kehittämään kommunikointitaitojasi, ymmärtämään ympärilläsi olevien käytöstä paremmin ja näin selviytymään myös tiukoissa paikoissa.

Et taida kuunnella, Kate Murphy

“Sanomme usein, että työelämässä vallitsee puhumattomuuden kulttuuri. Itse väitän, että kyse on kuuntelemattomuuden kulttuurista. Tärkeä taito jokaiselle, mutta erityisesti esihenkilöille.” – Petra Alijärvi, CEO, Coolla Oy

Nykypäivän ihmiset ovat menettämässä kuuntelemisen taidon. Kate Murphy selittää perinpohjin miksi, mitä siitä voi pahimmillaan seurata ja miten opimme paremmiksi kuuntelijoiksi.

Predictably Irrational, Dan Ariely

“Antaa vahvaa viitettä siihen, että ihmisten kanssa joutuu hyväksymään absoluuttien ja logiikan puutteen – ja tarttumaan jatkuvassa muutoksessa olevan koetun todellisuuden hallinnan haasteeseen. Kuvaa muistaakseni retoriikankin vaikutusta käyttäytymiseen erinomaisen kvantifioidulla tavalla.” – Jirimiko Oranen, Strategy Director, Netprofile

Ihmiset harvoin toimivat rationaalisesti, vaikka usein näin kuvittelemmekin. Arielyn käy kirjassaan läpi, miten erilaiset odotukset, tunteet, sosiaaliset normit ja muut näkymättömät voimat vaikuttavat ajatteluumme. Kirjassa palastellaan tyypillisimpiä käyttäytymiskuvioita ja kerrotaan, miten opimme tekemään parempia päätöksiä.

Keskusteluälykkyys painetilanteissa, Helena Åhman

“Antoi uutta näkökulmaa ihmisten kohtaamiseen. Siinä on meillä jokaisella opittavaa, aina ja ikuisesti, vaikka kyvykkäitä johtajia olisimmekin.” – Essi Alaluukas, Account Director, Rantalainen, Chairman of the Board OP Päijät-Häme

Jos kaipaat käytännön malleja ja työkaluja paineisten keskustelujen, neuvottelujen ja konfliktien käsittelemiseen ja näiden tilanteiden selvittämiseen, tämä kirja on hyvä valinta.

Leadership is language: The Hidden Power Of What You Say – And What You Don’t, David Marquet

“Tuo hyvin esiin miten kieli ja sanat joita käytämme ovat yllättävän merkityksellisiä siinä, miten ihmiset käyttäytyvät. Lähes suoraan työkaluja siihen, miten johtajat voivat luoda ympäristöä, jossa ihmiset ottavat vastuuta ja toimivat aktiivisesti passiivisuuden sijaan.” – Jussi Segler, Development Manager / Team Lead, Veikkaus

Kieli jota työpaikalla käytetään on kaikki kaikessa. Jos haluat oppia voimaannuttamaan työntekijöitä kommunikaation voimin sekä painetilanteissa että jokapäivän keskusteluissa, lue tämä kirja.

Kirjat työhyvinvoinnin kehittämiseen

Hyvinvoiva työntekijä on tehokas työntekijä. Siksi jokaisen henkilöstöjohtajan pitäisi perehtyä siihen, miten organisaation työhyvinvointia saataisiin kehitettyä eteenpäin. Nämä kirjat auttavat sinua urakassa.

Flow-tila, Jussi Venäläinen

“Tässä mietitään niitä rakenteita, jotka vaikuttavat siihen onko ihmisen ylipäätään mahdollista keskittyä ja voida hyvin työssään. Eli johtajan näkökulmasta, miten luodaan turvallisuutta, selkeyttä ja kohinavapaata tilaa tekijöille.” – Marko Suomi, Communication Strategist, Visma Enterprise

Tietotyöläiset kokevat usein hukkuvansa tekemisen ja tietotulvan alle. Venäläisen kirja uskoo vahvasti siihe, että näistä tunteista voi päästä eroon flow-tilalla. Kirja tarjoaa konkreettisia vinkkejä flow-osaamisen kehittämiseen.

Reinventing Organizations, Frederic Laloux & Joy at Work: A Revolutionary Approach To Fun on the Job, Dennis Bakke

“Eivät varsinaisesti ole henkilöjohtamista, mutta karsastan perinteistä ylhäältä johtamista ja mikromanagerointia, ja näistä löytyy vaihtoehtoista toimintamallia.” – Jussi Laasonen, Fullstack Software Developer 

Reinventing Organizations -kirjassa todetaan, että monien hyödyntämät johtamistavat ovat pahasti vanhentuneet. Nykypäivänä työntekijät kaipaavat autenttisuutta, yhteisöllisyyttä, intohimoa ja tarkoitusta. Laloux tarjoaa keinoja, joilla voit tuoda näitä omaan johtamistyyliisi.
Joy at Work -kirjassa puolestaan opetetaan luomaan työpaikasta hauska paikka. Sillä mikä olisikaan motivoivampaa kuin se, että töissä on kivaa. Bakke jakaa lukijoille miten hän on itse onnistunut tuomaan iloa työpaikalle.

Kirjat johtamistaitojen kehittämiseen

Jos haluat kehittää henkilöstöjohtajan taitojasi, tämä kategoria on sinua varten. Nämä kirjat lähestyvät johtajuutta ja sen parhaita käytäntöjä hyvin eri kulmista, mutta varmasti myöhentävät ajatuksiasi ja tuovat uusia näkökulmia.

Turn the Ship Around!: A True Story of Turning Followers into Leaders, David Marquet

“Mikromanageroinnista ja keskinkertaisuudesta motivoituneeseen ja huipputulosta tekevään organisaatioon. Miten johtaja saa enemmän aikaan tekemällä itse vähemmän ja samalla koko tiimin hyvinvointi kasvaa.” – Timo Rantala, Head of Integrated Business Planning, Tikkurila Oyj

Kokenut laivastoupseeri David Marquet jakaa kirjassa miten hän on onnistunut muuttamaan johtamistyyliään niin, että passiivinen, huonosti suoriutuva ja epämotivoitunut tiimi kääntyi täysin päinvastaiseksi. Marquet haastaa perinteisen johtaja-seuraaja -lähestymistavan ja liputtaa sen puolesta, että myös työntekijöillä on valtaa tehdä päätöksiä.

Älykkyysloukku, David Robson

“Tämä kirja ei suoranaisesti ole henkilöstöjohtajille, mutta voi suositella kaikille johtajille ja asiantuntijoille, jotka haluavat ymmärtää itseään ja omaa päätöksentekoaan paremmin sekä vähentää virheiden määrää. Kirja opettaa myös kyseenalaistamaan ennakko-oletuksia.” – Heli Borg, Senior Specialist, Metso Outotec Oy

Miksi älykkäät ihmiset toimivat tyhmästi? Jos pohdit useinkin vastausta tähän kysymykseen, kannattaa lukea tämä kirja. Saat samalla työkaluja fiksumpien päätösten tekemiseen. 

Delivering happiness: A Path to Profits, Passion and Purpose, Tony Hsieh

“Avaa hyvin läpinäkyvästi Zapposin johtamis- ja henkilökulttuurin tarinan miljardikokoluokan yhtiöksi. Sisältää mm. useita Tonyn autenttisia meilejä henkilökunnalle.” – Elina Koivumäki, Founder & Lawyer Lexperience, Co-Founder Growpolis

Verkkokauppa Zapposin entinen toimitusjohtaja Tony Hsieh jakaa kirjassa parhaita oppejaan yrityksen johtamisesta, kasvusta, mokaamisesta sekä vahvan yrityskulttuurin ja asiakaskokemuksen luomisesta. Jos kaipaat inspiraatiota johtamistyylisi kehittämiseen, tämä kirja on erinomainen vaihtoehto.

Blitzscaling: The Lightning-Fast Path to Building Massively Valuable Companies, Reid Hoffman, Chris Yeh

“Ei suoraan mene HR:n tontille, mutta toisaalta menee kuitenkin, kun ajatellaan kasvavia yrityksiä ja miten tuossa yhtälössä otetaan henkilöstö ja sen johtaminen huomioon. Aihe oli kirjassa mielenkiintoinen ja ansaitsee mielestäni noston esiin, sillä ainakin kirja on jäänyt omaan mieleen. Termiä ‘blitzscaling’ en ollut ennen kirjan lukemista kuullut.” – Lauri Cederberg, Digital Marketing Strategist, Visma Enterprise

LinkedInin perustaja paljastaa, miten perustetaan ja skaalataan menestyksekkäitä yrityksiä. Kirjassa käydään läpi, mikä erottaa epäonnistuvat startupit niistä, jotka kasvavat kansainvälisiksi jäteiksi. Henkilöstöjohtajan näkökulmasta erityisen antoisaa on sen ymmärtäminen, millaisia haasteita yrityksen eri elinkaaren vaiheissa tyypillisesti nousee esiin, ja miten niitä ratkotaan.

Quiet Leadership, David Rock

“Ajattelen että näissä hommissa se ensimmäinen steppi on itsensä ja oman ajattelun ymmärtäminen. Sen jälkeen voi paremmin ymmärtää toisia ja myös heidän tapaansa ajatella. Koska vaikka kuinka kuvittelemme esimerkiksi palaverissa puhuvamme samasta asiasta, niin todellisuudessa jokaisella on palaverin aiheeseen oma nyanssinsa. Kaksia samanlaisia aivoja ei maailmassa ole, eikä ole myöskään samanlaista ajattelua.” – Heini Tuomola, Culture & Organizational Developer, Visma

Haluatko parantaa työntekijöidesi suorityskykyä? Rockin mukaan paras tapa tähän on muuttaa tapaa, jolla työntekijät ajattelevat. Kirja tarjoaa kuuden askeleen opastuksen siitä, miten johtaja voi toimillaan lisätä tuottavuutta, työmoraalia ja työtyytyväisyyttä.

Thinking, Fast and Slow, David Kahnemann

“Järeämmästä päästä. Taloustieteen Nobelisti, psykologi David Kahnemann kuvaa sitä behavioristista ilmiötä, että ihminen tekee nopeita intuitiivis-emotionaalisia päätöksiä ja keksii niille sitten rationaaliset perusteet, jos on pakko.” – Jirimiko Oranen, Strategy Director, Netprofile

Tämä todellinen klassikko johdattaa sinut ajattelun syvimpään olemukseen. Kahnemann pilkkoo kirjassaan tämän nopeaan ja hitaaseen ajatteluun, joissa on molemmissa omat etunsa ja haasteensa. Jos haluat ymmärtää paremmin itseäsi sekä sitä, milloin voit luottaa intuitioosi, lue tämä kirja. 

Varoitus: kirja ei ole kevyttä rantalukemista, vaan vaatii motivoituneen lukijan.

Bonus: Villit kortit 🃏

Haluatko kehittää osaamistasi, mutta motivaatiopula iski? Kokeile jotain erilaista ja tartu kirjaan, joka kehittää taitojasi aivan toisenlaisesta näkökulmasta. 

Seitsemän sisarta -sarja, Lucinda Riley

“Ihmisten ymmärtäminen ja empatiakyvyn kehittäminen onnistuu minusta parhaiten kaunokirjallisuuden avulla. Ja mitä laajemmin lukee, sitä parempi. Ja aika paljon mukavampaa luettavaa erityisesti lomalla laiturin nokassa tai riippumatossa.” – Sanna Ax, Global Sales Enablement Lead, HappyOrNot

Aina kannattaa tarttua kaunokirjallisuuteen. Hyvä paikka aloittaa on jättisuosion saavuttanut kirjasarja Seitsemän sisarta, jossa riittää toviksi luettavaa. Lisää hyviä vinkkejä löytyy mm. Helsingin Sanomien artikkelista.

How to Win Friends & Influence People, Dale Carnegie

“Tälle saa nauraakin, mutta tämä selfhelp-oppaiden klassikko on aidosti hyvä. Tarkkaan ottaen erityisesti sen ensimmäinen osa.” – Jirimiko Oranen, Strategy Director, Netprofile

Itsensä kehittäminen ei ole koskaan pahitteeksi ja se vie työelämässäkin pitkälle. Tämä kirja opettaa sinulle kuusi tapaa saada ihmiset pitämään sinusta, kaksitoista tapaa voittaa muut ajattelusi puolelle ja yhdeksän tapaa muuttaa ympärilläsi olevia ihmisiä herättämättä paheksuntaa.

Näkymättömät naiset: näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille, Caroline Criado Perez

“Tämä ehkä enemmänkin haasteena. Itsellekin teki välillä tiukkaa kuunnella, mutta sieltä löytyy myös tärkeitä pointteja, joita huomioida johtamistyössä.”– Sanna Ax, Global Sales Enablement Lead, HappyOrNot

Jos tasa-arvo on lähellä sydäntäsi, tai koet että siinä riittäisi teillä vielä työsarkaa, tämä kirja toimii loistavana aivoruokana. Näkymättömät naiset tarjoaa herättelevää tutkimustietoa siitä, miten maailma on suunniteltu lähtökohtaisesti jo epätasa-arvoiseksi aina älypuhelimista autoihin.

Johdatus sosiaalipsykologiaan, Klaus Helkama

“Kirjan avulla saa ensikäsityksen siitä, miksi ihmiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät, myös työyhteisössä, mutta muutenkin ihmisten parissa. Eli esim. tiimivetäjä ymmärtää tiiminsä toimintaa sekä ihmisinä että tiiminä paremmin.” – Merja Luostarinen, Talent Acquisition Specialist, Revieve & Board Member, Suomen sosiaalipyskologit ry

Johdatus sosiaalipsykologiaan auttaa nimensä mukaisesti ymmärtämään ihmisten sosiaalista luonnetta ja käyttäytymistä. Jos haluat sukeltaa syvälle siihen, miksi ihmiset toimivat sosiaalisissa tilanteissa kuin toimivat, kannattaa ehdottomasti kahlata läpi tämä tieteelliseen tutkimukseen perustuva kirja. Kuivasta nimestä huolimatta, tämä on oikeasti mukavaa ja kiinnostavaa luettavaa!

Hyvän historia: Ihmiskunta uudessa valossa, Rutger Bregman

“Suositus johtamislaatikon ulkopuolelta! Vaikuttaa suoraan solutasolla, avaa aistit uudelle! Kaiken toiminnan taustalla on aina ihmiskäsitys. Kun omastaan tulee tietoiseksi, voi peilata organisaation käytäntöjä sitä vasten: tukeeko tämä tai tuo toimintamalli / arvovalinta sitä, miten näemme ihmisen, vai sotiiko sitä vastaan?” – Kati Toikka, Founder ja Coach, Muutoskuiskaaja & Kehittämispäällikkö, Järvenpään kaupunki

Ihmiskunta on itsekäs ja tavoittelee vain omaa etuaan. Vai onko? Historoitsija Rutger Bregman opponoi kirjassaan tätä näkemystä vahvasti. Hän uskoo siihen, että jos käännämmä ajattelumme siihen, että kaikki ympärillämme ovat pohjimmiltaan hyviä, kehitymme myös itse ihmisinä ja toimimme paremmin.

Haluatko jatkaa osaamisesi kehittämistä? Olemme koostaneet HR:n kaikki tärkeimmät materiaalit yhteen paikkaan. Tarjolla uusia näkemyksiä, vinkkejä sekä työkaluja.

Klikkaa HR:n oppimispankkiin

Suosituimmat