Siirry sisältötekstiin

Onko käyttöönottoprojekti tärkeämpi kuin itse ERP-järjestelmä?

ERP-järjestelmän vaihtaminen on aina suuri ja resursseja vaativa prosessi. Käyttöönottoprojekti vaatii huolellista valmistautumista.

Järjestelmän käyttöönottoprojekti

Yrityksen kannalta toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) ominaisuuksiakin tärkeämpi asia on usein se, miten käyttöönottoprojekti hoidetaan sekä miten projektiin valmistaudutaan. ERP-järjestelmän vaihtaminen on aina suuri ja resursseja vaativa projekti, joka vaatii huolellista valmistautumista. Yrityksen toimintaa ei voida tehostaa vain vaihtamalla vanha toiminnanohjausjärjestelmä uuteen, vaan samalla pitää tarkastella kriittisesti myös organisaation toimintatapoja ja prosesseja.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kuten missä tahansa suuressa projektissa, huolellinen valmistautuminen ja suunnittelu edesauttavat projektin läpivientiä sovitusti. ERP-järjestelmän käyttöönotto edellyttää tarkkaa prosessien määrittelyä. Erityisen tärkeää on, että henkilökunnalle annetaan vastuuta ja aikaa sitoutua projektiin.

Yksittäiselle yritykselle saattaa soveltua mikä tahansa viidestä kilpailutukseen asti edenneestä ERP-järjestelmästä. Onnistuneen lopputuloksen kannalta järjestelmän valintaakin tärkeämpää on projektin määrittely ja huolellinen liiketoimintaprosessien kuvaaminen, joiden ansiosta valitusta ERP-järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.

Varmista koko organisaation sitoutuminen

Mitä varhaisemmassa vaiheessa ERP-projektin vastuuhenkilöt valitaan ja otetaan mukaan projektiin, sitä paremmin heidät saadaan sitoutumaan ERP-projektin eteenpäin viemiseen. Tyypillisin kompastuskivi toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisessa on se, että projektiryhmä jätetään yksin vastaamaan projektin eteenpäin viemisestä.

On ehdottoman tärkeää, että koko organisaatio johdosta lähtien osallistuu ja antaa tukensa projektin onnistumiselle – onhan kyseessä koko organisaatiota koskettava muutos. Yrityksen muutosvalmiutta on hyvä pohtia jo ennen itse projektin aloitusta, sillä silloin mahdollisiin haasteisiin on helpompi varautua etukäteen. Lisäksi kun henkilöstölle annetaan aikaa tottua uusiin toimintatapoihin, tulee niiden omaksumisesta kivuttomampaa.

Lue seuraavaksi:
Kun tunteet on pelissä – näin onnistut ERP-hankkeessa
Vältä nämä ERP-projektin sudenkuopat
Miten sitoutat henkilöstön ohjelmistoprojektiin?
ERP-järjestelmän vaihtajan opas ja äänikirja

Lue lisää Visman ratkaisuista toiminnanohjaukseen:

Suosituimmat