ERP-käyttöönottoprojekti

Käyttöönottoprojekti tärkeämpi yrityksille kuin itse ERP-järjestelmä

Yrityksen kannalta ERP-järjestelmän ominaisuuksiakin tärkeämpi asia on se, miten käyttöönottoprojekti hoidetaan, väitetään Visma Software Oy:n julkaisemassa oppaassa 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta.

Yritykset vaihtavat toiminnanohjausjärjestelmänsä (ERP) 8-12 vuoden välein. Visman asiantuntijat kehoittavat oppaassa ymmärtämään, ettei prosesseja pystytä automatisoimaan ainoastaan vaihtamalla vanha toiminnanohjausjärjestelmä uuteen. Yhtälailla, organisaation toiminta- ja työskentelytapojenkin on muututtava samalla.

ERP-projekti on paikka miettiä tehokkuutta

Yrityksen eri toiminnoista vastaavien henkilöiden olisi hyvä ajoittain pysähtyä miettimään, voitaisiinko jokin asia tehdä tehokkaammin. ERP-projektin yhteydessä tämä tapahtuu luonnollisesti, sillä uuden järjestelmän käyttöönottaminen edellyttää tarkkaa prosessien määrittelyä. Tärkeintä on, että henkilökunnalle annetaan vastuuta ja aikaa sitoutua projektiin.

– Tyypillisin kompastuskivi toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisessa on se, että projektiryhmä jätetään yksin vastaamaan projektin eteenpäin viemisestä. On ehdottoman tärkeää, että koko henkilöstö osallistuu ja antaa tukensa projektin onnistumiselle – onhan kyseessä kuitenkin koko organisaatiota koskettavat muutokset, oppaassa kerrotaan.

Yksittäiselle yritykselle saattaa soveltua mikä tahansa viidestä kilpailutukseen asti edenneestä ERP-järjestelmästä. Onnistuneen lopputuloksen kannalta järjestelmän valintaakin tärkeämpää on projektin määrittely ja huolellinen liiketoimintaprosessien kuvaaminen, joiden ansiosta valitusta ERP-järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.

Lähde: 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta

Työskentelen Visma Software Oy:n markkinoinnissa. Missionani on kertoa pk-yrityksille, kuinka he voivat tehostaa liiketoimintaansa ja työntekoa nykyaikaisimmilla yritysohjelmistoilla.
Connect with Tuomas: