Siirry sisältötekstiin

Formatiivinen arviointi – päivittäinen palaute

Opettaja on pienen ekaluokkalaisen silmissä kaikkitietävä ja ihailtava henkilö. Open sana on laki ja ope tietää ja neuvoo. Opettajalta saatu kehu saa lapsen silmät loistamaan pitkään.

Formatiivinen arviointi
Formatiivinen arviointi

Koululla, varsinkin opettajilla, on suuri vaikutus oppilaisiin, sekä pieniin että isoihin. Opettajalta saatu palaute muovaa osaltaan oppilaiden itsestään muodostamaa kuvaa siitä, miten juuri minä opin ja pärjään koulussa.

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnilla on pyrittävä ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.

Oppimista tukien

1.8.2016 voimaan tullut perusopetuksen opetussuunnitelma edellyttää myös formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on jatkuvaa oppimiseen kohdistuvaa arviointia osana päivittäistä opetusta.

Yhtä tärkeää kuin opettajan tekemä havainnointi oppilaasta on myös oppilaan tekemä itsearviointi omasta oppimisestaan. Palautteen avulla oppilas oppii hahmottamaan edistymistään ja löytää ehkä uusia keinoja omien tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Paljon tärkeää ja tarpeellista, silti opettamaankin pitäisi ehtiä. Missä ja miten? Siellä, missä muukin arviointityö: Wilmassa.

Arviointinäkymä Wilmassa

Formatiivinen arviointi Wilmassa

Opetussuunnitelman perusteissa ei oteta kantaa siihen, miten formatiivinen arviointi toteutetaan. Kunnissa onkin jouduttu pohtimaan miten opetussuunnitelman vaatimuksiin voidaan vastata.

Opettajat, oppilaat ja huoltajat käyttävät Wilmaa päivittäin. Siksi Wilma onkin luonnollinen paikka toteuttaa myös formatiivinen arviointi. Järjestelmä on kaikille osapuolille tuttu ja myös muussa käytössä. Formatiivista arviointia varten Wilmasta löytyy oma toimintokokonaisuus.

Käytäntö on osoittanut, että jos samaan kokonaisuuteen liittyvät asiat ripotellaan erillisiin järjestelmiin, niiden käyttöaste, käyttäjätyytyväisyys ja hyöty jäävät varsin vähäiseksi. Etenkin jos käyttöastetta verrataan kustannuksiin. Wilmaa käytettäessä vältytään erillisen järjestelmän hankinnan kustannuksilta, ylläpidolta ja käyttäjätunnusten hallinnalta. Ei ihan pieni juttu.

Wilman formatiivisen arvioinnin toiminto on helppokäyttöinen ja mahdollistaa sekä oppiaineiden että monialaisten oppimiskokonaisuuksien formatiivisen arvioinnin. Myös monessa kunnassa väliarvioinnin korvaaville arviointikeskusteluille löytyy oma paikkansa. Kaikki edellä mainitut sisältävät sekä opettajan arvioinnin että oppilaan itsearvioinnin. Pienimmät oppilaat voivat tehdä itsearvioinnin Wilmassa joko opettajan tai huoltajan kanssa. Arviointikeskustelussa nähtävissä ovat myös formatiivisen arvioinnin edistymiskaaviot.

Kompaktisti kaikki

Wilman formatiiviseen arviointiin voidaan kuntatasolla valita tietyt pakolliset ja suositellut arvioinnin kohteet kaikille yhteisesti arvioitavaksi. Sen lisäksi opettajalla on vapaus lisätä mahdollisia muita arviointikohteita, joita hän luokkansa tai ryhmänsä osalta haluaa arvioida. Näin voidaan huomioida opetuksen järjestäjän näkökulma ja lisäksi säilyttää opettajien valinnanvapaus arvioinnissa.

Sekä formatiivinen arviointi että itsearviointi on tehty Wilmassa helpoksi toteuttaa. Arviointia annetaan näppärästi liukukytkimellä, ja arviointi havainnollistetaan käyttäjille kuvaajilla. Kuvaajasta näkee selkeästi sekä oppilaan että opettajan arvioinnit ja niiden mahdolliset poikkeavuudet sekä kehityksen suunnan. Formatiivista arviointia voidaan täydentää myös tekstikommentoinnilla.

Koska opettajat tekevät arvioinnit joka tapauksessa Wilmassa, on myös formatiivinen arviointi sujuvasti osana kaikkea arviointia.  Formatiivisen arvioinnin kuvaajat ovat nähtävissä niin aineen todistusarvosanaa annettaessa kuin arviointikeskusteluissakin.

Ja mikä hienointa, kaikki tämä on Wilmassa käytettävissä ilman lisämaksuja.

Lisätietoja löydät myös ohjesivuiltamme

Jos koulunne käyttää Wilmaa, mutta formatiivinen arviointi ei ole käytössä, ota yhteyttä pääkäyttäjäänne ja kysy asiasta.

Mikäli teillä ei vielä ole Wilmaa, ota yhteyttä meihin. Formatiivinen arviointi on vain yksi joskin merkittävä ominaisuus Suomen suosituimmassa oppilashallintojärjestelmässä.

Suosituimmat