L7-tuotannonohjaus ja LTR-varastotoiminnot yhdessä

Relicomp Oy

Relicomp Oy on vuonna 1992 perustettu perheyritys, joka on erikoistunut ohutlevyteknologiaan ja terästuotteiden valmistamiseen. Yritys työllistää tällä hetkellä n. 140 henkilöä ja sen tuotantotilat sijaitsevat Kurikassa kolmostien varrella. Relicomp panostaa tuotteiden kokonaistoimituksiin lähtien tuotekehityksestä aina monivaiheisten osien kokoonpanoon asti.

L7-toiminnanohjausjärjestelmä on ollut Relicompilla käytössä jo pitkään. Kun kaupat tehtiin vuonna 2003, tunnettiin nykyinen L7 nimellä Liinos6. Järjestelmän käyttö painottui alkuaikoina vahvimmin talous-, materiaali- ja palkkahallintoon, kun taas tänä päivänä L7:n tuotannonohjaus on noussut tärkeään asemaan. Vuosien varrella käyttöön on otettu automaattisesti uusia moderneja toiminnallisuuksia kuten ostolaskujen kierrätys ja verkkolaskutus. Viimeisimpänä vuonna 2018 L7-ympäristöä laajennettiin Visman LTR-varastotoiminnoilla. 

 

 

L7-järjestelmä on tärkeä osa liiketoimintaa

“Kun asiakkaalta tulee tarjouspyyntö, myyntihenkilöstömme luo L7-järjestelmään tarvittavan tuoterakenteen, hinnoittelee ja tallentaa tarjouksen”, kertoo Marja-Leena Rautiainen, Relicomp Oy:n järjestelmäasiantuntija ja L7 -pääkäyttäjä. “Saadut tilaukset käsitellään joko niin että tilaustenkäsittelijä tallentaa myyntitilauksen järjestelmään tai tilaus muodostuu sähköisten tilausaineistojen kautta. Tämän jälkeen tieto siirtyy tuotantoomme, muodostaen valmistettavat osat, niiden työvaiheet ja -ohjeet sekä materiaalivaraukset. Tuotannossa valmistuksen eri vaiheita työntekijämme kuittaavat aloitetuiksi ja valmistuneiksi, merkitsevät tuotantomäärät ja raportoivat mahdolliset laatupoikkeamat. Uusimpana vaiheena prosessissamme on nyt myös se, että tieto siirtyy LTR:n puolelle osien ja materiaalien keräilyä ja tilausten lähetystä varten.”

Tuotannossa läpimenoajat ovat lyhyitä ja aikataulu tiukka. Ylimääräistä aikaa esimerkiksi osien etsimiseen tai väärin ajoittuneisiin työvaiheisiin ei ole. “Kaikki prosessin vaiheet pitää hioa huippuunsa, jotta tuotemäärät siirtyvät tuotantoputken läpi tilausten mukaisesti. L7-järjestelmän avulla pyrimme optimoimaan tämän prosessin ja teemme tämän suhteen myös jatkuvaa kehitystyötä”, Rautiainen kertoo. “L7 tukee lisäksi tavoitettamme laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kirjaamme erilaiset laatupoikkeamat ylös järjestelmään; mitä, mihin osiin tai materiaaleihin liittyen ja myös toimenpiteet, millä laatua parannetaan. Eli pystymme puuttumaan laatupoikkeamiin tehokkaasti mikä parantaa kokonaisvaltaisesti myös asiakaspalvelumme laatua.”

  

Tuotantoprosessin kehittäminen on jatkuvaa työtä

Relicompilla sisäisten prosessien kehittämiseen panostetaan paljon ja LTR-varastotoimintojen integroiminen L7-järjestelmään olikin luonteva lisä. “Toiveenamme oli jo pidempään ollut lähetystoimintojen helpottaminen mutta varsinainen sysäys LTR-projektille tuli lopulta tuotannosta. Oikeiden osien etsiminen kuormitti tuotannon työntekijöitä ja söi heidän työaikaansa merkittävästi. Tuotannon läpi menee tuhansia erilaisia levyosia, joista ei käy päällepäin juurikaan ilmi, mitä ne ovat. Työntekijät joutuivat etsimään varastohyllyistä ja tarkastamaan osien mukana olevia kuvia ja dokumentteja, jotta löytävät tarvitsemansa osat,” Rautiainen selittää.

LTR-integraatiota käyttöönotettaessa syksyllä 2018 mukana etätukena oli Visman asiantuntija tuotekehityksestä. Mikäli projektin aikana huomattiin epäkohtia, ne saatiin siten ripeästi korjattua. Käyttöönotto meni hyvin mutta integraation kehitys jatkuu edelleen. Relicomp on kokenut tuotantoprosessiensa sovittamisen LTR:n toimintatapaan työllistäväksi ja erilaisia muutostarpeita on noussut esille projektin edetessä.

“LTR-kokonaisuuden käyttöönotto samalla kertaa läpi koko tuotantomme oli haastava ja aikaa vievä toimenpide, kuten osasimme ennakoida. Laajensimme perusvarastotoiminnot kattamaan myös työvaiheiden välillä tapahtuvat siirto ja työlleotto -toiminnot. Nämä kytkettiin L7 -työjonosovelluksen tapahtumiin.”, kertoo Rautiainen. “Teknisesti kokonaisuus on toiminut alusta saakka luotettavasti. Huolimatta suurista tapahtuma-, käyttäjä- ja laitteistomääristämme, pidempiaikaisia keskeytyksiä ei ole vielä tullut kertaakaan.”

 

 

Relicomp on saanut LTR-varastotoimintojen myötä lisäominaisuuksia muun muassa vastaanottotarkastuksiin, tuotannosta valmistuvien nimikkeiden keräilyyn ja lähetystoimintoihin. “Käsi- ja trukkipäätteiden myötä työntekijämme voivat tehdä järjestelmään merkintöjä esimerkiksi osia hyllytettäessä, varastosaldoja tarkistaessa tai osia työlle ottaessaan eikä heidän tarvitse erikseen siirtyä PC:n äärelle. Paljon myös helpottaa se, että LTR:stä saadaan kokoonpanoon tarvittavien osien ja materiaalien sijainti selville.”, kuvailee Rautiainen. “Jos käytössämme ei olisi tällaisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat automaation ja sähköisten prosessien hyödyntämisen, emme pystyisi tehostamaan tuotantoketjun toimintaa kustannustehokkaasti.”

Relicompilla L7-järjestelmään on lisäksi integroitu myös muiden toimittajien järjestelmiä. Yksi on työajanhallintajärjestelmä Jotbar, josta tuntikirjaukset siirtyvät automaattisesti L7-järjestelmään. Toisena on työvaiheiden ajoitukseen käytetty Delfoi Planner, jonka avulla työvaiheiden ajoittamista L7-järjestelmässä parannetaan entisestään. “Asiakkaidemme tarpeiden muuttuessa etsimme aina mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaympäristöämme, mikä ei ole koskaan täysin valmis, vaan kehitys on jatkuvaa”, Rautiainen kommentoi.

 

Suosittelisitko L7- ja LTR -järjestelmiä muille yrityksille?

“L7 on hyvin integroituva järjestelmä ja voin suositella sitä muillekin yrityksille. L7:n taloushallinto sopii monenlaisille yrityksille mutta tuotantoa on vaikeampi arvioida, sillä jokaisen yrityksen prosessit ja tapahtumamäärät ovat niin erilaiset”, Rautiainen kommentoi. “LTR:n kanssa olemme vielä alkutaipaleella mutta uskon sen sopivan monenlaisiin tarpeisiin, koska sitä voidaan kehittää asiakaskohtaisten tarpeiden pohjalta. Jokaisen yrityksen on itse arvioitava LTR:n soveltuvuutta omiin tarpeisiinsa ja varattava myös aikaa sen kehittämiseen. Meillä LTR on toiminut luotettavasti ja toiminta vakaana, vaikka tapahtumamäärät ovat suuria ja käytössämme on erilaisia päätelaitteita.”

 

Tutustu Visma L7 -toiminnanohjausjärjestelmään >>

 

 Asiakas: Relicomp Oy

Tausta

  • Pitkäaikainen L7-asiakas, joka panostaa tuotannonohjausympäristönsä jatkuvaan kehittämiseen

Visman ratkaisu

  • Visma L7 -toiminnanohjausjärjestelmä ja LTR-varastonhallinta

Hyödyt

  • Manuaalisen työn korvaaminen automaatiolla ja sähköisyydellä
  • Lähetystoimintojen ja tavaroiden keräilyn helpottaminen
  • Parantunut laadunvalvonta, joka vaikuttaa suoraan asiakaspalvelun laatuun

Tutustu Visma L7 -järjestelmään