Työehtosopimusten tulkinnat helposti Tiimaan

Helen Oy on yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä. Yritys halusi korvata ikivanhan tuntikirjanpitonsa nykyaikaisella työajan kirjaamiseen soveltuvalla järjestelmällä.

”Meillä oli akuutti tarve. Uuden järjestelmän tuli toimia moitteettomasti yhteen eri järjestelmiemme kuten kulunvalvonnan, kunnossapidon, palkkalaskennan ja kirjanpidon kanssa. Lisäksi meidän tuli olla varmoja siitä, että järjestelmä osaisi tehdä työehtosopimuksen mukaiset tulkinnat oikein”, kertoo Helenin sovellusasiantuntija Veikko Paavola Tiiman alkuvaiheesta.

Helen ja TIIMA

Virheiden määrä vähentynyt

Käyttöönotto sujui Paavolan mukaan mallikkaasti, Visman projektihallinta toimi hyvin. Helenilla ja Vismalla on säännöllisesti palavereita, joissa käydään läpi järjestelmän puutteita, virheitä ja kehittämisideoita.

”Oli positiivista, miten helposti saimme integroitua Tiiman toimimaan yhteen meidän muiden järjestelmien kanssa. Järjestelmä on vähentänyt merkittävästi erilaisten paperilomakkeiden pyörittämistä paikasta toiseen ja nopeuttanut hyväksymisprosessia huomattavasti. Samalla virheiden määrä on pienentynyt.”

Helenillä on käytössään Tiima Työaika ja Tiima Tulkinta. Näiden avulla voidaan seurata työaikakirjauksia ja laatia työaikalain sekä työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten sääntöjen perusteella korvauksia palkanmaksun pohjaksi.

”Nyt työaikatapahtumat kiertävät meillä sähköisesti ja paperilomakkeet ovat historiaa. Automaattisen hyväksymisprosessin avulla Tiima on tuonut kustannustehokkuutta prosessiimme.”

Uusi TES vauhdittaa vuorosuunnittelun käyttöönottoa

Helen on ottanut järjestelmän käyttöönsä asteittain vuodesta 2011 alkaen. Aktiivikäyttäjiä järjestelmässä on noin 400.

”Seuraava askeleemme on ratkaista työvuorosuunnittelu. Järjestelmän tulee antaa tehtyjen mallien perusteella ehdotus työvuorosuunnitelmasta ja seurata toteumaa. Tiiman työvuorosuunnittelu on mahdollinen ratkaisu. Viimeistään vuonna 2017 Helenillä tulee voimaan uusi työehtosopimus, mihin mennessä on rakennettava järjestelmään uudet TES-tulkinnat.”

Helen käyttää Tiimaa pilvipalvelun kautta. Näin Helenin ei itse tarvitse huolehtia Tiiman versiopäivityksistä eikä palvelinten elinkaaresta.