Prosessit hallintaan asiakastietojen keskittämisellä

“Visma SuperOfficesta on tullut meille täydellinen "arkistonhoitaja". Keräämme järjestelmään kaiken, mitä on tarpeen dokumentoida: myynnit, piirustukset, projektit, luovat ideat ja tehtävät. Ja kaikkein parasta on, että kokonaiskulut ovat hyvin alhaiset. "

Weimer Anderson, IT-johtaja, Christian Berner TechTrade AB

Yrityksen voimakas kasvuvaihe

Christian Berner toimittaa teknisiä laitteita eurooppalaiseen teollisuustuotantoon ja kunnille Ruotsissa ja Norjassa. Christian Berner on voimakkaassa kasvuvaiheessa. Yritys on osa Christian Berner Investiä, työntekijöitä on Pohjoismaissa noin 220 ja liikevaihto 500 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Christian Bernerillä oli tarve parantaa myynti- ja markkinointiprosessiensa hallintaa ja dokumentointia. Puutteellinen dokumentointi sekä yhteisen asiakasnäkymän puuttuminen, häiritsi yhteistyötä ja söi myyjien tehokkuutta. Myyjiltä kului aivan liikaa aikaa tarvittavien tietojen etsimiseen. Tarjouksia ei seurattu ja myynnin puutteellinen fokus näkyi suoraan kauppojen määrässä. Eri käyttäjäryhmien kokemus tietokoneen käytöstä oli hyvin vaihtelevaa, toiset olivat siinä ammattilaisia ja toiset olivat hädin tuskin nähneet tietokonetta.

Christian Bernerin projektihankkeet ovat mutkikkaita. Myyntiprosessit ovat pitkiä. Piirustuksia, projektitietoja ja ideoita täytyy työstää perusteellisesti ennen itse projektin käynnistämistä. Johdon näkemyksen mukaan projektiprosessien rakenteellistamisella saavutetaan pitkäntähtäimen tehokkuustuottoja.

Helppokäyttöinen ratkaisu

Christian Berner tarvitsi ratkaisun, jota myös tietokoneisiin tottumattomat osaisivat käyttää. Visma SuperOffice on sekä yksinkertainen että käyttäjäystävällinen ja nämä olivat ratkaisevia tekijöitä hankintapäätöksessä. Viiden ehdolla olleen järjestelmän joukosta, Visma SuperOffice oli ainut, jossa oli selkeä ja johdonmukainen navigointi. Tarjouksiin liittyvät automaattimuistutukset ovat tärkeä osa ratkaisua, koska juuri ohimenneet tarjoukset olivat ongelma.

Yksi syy Visma SuperOfficen valintaan oli myös sanottujen ja luvattujen asioiden dokumentoinnin helppous ja läpinäkyvyys. Yrityksen markkinointi ja myynti hoidetaan nykyään Visma SuperOfficessa, kuten myös projektien käsittely ja suhteet toimittajiin.

Tuloksena järjestelmällinen myyntiprosessi

Visma SuperOfficea käytetään koko konsernissa ja se on liiketoiminnan kannalta kriittinen työkalu. Christian Bernerin myyntiprosessi on nykyään järjestelmällinen ja tarjoukset johtavat kauppoihin huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä kuin aiemmin. Visma SuperOfficen avulla myyjillä on paremmat mahdollisuudet suunnitella ajankäyttöään ja saada käyttöönsä kaupan edistämiseen tarvittavat tiedot, mikä johtaa tehokkaampaan myyntityöhön.

Christian Bernerillä on kattava kuva asiakkaan myynneistä aina käynnissä oleviin projekteihin asti, joten prosessit on helppo pitää hallinnassa. Yritys voi rakenteiden ja hyvin dokumentoitujen prosessiensa ansiosta olla ammattimainen suhteissaan sekä asiakkaisiin että toimittajiin. Uusien työntekijöiden kouluttaminen järjestelmän käyttöön on helppoa ja hyvin edullista.

Tärkeimmät tulokset

  • Markkinointi- ja myyntiprosessin optimaalinen ohjaus ja dokumentointi
  • Yhteistyön ja myyntitehokkuuden paraneminen yhteisen asiakasnäkymän kautta
  • Enemmän kauppoja, kun tarjouksia voidaan seurata automaattimuistutusten avulla
  • Monimutkaisten projektien prosessien tehostaminen
  • Myyntiprosessit hallinnassa alusta loppuun saakka