Visma Payroll
Palkanlaskenta pilvipalveluna

Toiminnallisuudet

Visma Payrollissa yhdistyvät helposti omaksuttavat toiminnot ja käyttäjäystävällinen ulkoasu.

Perustiedot

 

Mallipohjia hyödyntämällä luot ja ylläpidät järjestelmään perustietoja helpottamaan käyttöönottoa ja käyttöä, mm:

 • Palkkalajit ja -tunnukset, muokattavissa
 • Laskentasäännöt
 • Automaattiset tiliöinnit ja tiliöintisäännöt (esim. laskennalliset sivukulut)
 • Seurantakohdekäsittelyt

  Henkilötiedot

  Monipuoliset henkilö- ja työsuhdetietoihin liittyvät näkymät

  • Henkilön perustiedot ja työsuhdetiedot
  • Palkkatieto ja -historia, vakiopalkat
  • Verokortti-, eläkevakuutus- ja ammattiliittotiedot
  • Seurantakohde- ym. ryhmittelytiedot
  • Lomapäiväkertymät lomavuosittain

   Palkka-ajo

    

   Palkkakausien ja –tapahtumien käsittely

   • Kausien avaus henkilöittäin tai ryhmittäin massa-ajona
   • Mahdollisuus hyödyntää vakiotapahtumia muuttuvien palkkatapahtumien lisäksi
   • Poissaolotapahtumien generointi jaksoille
   • Tapahtumien tuonti tiedostosta
   • Automaattinen palkkojen laskenta (sitä mukaa, kun tapahtumia/muutoksia tehdään)
   • Porautumistoiminnolla summatiedoista tapahtumatasolle

    Raportointi

     

    Monipuoliset perusraportit ja porautumistoiminnot, mm:

    • Sähköiset viranomaisilmoitukset
    • Palkkalaskelmat, eri toimitustapoja
    • Palkkojen maksatus (Visma AutoPay) tai tiedosto pankkiohjelmaa varten
    • Palkkojen kirjanpitoviennit
    • Lomapalkkavelkaraportti