Visma Nova
Kattavaa toiminnanohjausta pk-yrityksille

Visma Novan avoimet rajapinnat

Visma NovaVisma Novan avoimet rajapinnat mahdollistavat toimialakohtaisten erityisjärjestelmien kiinteän liitettävyyden osaksi kokonaisuutta.

Visma Novan valmis-integraatioita

SDK-rajapinta 3. osapuolien käytössä on mahdollistanut useiden reaaliaikaisesti toimivien integraatioiden rakentamisen niin, että tarvittavia tietoja voidaan tuoda ja viedä Visma Novan oman toimintalogiikan mukaisesti. Tyypillisiä Visma Novan integraatioita ovat verkkokaupat, tiedonkeruutoteutukset ja muut alla listatut tuotteistetut valmis-integraatiot.

Flashnode

Flashnode on Visma Novan integraatiokumppani.

Lue lisää

SuperOffice CRM

SuperOffice on asiakkuudenhallintajärjestelmä, jonka avulla myyntityön manuaaliset rutiinit jäävät pois ja kustannukset laskevat. Myyntiresursseja vapautuu, aktiviteettitaso nousee ja saavutetaan parempia tuloksia. Järjestelmällinen työskentely nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa lisää asiakastyytyväisyyttä ja antaa tuloksia kaikilla liiketoiminnan alueilla.

Lue lisää

Verkkokaupparatkaisut

Visma Novaan voidaan liittää valmiita verkkokaupparatkaisuja. Tutustu verkkokaupparatkaisuihin:

Nets iPP 350

Nets IPP 350 on maksupäätelaite -integraatio Visma Nova käteismyyntiin.

Lue lisää

Suomen Asiakastieto

Suomen Asiakastiedon -integraatio luottotietojen tarkistukseen. Palvelu on käytettävissä Visma Novan asiakaskortiston, laskutuksen, myyntitilausten, ostoreskontran, ostotilausten ja projektihallinnan yhteydessä.

Lue lisää

Unifaun

Sähköiset rahtiasiakirjat, kuljetusten hallinta ja seuranta.

Lue lisää

Kasperi käyttöomaisuus

Kasperi on kaikille toimialoille sopiva ratkaisu poistolaskentaan ja käyttöomaisuuden hallintaan. Kasperia käyttää jo lähes 2000 yritystä, yhteisöä ja tilitoimistoa ympäri Suomea.

Lue lisää

M-Files

M-Files helpottaa yrityksiä löytämään, jakamaan ja turvaamaan dokumentteja ja tietoa.

Lue lisää

Visma Severa

Projektinhallinta, tuntikirjanpito ja PSA-ratkaisut.

Lue lisää