Visma L7 - OLD
Toimialakohtainen ERP-ratkaisu

Asiakasreferenssit

Visma tähtää tuotteidensa ja palveluidensa kautta yritystoiminnan tehostamiseen. Tehostamme asiakkaiden liiketoimintaa ja tuemme menestystä joustavien ja luotettavien tietojärjestelmien sekä laadukkaiden ulkoistamispalveluiden avulla. Asiakkaidemme menestyminen on meille tärkeää!

Asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys ovat molemmat meille Vismalla sydämen asioita. Haluamme palvella asiakkaitamme kunnioituksella, luottamuksella ja osaamisella, innovatiivisesti ja hyvässä yhteishengessä.

Lue kuinka asiakkaamme ovat tehostaneet toimintaansa Visma L7 -ohjelmistolla!

Biolan Oy

Biolan Oy otti Visma L7-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönsä vuoden 2009 alussa. Vuosien käytön jälkeen yrityksessä ollaan tyytyväisiä siihen, kuinka hienosti ohjelmisto sopii yrityksen toimintaan ja miten hyvin Visman palvelut pelaavat yhteen.

”Visma L7-järjestelmä on äärimmäisen tärkeä osa yhtiömme päivittäistätoimintaa. Lisäksi palkanlaskennan ulkoistaminen Vismalle on auttanut meitä saamaan työkalusta parhaan hyödyn irti.”

Sari Valonen, Biolan Oy

Lue lisää >>

Visman ratkaisuilla tehokkuutta ja mielekkyyttä työn tekemiseen

"Täydentäessämme Visma L7 ohjelmistoa Visma liikkuvan työn ratkaisuilla, olemme siirtyneet aivan uudelle tasolle työn tekemisessä. Turha paperien ja Excelien pyöritys on saanut jäädä ja olemme saavuttaneet tehokkaamman työajan käytön, karsineet inhimilliset virheet sekä päällekkäiset työvaiheet."

Jari Mansikkaoja, Firecon Group Oy

Lue lisää >>

Helsingin kaupungin asunnot Oy

"Helsingin kaupungin asunnot Oy sekä sen kaikki 21 tytäryhtiötä käyttävät Visma L7 -ohjelmistoa ASP-ratkaisuna. Näen suurena etuna ASP:ssa sen, että säästymme ohjelmiston päivittämishuolista. Toinen yhtä merkittävä etu on se, että tuuraukset voidaan järjestää vaivatta, kun omalta koneelta pääsee tekemään vaikkapa toisen yhtiön kirjanpidon"

Kirsi Weckström, Helsingin kaupungin asunnot Oy

Lue lisää >>

Olemme kasvaneet Visman ohjelmistoratkaisun tuella

"Yrityksemme yksi viisaimmista päätöksistä on ollut hankkia Visma L7-ohjelmisto. Kun käytössämme on tarpeisiimme vastaava ohjelmisto-ratkaisu sekä yhteistyökumppaninamme on tunnettu ja hyvä talo, meillä on turva jatkuvuudesta."

Arto Haataja, Hydrosystem Oy

Lue lisää >>

Steerprop Oy

Steerprop Oy on raumalainen mekaanisia ohjattavia potkurilaitteita valmistava kansainvälinen yritys. Yritys pyrkii olemaan propulsioasiantuntija, joka tarjoaa asiakkailleen energiatehokkaan ja luotettavan potkurilaiteratkaisun. Hyvällä hyötysuhteella ja polttoainetaloudella säästetään ympäristöä sekä saavutetaan elinkaarellaan taloudellisesti edullisin tuote.

Lue lisää >>

Meconet Oy

Yrityksen kasvu ja liiketoiminnan laajeneminen vaatii toiminnanohjausjärjestelmältä yhä enemmän valmiuksia. Tähän samaan toteamukseen päätyi Meconetin väki vuoden 2007 keväällä, kun uutta järjestelmää päätettiin ryhtyä etsimään.

Meconet Oy:llä ja Vismalla on takanaan jo kymmenen vuotta kestänyt kumppanuus. Lähdettäessä etsimään uutta toiminnanohjausjärjestelmää Meconetissa otettiin vertailuun neljä eri järjestelmäratkaisua. Voittajana maaliin päätyi Visma L7. Ohjelmiston valintaan  vaikutti ennen kaikkea hinta sekä pieni käyttöönottoprojekti.

Lue lisää >>