Visma BI
jalostettua tietoa päätöksen tueksi

Ratkaisu jokaiselle työntekijälle

Visma Reporting on suunniteltu helpoksi työkaluksi, jolla liiketoimintatietoa voi helposti yhdistellä jalostuneemmaksi päätöksenteon tueksi. Se palvelee isoa joukkoa yrityksesi henkilöstöä - toimitusjohtajasta operatiivisen tason työntekijöihin.

Johtotason henkilönä voit

 • Hyödyntää reaaliaikaista dataa päätöksen teossa.
 • Saada yrityksesi toiminnanohjausjärjestelmästä yhdisteltyä ja entistä jalostuneempaa liiketoimintatietoa.
 • Tehdä itse analyysejä luottamuksellisistakin asioista

Taloudesta vastaavana henkilönä voit

 • Seurata reaaliaikaisesti talouden tunnuslukuja
 • Verrata nykytietoa historiatietoon ja tehdä syvempiä analyyseja päätöksenteon tueksi.

BI-henkilönä voit

 • Koota tiedot kuutioista ja tarkastella asioita eri näkökulmista
 • Tuottaa tehokkaasti jalostuneempaa liiketoimintatietoa päätöksenteon tueksi
 • Jaella vakio- ja itse tehdyt raportit helposti tarvitseville, vaikka ajastetusti

Operatiivisella tasolla työskentelevänä henkilönä voit

 • Seurata liiketoimintatavoitteidesi toteutumista helposti intranet-ympäristössä tai selaimen yli verkosta
 • Porautua tarvittaessa syvemmälle lukujen sisälle suoraan raportilta
 • Muokata valmiista perusraporteista tarvittaessa uusia raportteija omiin tarpeisiin