Organisation

Ylivertainen työvuorosuunnittelujärjestelmä auttaa Esperiä varmistamaan hyvän hoivan

Vismaan kuuluvan Weoptit ja Esperi kehittivät yhteistyössä työvuorojen suunnitteluun ja optimointiin viimeisintä teknologiaa hyödyntävän järjestelmän. Uuden järjestelmän avulla Esperi pystyy varmistamaan, että hoivakotien laadulliset vaatimukset toteutuvat.

Hoitajien määrä keskusteluttaa vanhushoivassa. Mitoituslaki toi lisämausteen entisestään vaativaan työvuorosuunnitteluun. Jotta laki, asukkaiden tarpeet ja henkilöstön toiveet toteutuvat, Esperi kehitti yhteistyössä Vismaan kuuluvan Weoptitin kanssa työvuorojen suunnitteluun ja optimointiin viimeisintä teknologiaa hyödyntävän järjestelmän.

Hoivakodin työvuorosuunnittelun tavoitteena on varmistaa hyvä hoiva sekä tukea henkilöstön hyvinvointia. Työvuorosuunnittelu on aikaa ja tarkkuutta vaativa tehtävä, josta yksiköiden esimiehet ovat vastanneet muiden töiden ohella. Työvuoroja suunniteltaessa täytyy huomioida laki ja työehtosopimukset, henkilöstön toiveet, sovittu mitoitus, asukkaiden erityispiirteet sekä hoitajien osaaminen ja heidän työvuorotoiveensa. Lisäksi uusi mitoituslaki astuu voimaan vaiheittain ja mutkistaa tilannetta kerta toisensa jälkeen. Yhtälö on vaikea toteuttaa, eikä inhimillisiltä virheiltä suunnittelussa ole aina vältytty.

Esperi valitsi järjestelmän toimittajaksi Weoptitin, jonka kanssa yhteistyössä kehitetty, optimointialgoritmeihin perustuva järjestelmä on ennennäkemätön suomalaisella hoiva-alalla. Optimoinnin avulla työvuorosuunnittelu pystyy lyhyessä ajassa löytämään sellaiset laatuvaatimukset täyttävät ratkaisut, jotka lisäksi tukevat kotien asukkaiden tarpeita ja henkilöstön toiveita. Järjestelmä parantaa työvuorosuunnittelun luotettavuutta merkittävästi. Se huomioi välillisen ja välittömän työn tarpeet, poistaa virheiden mahdollisuuden, ja jättää esimiehille enemmän aikaa kotien johtamiseen sekä asukastyöhön. Järjestelmä toimii samalla työvuorosuunnittelussa tarvittavien tietojen integraatioalustana, keräten kaiken tiedolla johtamiseen tarvittavan informaation eri järjestelmistä yhteen näkymään.

”Oikea määrä, oikealla osaamisella varustettuja hoitajia nousee vanhushoivassa jatkuvasti keskusteluun. Halusimme löytää ratkaisun, jonka avulla minimoimme inhimilliset virheet suunnittelussa ja varmistamme koteihin juuri oikean määrän oikeanlaista henkilökuntaa asukkaiden hyvän hoivan varmistamiseksi”, kuvailee Esperin toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi.

“Kehitetty palvelu on ainutlaatuinen ja hyödyntää erittäin edistynyttä analytiikkaa. Uuden järjestelmän avulla Esperi pystyy varmistamaan, että kotien laadulliset vaatimukset toteutuvat. Nämä vaatimukset sisältävät esimerkiksi sen, että lääkeluvallisia henkilöitä on työvuorossa oikea määrä, tai että harjoittelija ei työskentele osastolla yksin. Järjestelmä ei suostu suunnittelemaan puutteellista tai virheellistä työvuorolistaa”, kertoo Weoptitin toimitusjohtaja Joonas Ollila.

Esperi investoi vuonna 2020 yli 2 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitystoimintaan. Ison osan investoinneista vei uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä. Esperin ja Weoptitin yhteistyönä syntynyt työvuorosuunnittelujärjestelmä on käytössä jo yli 170 Esperin kodissa. Uuden sovelluksen suunnittelu toteutettiin ketteriä ohjelmistokehittämisen menetelmiä noudattaen. Sovelluksen suunnittelussa on painotettu helppokäyttöisyyttä, jotta sen käyttö hoivakodeissa sujuu vaivattomasti.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:
Joonas Ollila, toimitusjohtaja, Weoptit Oy, 044 230 3847
Esperin viestintä, p. 010 408 7000 tai media(at)esperi.fi

Esperi
Esperi Care tarjoaa monipuolisia asumispalveluita ja laadukasta palveluasumista ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä vammaispalvelun asiakkaille ympäri Suomen. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä. Kehitämme uusia, entistä monimuotoisempia asumisen ja tuen malleja. Pyrimme ennakoimaan hoitoalan ja yhteiskunnan tarpeita ja kehittämään toimintaamme siten, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme hyvän elämän ainekset myös tulevaisuudessa.

Esperi investoi vuonna 2020 yhteensä yli 2 miljoonaa euroa tutkimus ja kehitystoimintaan. Tärkeä kehityskohde on ollut työvuorosuunnittelu. Tavoitteena on ollut turvata iäkkäälle mielekäs elämä ja parantaa asiakasturvallisuutta varmistamalla henkilöstön riittävyys hoivatyön mitoituksella sekä erottelemalla ja määrittelemällä välillinen ja välitön työ.
www.esperi.fi

Weoptit Oy
Weoptit on optimointiratkaisuihin erikoistunut Visma Consultingin tytäryhtiö. Suunnittelemme ja toteutamme uusimpaan teknologiaan perustuvia ratkaisuja, jotka parantavat yritysten reagointi- ja kilpailukykyä. Erityisosaamistamme on tehokas ja laadulliset tekijät huomioon ottava resurssien kohdentaminen. Tehokkaiden ratkaisuidemme kulmakivenä toimivat suorituskykyiset algoritmit, joiden kehittämisestä työntekijöillämme on kymmenien vuosien kokemus. Asiakkaamme ovat suomalaisia pörssiyrityksiä sekä kansainvälisiä suuryrityksiä.
weoptit.com

Lehdistön yhteyshenkilö

Sanna Burton

Brändi- ja viestintäjohtaja

+358 50 322 5222