Organisation

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä varmistaa Visma Numeronin avulla kuntalaisten palveluiden saatavuuden

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella Pohjois-Savossa otetaan tämän kevään aikana käyttöön Visma Numeronin asiakaslähtöinen työvuorosuunnittelu. Tavoitteena on ammattilaisten työajan oikea kohdentaminen, jonka myötä alueella palveluiden saatavuus paranee ja osaajat ovat kuntalaisten käytettävissä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella Pohjois-Savossa otetaan tämän kevään aikana käyttöön Visma Numeronin asiakaslähtöinen työvuorosuunnittelu. Tavoitteena on ammattilaisten työajan oikea kohdentaminen, jonka myötä alueella palveluiden saatavuus paranee ja osaajat ovat kuntalaisten käytettävissä.

POSOTE20-hanke koordinoi Pohjois-Savon alueella sote-kehittämishankkeita ja sote-uudistuksen alueellista valmistelua. Yksi sen tavoitteista on kuntalaisten palveluiden saatavuuden varmistaminen. Työvuorosuunnittelua tehdään Visma Numeronin avulla asiakkaiden tarpeiden lähtökohdista ja tavoitteena on pystyä vastaamaan muuttuviin tilanteisiin reaaliaikaisesti koko sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Toiminnan kehittäminen perustuu asiakaslähtöisyyteen ja sen myötä kuntayhtymässä siirretään vaiheittain keskitetyn työvuorosuunnittelun piiriin lähes 1 200 ammattilaista.

“Tällä hetkellä työvuoroja suunnittelee noin 50 työntekijää, mutta Visma Numeron käyttöönoton jälkeen työvuorosuunnittelu keskitetään 3-5 henkilölle, joilla on vahva työvuorosuunnittelun osaaminen. Näin esimiesten työaikaa vapautuu enemmän asiakas- ja lähiesimiestyöhön sekä toiminnan kehittämiseen”, kertoo projektipäällikkö Pia Aikio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä.

Asiakkaan tarve ja palveluiden saatavuus työvuorosuunnittelun lähtökohtana

Tarvelähtöinen työvuorosuunnittelu selkeyttää työvuorosuunnittelutyötä ja auttaa vastaamaan asiakkaiden muuttuvaan palvelutarpeeseen. Työvuorosuunnittelussa huomioidaan resurssi- ja osaamistarve sekä henkilöstön osaaminen ja vahvuudet ennakoiden tulevat muutokset palveluiden tarpeessa. Järjestelmä huomioi myös työehto- ja paikalliset sopimukset sekä työaikalain ja tukee tasa-arvoista työnjakoa.

“Visma Numeron tuo työn osaamisvaatimukset sekä työntekijöiden osaamiset, luvat ja perehdyttämiset näkyviksi, jolloin se ohjaa työvuorosuunnittelua ja henkilöstön sijoittelua todellisten tarpeiden mukaan. Näin varmistetaan myös asiakasturvallisuus ja laadukas hoito”, kertoo Pirjo Ketola Visma Enterprise Oy:stä.

Sijaistarvetta arvioitaessa Visma Numeron mahdollistaa myös henkilöstön liikkuvuuden eri toimipisteiden välillä sujuvasti ja siten, kun henkilöstön kanssa on sovittu. Tavoitteena on palveluiden hyvä saatavuus sekä mahdollisimman asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toiminta.

Lisätiedot:
Pirjo Ketola, Työvoiman hallinnan asiantuntija, Visma Enterprise Oy, 050 408 1355
Pia Aikio, projektipäällikkö,Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, 040 537 7257

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on neljän pohjoissavolaisen kunnan kuntayhtymä. Tehtävänämme on edistää väestön terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia ja järjestää jäsenkuntien puolesta alueemme asukkaille lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta. Toteutamme yhteistyössä laadukkaat, nykyaikaiset ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvat palvelut – edelläkävijänä ja uudistumistarpeita ennakoiden. Työnantajana olemme kehittyvä, vetovoimainen ja arvostettu. www.ylasavonsote.fi/ 

Visma Enterprise Oy
Visma Enterprise tarjoaa monipuolisesti henkilöstö- ja työvoimanhallintaratkaisuja sekä opetushallinnon sähköisiä palveluita. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa jo 1500 asiantuntijaa. www.visma.fi/enterprise

Lehdistön yhteyshenkilö

Sanna Burton

Brändi- ja viestintäjohtaja

+358 50 322 5222