Organisation

Wilman käyttö laajenee lakeuksilla – Seinäjoen kaupungin esi- ja perusopetuksessa siirrytään Wilmaan

​Visman ja Seinäjoen kaupungin tekemä sopimus tuo ison joukon uusia Wilma-käyttäjiä 1.8.2021 alkaen. Ennestään järjestelmää on käytetty lukioissa ja Seinäjoen ammatillisen oppilaitoksen yksiköissä. Sama järjestelmä tullaan ottamaan nyt käyttöön myös esi- ja perusopetuksessa. Tehdyn sopimuksen kattama oppilasmäärä on noin 7500.

Visman ja Seinäjoen kaupungin tekemä sopimus tuo ison joukon uusia Wilma-käyttäjiä 1.8.2021 alkaen. Ennestään järjestelmää on käytetty lukioissa ja Seinäjoen ammatillisen oppilaitoksen yksiköissä. Sama järjestelmä tullaan ottamaan nyt käyttöön myös esi- ja perusopetuksessa. Tehdyn sopimuksen kattama oppilasmäärä on noin 7500.

Seinäjoen kaupunki ja Visma Enterprise Oy ovat tehneet sopimuksen Wilma-ohjelmiston toimittamisesta esi- ja perusopetuksen käyttöön elokuusta 2021 alkaen. SaaS-palveluna toimitettava Wilma on monipuolinen verkkopalvelu, joka näyttää käyttäjille reaaliaikaisesti ja tietoturvallisesti opiskeluun liittyviä tietoja, ja on käytettävissä myös mobiilisovelluksena.

Ohjelmisto kattaa koulun ja kodin välisen viestinnän lisäksi myös mm. työjärjestykset, opetusryhmät, arvosanat, sähköiset hakemukset ja päätökset, pedagogiset asiakirjat sekä monipuolisen raportoinnin ja tilastoinnin. Yhtenäinen Wilma tulee Seinäjoen kaupungilla käyttöön nyt pienimmistä esiopetuksen oppilaista lukiokoulutukseen saakka.

Visma Enterprisella on vahva jalansija Suomen opetustoimen hallinnon ohjelmistotoimittajana, ja laajalti tunnettu Wilma-ohjelma on jo käytössä 98% suomalaisista peruskouluista. Peruskoulujen ja lukioiden lisäksi Wilmaa käytetään myös useissa muissa toisen asteen oppilaitoksissa ja organisaatioissa. Järjestelmä ei ole enää ainoastaan koulujen yksinoikeus, vaan se soveltuu nykyisin myös varhaiskasvatuksen viestintään ja toiminnanohjaukseen.

”Yhtenäinen järjestelmä kaupungin sisällä on toivottu muutos nykytilanteeseen. Nyt hankittava ohjelmisto luo pohjaa tulevaisuuden tekemiselle ja ratkaisuille. Oppilashallinto-ohjelman vaihdos on iso muutos ja koskee laajaa käyttäjäjoukkoa. Vaihdos tehdään hallitusti ja suunnitelmallisesti. Lisäksi huolehditaan siitä, että käyttäjillä on riittävästi osaamista ja tietoa, kun uusi ohjelma otetaan käyttöön elokuun alussa 2021”, kertoo Seinäjoen kaupungin perusopetusjohtaja Jari Jaskari.

“Hienoa, että saamme Seinäjoella myös esi- ja perusopetuksen Wilma-perheeseen. SaaS-palveluna tarjottava ohjelmisto on nykyaikainen ja tietoturvallinen tapa opetustoimen hallintoon - ja käyttäjille helppo ilman palvelimiin tai ylläpitoon liittyviä huolia. Nyt kun kaupungissa on sama järjestelmä esiopetuksesta toiselle asteelle saakka, tuo yhtenäisyys varmasti myös hyötyjä ja sujuvuutta kaupungin käyttäjien kesken”, kertoo Visma Enterprise Oy:n toimitusjohtaja Jukka Holm.

Koko kansan tunteman Wilman kehitystyö jatkuu monella eri osa-alueella. Varhaiskasvatuksen lisäksi Wilman tuoteperheeseen on tänä syksynä tullut mukaan myös Visma Assi, joka on uusi tuote oppilashuoltoon, erityisesti kuraattoreiden ja koulupsykologien käyttöön. Integraatio Assin ja Wilman välillä vähentää manuaalista työtä ja lisää aikaa arvokkaaseen oppilashuoltotyöhön. Lisäksi Wilma on saanut ympärilleen myös erilaisia yhteistyökumppaneita, joka mahdollistaa Wilmasta jatkossa yhä monipuolisemman kouluhallinnon palvelun.

Lisätietoja: 
Jukka Holm, toimitusjohtaja, Visma Enterprise Oy, +358 40 5606797
Jari Jaskari, perusopetusjohtaja, Seinäjoen kaupunki, +358 44 4181270

Visma Enterprise Oy
Visma Enterprise tarjoaa monipuolisesti henkilöstö- ja työvoimanhallintaratkaisuja sekä opetushallinnon sähköisiä palveluita. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa jo 1500 asiantuntijaa. www.visma.fi/enterprise/

Lehdistön yhteyshenkilö

Sanna Burton

Brändi- ja viestintäjohtaja

+358 50 322 5222