Financials

Visman vuosi 2023 Suomessa: vahvaa SaaS-liiketoiminnan kasvua

Suomen Visma-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ja tulos kasvoivat vuonna 2023. Organisaatiossa tehtiin muutoksia, joilla haetaan uutta voimaa ja synergiaa.

Vuonna 2023, Suomen Visma-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 15 % 304 miljoonaan euroon ja liiketulos (EBITDA) nousi 29 % 108 miljoonaan euroon. Software as a Service (SaaS) -liiketoiminta kasvoi sekä uusien tilausten (+18 %) että transaktioiden (+21 %) kautta. Toistuva vuosilaskutus (ARR) kasvoi 19 % 280 miljoonaan euroon.

Pienyritysten ohjelmistoratkaisuja tarjoavien Visma-yhtiöiden liikevaihto kasvoi 20 % ja keskisuurten sekä suurten yhtiöiden ohjelmistoja kehittävien yhtiöiden 9 %. Vuonna 2023 perustetun Ecosystems-segmentin liikevaihto kasvoi myös 9 % ja siihen kuuluvat esimerkiksi toimialaratkaisut, kuten kiinteistönhallinta ja työmaaratkaisut.

Julkishallinnon ohjelmistotarpeisiin keskittyvien Visma-yhtiöiden liikevaihto kasvoi 16 %. Visma on ollut vahvasti mukana hyvinvointialueiden digitalisaatiossa ja Visman ohjelmistoratkaisuja on käytössä lähes kaikilla hyvinvointialueilla.

Joulukuussa Visma-konserni kertoi laajentaneensa omistajapohjaansa johtavilla kansainvälisillä sijoittajilla tukeakseen kansainvälistä kasvua. Kaupan myötä Visman arvo nousi 19 miljardiin euroon.

“Visman korkea arvostus kertoo skaalautuvan SaaS-liiketoiminnan merkittävyydestä sekä Visman vahvasti paikalliseen kasvuun perustuvan liiketoimintamallin tehokkuudesta. Suomessa SaaS-liiketoiminnan liikevaihto muodostaa jo 83 % kokonaisliikevaihdosta”, kertoo Visma Finland Holding Oy:n hallituksen jäsen Juha Mäntylä.

Uudelleenorganisoitumisesta voimaa kasvuun

1.10.2023 alkaen osa Visman tuotteista ja palveluista järjestettiin uusiin kokonaisuuksiin, joilla haetaan uudenlaista voimaa ja synergiaa. Käytännössä Visma Software Oy:n tuotteet ja henkilöstö siirtyivät muihin Visma-yhtiöihin ja Visma Softwaren toiminta loppui kokonaisjakautumisen myötä.

Visma Enterprise Oy ja Visma Public Oy yhdistivät voimansa 1.1.2024 alkaen. Suosittujen julkisen ja yksityisen sektorin ohjelmistotuotteiden toimittaja tunnetaan nyt nimellä Visma Aquila Oy.

“Vuosi 2023 toi muutoksia monen Visma-yhtiön rakenteeseen, tuoteportfolioon ja strategiaan. Haluan kiittää jokaista työntekijäämme heidän panoksestaan ja yhteistyökyvystään, jotka ovat mahdollistaneet Visman kasvun ja menestyksen muutosten keskellä”, Mäntylä jatkaa.  

Yrityskaupat vuonna 2023 

- Visma osti ympäristöhuoltoalan ohjelmistoja kehittävän Enpros Oy:n
- Visma osti ostolaskuautomaation markkinajohtaja FabricAI Oy:n

2023 1-12/2023
Liikevaihto 304 ME (+15 %)
EBITDA  108,2 ME (+29 %)
Henkilöstö kokoaikaisina (FTE) 1439 (+4 %) 
2022 1-12/2022
Liikevaihto 263,7 ME
EBITDA 84,3 ME
Henkilöstö kokoaikaisina (FTE) 1383

Liikevaihto ja EDITDA ovat pro forma.

FTE-luku on henkilöstö kokoaikaisiksi muutettuna kauden lopussa.

Lisätietoja: 
Juha Mäntylä, hallituksen jäsen, Visma Finland Holding Oy, +358 400 406 767
Sanna Burton, brändi- ja viestintäjohtaja, Visma Finland Holding Oy, +358 50 322 5222

Visma
Visma on johtava liiketoimintakriittisten pilviohjelmistojen toimittaja, jonka liikevaihto oli 2,06 miljardia euroa vuonna 2022. Vismalla on 15 000 työntekijää ja 1,7 miljoonaa asiakasta Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Rakennamme toimivampaa yhteiskuntaa yksinkertaistamalla ja automatisoimalla kaikenkokoisten yritysten ja organisaatioiden työtä.

Suomessa yli 1400 Visman asiantuntijaa auttaa asiakkaita sujuvoittamaan liiketoimintaansa. www.visma.fi

Lehdistön yhteyshenkilö

Sanna Burton

Brändi- ja viestintäjohtaja

+358 50 322 5222