Organisation

Visman SaaS-liiketoiminta kehittyi voimakkaasti, yhtiö kasvaa ja investoi tulevaisuuteen

Suomen Visma-yhtiöiden liikevaihto kasvoi vuoden 2021 aikana Suomessa 6 prosenttia 288 miljoonaan euroon. Visma investoi vahvasti kasvuun vuoden aikana muun muassa yritysostojen ja tuotekehityspanostusten muodossa.

Suomen Visma-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ja tulos jatkoivat kasvua myös vuonna 2021. Software as a Service (SaaS) -liiketoiminta kasvoi sekä uusien tilausten (+17 %) että transaktioiden (+17 %) kautta. Samanaikaisesti ohjelmistolisenssien osuus liikevaihdosta pieneni odotetusti.

Visma Pay -verkkomaksuratkaisua kehittävä Visma Payments ylsi 48 prosentin liikevaihdon kasvuun. Pk-yritysten ohjelmistoratkaisuja tarjoavan Visma Solutionsin liikevaihto kasvoi 20 prosenttia, ja kiinteistönhallintaa digitalisoivan Visma Tampuurin liikevaihto nousi 15 prosenttia.

Alun perin väliaikaiseksi suunnitellut, mutta 1.7. jälkeenkin noudatettavat muutokset perintälakiin vaikuttivat negatiivisesti saatavienhallinnan liiketoimintaan. Toimialan kannattavuutta laskeva, liikeperintää koskeva sääntely on jäämässä pysyväksi ja siihen on reagoitu liiketoiminnan uudelleenjärjestelyin. Saatavienhallinnan liiketoiminnan odotetaan palaavan kasvu-uralle vuonna 2022.

Ensimmäinen organisaatioille tarkoitettu hiilijalanjälkilaskuri
Vuonna 2021 Visma lähti ilmakehätutkijoiden kanssa uraauurtavaan yhteistyöhön hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Visma ja Helsingin yliopiston ilmakehätieteilijät perustivat CarbonLink Oy:n rakentamaan ensimmäistä organisaatioille tarkoitettua reaaliaikaista hiilijalanjälkilaskuria. Visma on CarbonLinkissä vähemmistöosakkaana.

“Tuloksena syntyy pilvipohjainen palvelu, joka laskee reaaliajassa organisaation toiminnasta syntyvät hiilidioksidipäästöt taloushallinnon dataan perustuen. Palveluun on kohdistunut erittäin suurta mielenkiintoa eri kokoisista ja eri alojen organisaatiosta, mikä kertoo, että tällaiselle palvelulle on tarvetta”, kertoo Visma Finland Holding Oy:n hallituksen jäsen Juha Mäntylä.

Kymmenen yritysostoa Suomessa 
Visma teki Suomessa ennätykselliset kymmenen yritysostoa vuoden 2021 aikana. Visma hakee aktiivisesti uusia SaaS-tuoteyhtiöitä tukemaan ja laajentamaan jo olemassa olevaa Visma-portfoliota. Monet Visman yksiköt investoivat merkittävästi myös ohjelmistojen ja palveluiden kehittämiseen.

Visman henkilöstömäärä kokoaikaisiksi muutettuna kasvoi 10 prosenttia ja oli vuoden lopussa 1718. Henkilöstön henkiseen hyvinvointiin panostettiin erityisesti nyt toisen peräkkäisen lähes kokonaan etänä vietetyn vuoden aikana.

”Menestyksemme on riippuvainen henkilöstömme hyvinvoinnista ja motivaatiosta. On ollut hienoa huomata, miten henkilöstön sitoutuneisuus on säilynyt erinomaisella tasolla pandemiasta huolimatta. Johdon tehtävä on kuunnella henkilöstöä herkällä korvalla ja varmistaa, että kehitämme jatkuvasti kulttuuriamme ja toimintaamme oikeaan suuntaan. Kuunteleminen ja läsnäolo ovat erityisen tärkeitä yrityskauppatilanteissa, jotta kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi Visma-perheeseen”, Mäntylä sanoo.

Yrityshankinnat ja pääomasijoitukset vuonna 2021

 • Sähköisen allekirjoituksen ratkaisuja tarjoava Signom Oy
 • Koulutusten hallintaan ja osaamisen johtamiseen erikoistunut eTaika Oy
 • Henkilöstön kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen erikoistunut Concretio Oy
 • Liiketoiminnan suunnittelu- ja analytiikkaratkaisuja tarjoava Vuealta Oy (nykyisin Visma Insights Oy)
 • Oppilashallinnon dataa visualisoiva School Day Helsinki Oy:n kehittämä Dashboard-palvelu
 • Pääomasijoitus reaaliaikaista hiilijalanjälkilaskuria kehittävän CarbonLink Oy:n toimintaan
 • Opetuksen järjestäjien materiaalihankintaa sähköistävä Dikaios Oy
 • Pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmää kehittävä Fikuro Oy
 • Pilvipohjaisten työvoiman hallinnan ratkaisua kehittävä Aikajana Oy
 • Hoivatyön ja työsuhteiden hallintaan erikoistunut Oima Oy
 • Maksuliikenneohjelmistoihin erikoistunut Avalosys Oy

- Liikevaihto ja EDITDA ovat pro forma.
- FTE-luku on henkilöstö kokoaikaisiksi muutettuna kauden lopussa.
- Muutos-% vertaa vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Vuoden 2020 luvut eivät ole verrannollisia aiemmin kommunikoituihin lukuihin laskentatavan muutoksesta johtuen.


Lisätietoja:
Juha Mäntylä, hallituksen jäsen, Visma Finland Holding Oy, +358 400 406 767
Sanna Burton, viestintäjohtaja, Visma Finland Holding Oy, +358 50 322 5222

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 13 600 työntekijää, 1 100 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 1,74 mrd. euron liikevaihto vuonna 2020 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Suomessa jo yli 1700 Visman asiantuntijaa auttaa asiakkaita sujuvoittamaan liiketoimintaansa ohjelmistoratkaisujen ja IT-konsultoinnin avulla. www.visma.fi.

Lehdistön yhteyshenkilö

Sanna Burton

Brändi- ja viestintäjohtaja

+358 50 322 5222