Organisation

Visman rekrytoivan koulutusohjelman työllistymisprosentti 89% – Tavoite kouluttaa ja työllistää ohjelmistoalalle haluavia täyttyi

Lappeenrannassa ja Lahdessa toimivien Visma-yhtiöiden käynnistämästä Visma Academy -koulutusohjelman suorittaneista seitsemän työllistyi koulutusjakson päätteeksi Vismalle ja yksi toiseen yritykseen. Koulutusohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden henkilöille, joilla on motivaatiota kehittyä ohjelmistoalan osaajiksi.

Lappeenrannassa ja Lahdessa toimivien Visma-yhtiöiden käynnistämästä Visma Academy -koulutusohjelman suorittaneista seitsemän työllistyi koulutusjakson päätteeksi Vismalle ja yksi toiseen yritykseen. Koulutusohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden henkilöille, joilla on motivaatiota kehittyä ohjelmistoalan osaajiksi.

Visma Academy -koulutusohjelman tavoite on kouluttaa Lappeenrannan ja Lahden alueille uusia ohjelmistoalan ammattilaisia ja työllistää osallistujat koulutuksen jälkeen Visman tuotekehitykseen. Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Saranen Consultingin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa.

Ensimmäinen Visma Academy -koulutusohjelma alkoi maaliskuussa ja tuli päätökseen elokuun lopussa. Koulutusohjelmaan sisältyi luentopäiviä sekä käytännön oppimista Visman tuotekehityksessä. Ohjelman aloitti 11 henkilöä, joista kaksi henkilöä keskeytti koulutusohjelman. Yhdeksästä ohjelman suorittaneista seitsemän työllistyi koulutusjakson päätteeksi Vismalle ja yksi toiseen yritykseen.

“Koulutusohjelma oli positiivinen projekti Vismalle, saimmehan sille asetetut rekrytointitavoitteet täytettyä”, kertoo Visma Consultingin tuotekehityspalvelut -yksikön liiketoimintajohtaja Tommi Laitinen.

Koulutusohjelma tukee myös Visman kasvutavoitteita Lappeenrannan ja Lahden seudulla. Kasvun ansiosta Visma-yhtiöillä on jatkuva tarve rekrytoida ohjelmistokehittäjiä. Yksi keino saada alalle uusia osaajia on kouluttaa heitä itse.

“Tällaiselle koulutusohjelmalle on alueella tarvetta, sillä meidän on löydettävä keinot, miten saamme osaavaa porukkaa tänne töihin. Koulutusohjelma on hyvä esimerkki siitä, miten työllisyyttä voi edistää suhteellisen pienin panostuksin huomioiden sekä hakijoiden että yritysten tarpeet”, Laitinen jatkaa.

Ohjelmalle hyvää palautetta puolin ja toisin

Koulutusohjelma järjestettiin poikkeusajan takia lähes täysin etäopiskeluna ja etätyöolosuhteissa. Palautekyselyn perusteella ohjelma oli osallistujien mielestä onnistunut. Kaikki ohjelman suorittaneet antoivat koulutusohjelmalle vähintään hyvän yleisarvosanan. Myös Vismalla ollaan tyytyväisiä työssäoppimisen tuloksiin.

“Koulutusohjelman päätavoite oli oppiminen, mutta sen lisäksi osallistujat saivat luotua jotain sellaista, josta on myös firmalle lisäarvoa tulevaisuudessa. Uskon, että jokaisella harjoittelijalla on nyt hyvät eväät lähteä edistämään uraa ohjelmistoalalla“, kertoo Visma Solutionsin tuotekehityksen johtaja Ville Vähä-Nuuja.

“Erityisesti haluan korostaa osallistujien motivaatiota oppia uutta ja sitoutua opiskeluun ohjelman aikaisista hankalista poikkeusoloista huolimatta.Tämä ei ole ollut helppoa aikaa, ja juuri se erityisesti korostaa saavutettujen tulosten laatua ”, sanoo Visma Consultingin Laitinen.

Ohjelmalle harkitaan jatkoa

Koulutusohjelmalla on myös yhteiskunnallista arvoa, sillä se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden henkilölle, jonka osaamistaso ei riitä suoraan alan työpaikkaan. Ohjelmaan voivat hakea työttömät ja työttömyysuhan alaiset sekä henkilöt, joiden työllistyminen hyötyy uudesta osaamisesta.

Myös Sarasella ollaan tyytyväisiä koulutusohjelman tuloksiin. Sarasen Business Manager Mirja Hosionaho nostaa esille erityisesti alueellisen yhteistyön voiman.

“Tällainen Rekrykoulutus on konkreettinen esimerkki, miten mahtaviin tuloksiin päästään yhdistämällä ELY-keskuksen ja TE-palveluiden ratkaisut paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Autoimme yhdessä yritystä kasvamaan ja työnhakijat uudelle toimialalle” , summaa Hosionaho.

Erinomaisten tulosten ja palautteen myötä Vismalla harkitaan koulutusohjelmalle jatkoa.

“Näemme koulutusohjelman oppilaitosyhteistyötä ja suorarekrytointia täydentävänä rekrytointikanavana. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön sekä koulutusohjelmasta saatuun palautteeseen. Jäämme suunnittelemaan ohjelmalle jatkoa”, Visma Consultingin Laitinen kertoo.

Lisätietoja:

Aiempi tiedote aiheesta julkaistu 20.1.2020:

Uusi Visma Academy kouluttaa ja työllistää ohjelmistoalalle haluavia Kaakkois-Suomen ja Lahden seuduilla

Lisätietoja kevään 2020 ohjelmasta:

www.saranen.fi/rekrytointikoulutus/visma-academy

Lisätietoja Rekrykoulutuksista:

https://www.saranen.fi/yrityksille/rekrytoiva-koulutus

Osallistujien kokemuksia Visma Academy -koulutusohjelmasta Visma Solutionsilla ja Visma Consultingilla.

Lisätietoja medialle:

Ville Vähä-Nuuja, Development Manager, Visma Solutions, puh. 040 842 2590

Tommi Laitinen, Business Unit Director, Visma Consulting, puh. 040 505 1324

Mirja Hosionaho, Business Manager East, Saranen Consulting Oy, puh. 044 238 2144

Visma Solutions Oy
Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden ohjelmistotoimittaja, joka tarjoaa ratkaisut liiketoiminnan pyörittämisen ja johtamisen tueksi pk-yrityksille. Ratkaisuja käyttää Suomessa lähes 70 000 yritystä. Visma Solutionsin tuoteperheeseen kuuluvat Visma Netvisor, Visma Severa ja ValueFrame, Maventa sekä Visma Sign. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa yli 1400 asiantuntijaa. www.vismasolutions.com

Visma Consulting Oy

Visma Consulting on IT-konsultointiin ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä palveluyritys. Yrityksen erityisosaamisaluetta ovat palvelumuotoilu, digitaaliset palvelut, ratkaisukehitys, tiedolla johtaminen ja tekoälyratkaisut. Yhtiön asiakaskuntana on suomalaiset suuryritykset sekä julkinen sektori. Visma Consultingin asiakasprojekteissa työskentelee yli 400 henkilöä. Yhtiön toimistot ovat Helsingissä, Hyvinkäällä, Tampereella, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä. Visma Consulting on osa pohjoismaista Visma-konsernia. www.vismaconsulting.fi

Lehdistön yhteyshenkilö

Sanna Burton

Brändi- ja viestintäjohtaja

+358 50 322 5222