M&A

Visma laajentaa ympäristöhuoltoalan ohjelmistoihin ostamalla Enpros Oy:n

Visma laajentaa liiketoimintakriittisten ohjelmistojen tarjoomaansa ympäristöhuoltoalan ohjelmistoihin ostamalla enemmistön Enpros Oy:stä. Enprosin tuotteet vahvistavat Visman kokonaistarjoomaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Visma on hankkinut enemmistön ympäristönhuoltoalan pilviohjelmistoihin erikoistuneesta Enpros Oy:stä. Yhtiön liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2022 (66% kasvua vuodesta 2021). Enpros jatkaa itsenäisenä yhtiönä osana Visma-konsernia.

Yhtiön ZeroWaste-tuoteperheeseen kuuluu ohjelmistoja, jotka on suunniteltu ympäristöliiketoiminnan tarpeisiin: sähköinen siirtoasiakirjasovellus täyttää jätelain vaatimukset kaikille jätettä kuljettaville yrityksille, ajonhallintaratkaisu on toiminnanohjausjärjestelmä jätekuljetusta ja -keräilyä suorittaville yrityksille ja ympäristöraportointi soveltuu jätetietojen keskitettyyn hallintaan. 

Enpros on toimialan edelläkävijä, joka otti ensimmäisenä yrityksenä Suomessa käyttöön jätteiden kuljetuksen digitaalisen siirtoasiakirjan, joka on integroitu Ympäristöministeriön SIIRTO-rekisteriin. Enpros Oy:llä on laajasti asiakkaita ympäristöhuollon, kuljetusliiketoiminnan ja ympäristöraportoinnin parissa työskentelevistä yrityksistä.

“Ympäristöalan lisääntyvän lainsäädännön noudattaminen on alan toimijoille kriittistä ja Enpros tarjoaa siihen toimivat ratkaisut. Ympäristötoimiala on Vismalle mielenkiintoinen kasvualue, jossa sääntelyllä on kasvava painoarvo. Näemme, että alansa edelläkävijänä Enprosilla on merkittävät kasvunäkymät Suomessa ja mahdollisesti EU-tason lainsäädännön käyttöönoton myötä myös Suomen ulkopuolella”, kertoo Visman julkisen sektorin tarjoomaa Suomessa kehittävä Jukka Holm.

“Enpros kasvaa voimakkaasti sekä ympäristöhuollon että kuljetusliikkeiden digitalisaation ja regulation myötä. Visman laadukkaat ohjelmistot tukevat jatkossa myös Enprosin tarjoamaa tuoden asiakkaillemme selkeitä synergiahyötyjä. Myös myyntiin Pohjoismaissa saamme osaamista ja voimaa Visman laajasta yritysverkostosta“, kertoo Enpros Oy:n toimitusjohtaja Juuso Aaltonen.

Enprosin tuotteet vahvistavat Visman kokonaistarjoomaa sen nykyiselle asiakaskunnalle Suomessa, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Enprosilla on toimipisteet Helsingissä ja Joensuussa. Yrityksen 13 työntekijää, mukaan lukien perustajajäsenet, jatkavat työskentelyä Enprosin ohjelmistojen parissa. Enpros Oy:n toiminta ja asiakassuhteet jatkuvat ennallaan.

Lisätietoja:
Jukka Holm, toimitusjohtaja, Visma Enterprise Oy, +358 40 560 6797
Juuso Aaltonen, toimitusjohtaja, Enpros Oy, +358 41 539 3974

Enpros Oy
Enpros Oy syntyi halusta saada modernit ja tehokkaat digitaaliset sovellukset ohjaamaan jokapäiväistä työskentelyä kohti tehokkaampaa ja vastuullisempaa toimintaa. Teemme töitä päivittäin edelleen samasta syystä, asiakkaidemme kiertotalouden toimintaedellytysten edistämiseksi digitaalisin keinoin. ZeroWaste-sovellukset kuljetusliikkeille, jätteen tuottajille ja vastaanottolaitoksille (Siirtoasiakirja, Ajonhallinta ja Ympäristöraportointi) mahdollistavat asiakkaillemme liiketoiminnan kustannus- ja ympäristötehokkuuden sekä vastuullisen toiminnan myös tulevaisuudessa.

Visma

Visma on johtava liiketoimintakriittisten pilviohjelmistojen toimittaja, jonka liikevaihto oli 2,06 miljardia euroa vuonna 2022. Vismalla on 14 000 työntekijää ja 1,4 miljoonaa asiakasta Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Rakennamme toimivampaa yhteiskuntaa yksinkertaistamalla ja automatisoimalla kaikenkokoisten yritysten ja organisaatioiden työtä.

Suomessa 1400 Visman asiantuntijaa auttaa asiakkaita sujuvoittamaan liiketoimintaansa. www.visma.fi

Lehdistön yhteyshenkilö

Sanna Burton

Brändi- ja viestintäjohtaja

+358 50 322 5222