Software

Sähköisen allekirjoituksen käyttö kasvussa Pohjoismaissa, mutta asiakirjojen säilytyksessä on parannettavaa

Visma Solutions Oy:n yrityspäättäjille teettämän kyselyn tulokset paljastavat sähköisen allekirjoituksen palveluiden käytön jatkavan kasvuaan Pohjoismaissa. Samaan aikaan sähköisessä asiakirjojen säilytyksessä on edelleen parannettavaa.

Sähköisten allekirjoituspalveluiden suosio on kasvanut Pohjoismaissa, ja käyttöaste  vaihtelee maiden välillä. Suomessa ja Norjassa käyttöaste on korkeampi, mutta myös Ruotsi on saavuttanut merkittävää kasvua viime vuoden aikana.

Sähköiset allekirjoituspalvelut ovat vakiintuneet tärkeäksi osaksi niitä käyttävien yritysten arkea, sillä palveluita käytetään aktiivisesti ja säännöllisesti. Suomessa viikoittain allekirjoittaa sähköisesti 53 %, Ruotsissa 47 % ja Norjassa 43 % yrityksistä.

Sähköisen allekirjoittamisen päivittäisessä käytössä on ollut kasvua edellisvuoteen verrattuna: Suomi +44 %, Ruotsi +6,06 % ja Norja +7,69 %.

Asiakirjoja edelleen säilytetään mapeissa ja tietokoneiden kovalevyillä

Vaikka sähköinen allekirjoittaminen on yleistä pohjoismaisissa yrityksissä, on yllättävää, että asiakirjoja säilytetään edelleen paperitulosteina kansioissa. Suomessa jopa 47 % vastaajista valitsi asiakirjojen päätyvän mappeihin ja samaan aikaan 40 % vastasi asiakirjoja päätyvän myös tietokoneen kovalevylle. Tämä on yllättävä tapa toimia, sillä sähköisissä allekirjoituspalveluissa on yleisesti mahdollisuus myös keskitettyyn sähköiseen arkistointiin.

Yrityksissä koetaan, että asiakirjojen arkistoinnissa olisi huomattavasti parannettavaa. Merkittävinä haasteina Pohjoismaiden yrityspäättäjät kokevat asiakirjojen päätyvän säilytettäväksi moniin eri paikkoihin. Lisäksi esiin nousi vaikeudet löytää asiakirjoja myöhemmin. Tallentamiselle myöskään ole selkeää vakiintunutta tapaa.

Tilannetta voidaan parantaa helposti hyödyntämällä sähköisen allekirjoittamisen ja arkistoinnin palveluita, kuten Visma Signin palveluista arkistointia ja sopimushallintaa.

Visma Sign johtava sähköisen allekirjoituksen ja arkistoinnin palvelu Suomessa

Visma Sign on selkeästi tunnetuin sähköisen allekirjoituksen palvelu Suomessa, sillä 72 % tuntee palvelun, 50 % harkitsee sen käyttöönottoa ja 39 % on valinnut sen suosikikseen sähköisen allekirjoituspalvelun valinnassa.

Suomessa Visma Sign on suosituin sähköisen allekirjoituksen palvelu. Sitä käyttää 44 % yrityksistä. Toiseksi eniten käytetään DocuSign-palvelua, jota käyttää 4 % yrityksistä. Adobe, Procountor ja Signicat -palveluja käyttää jokainen 3 % yrityksistä.

nSight toteutti Visma Solutionsin tilaaman yritysten digitalisoitumista Pohjoismaissa selvittäneen kyselyn. Kyselyyn vastasi 306 yrityspäättäjää Suomesta, 321 Ruotsista ja 306 Norjasta. Kyselyyn osallistui kaikenkokoisia yrityksiä eri toimialoilta, ja vastaajiksi valittiin yritysten päättävissä rooleissa olevia henkilöitä.

Lisätiedot:
Terhi Tella, Growth Marketing Specialist, Visma Solutions Oy, +35850 3475156, [email protected]

Visma Solutions Oy
Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden ohjelmistotoimittaja, joka tarjoaa ratkaisut liiketoiminnan pyörittämisen ja johtamisen tueksi pk-yrityksille. Ratkaisuja käyttää Suomessa lähes 180 000 yritystä ja organisaatiota. Visma Solutionsin tuoteperheeseen kuuluvat Netvisor, Fivaldi, Severa, ValueFrame, Maventa, Visma Sign, FabricAI sekä Netvisor KYC. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa yli 1400 asiantuntijaa. vismasolutions.fi

Visma
Visma on johtava liiketoimintakriittisten pilviohjelmistojen toimittaja, jonka liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa vuonna 2023. Vismalla on yli 15 000 työntekijää ja 1,8 miljoonaa asiakasta Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Rakennamme toimivampaa yhteiskuntaa yksinkertaistamalla ja automatisoimalla kaikenkokoisten yritysten ja organisaatioiden työtä.

Suomessa 1400 Visman asiantuntijaa auttaa asiakkaita sujuvoittamaan liiketoimintaansa. www.visma.fi

Lehdistön yhteyshenkilö

Sanna Burton

Brändi- ja viestintäjohtaja

+358 50 322 5222