Software

Liikematkustaminen kasvussa työtapojen muutoksista huolimatta – M2 helpottaa matka- ja kuluhallintaa

Kulu- ja matkalaskujen määrät ovat kasvaneet tasaisesti pandemian jälkeen. Uudet toimintatavat muokkaavat yritysten matkustuskäytäntöjä ja ihmisten halua matkustaa.

Covid-19-pandemia mullisti yritysten ja työntekijöiden työn tekemisen tavat. Erityisesti liikematkustus koki merkittävän notkahduksen, kun yrityksissä siirryttiin etätyöhön. Vaikka yritykset ovat omaksuneet hybridityöskentelyn tavat, tarve kasvokkain kohtaamisille ei ole poistunut.

M2 kulu- ja matkalaskujärjestelmän piiriin kuuluu yli miljoona loppukäyttäjää sekä kuukausittain 130 000 uniikkia käyttäjää. Järjestelmän piirissä onkin jo lähes joka kolmas työikäinen suomalainen. M2:n tuotepäällikkö Jani Vertanen on tutkinut järjestelmästä saatavan datan perusteella, miten suomalaisten työssä matkustaminen ja kuluhallinta on kehittynyt pandemian jälkeen.

Vuonna 2023 matkalaskuja on tehty 26 % enemmän viime vuoteen verrattuna. Myös kuluveloituksissa trendi on samansuuntainen: määrä on kasvanut tänä vuonna 32 % edellisvuoteen verrattuna.

“Monet yritykset ovat luoneet pandemian jälkeen hybridityön käytäntöjä, mikä on vaikuttanut liikematkustuksen lisääntymiseen. Vaikka moni asia sujuu etäyhteyksin, kasvokkain kohtaamisen merkitys on edelleen suuri”, kertoo liiketoimintajohtaja Laura Poikkimäki.

Pandemian ja ilmastonmuutoksen seurauksena yritysten muuttuvat matkustuspolitiikat sekä ihmisten uudet käyttäytymismallit ja matkustushalukkuus vaikuttavat liikematkustuksen uusiin toimintatapoihin.

“Liikematkustaminen yksittäisten palaverien vuoksi vähenee. Pandemia vaikutti tähän merkittävästi, mutta myös muut tekijät, kuten yritysten vastuullisuustavoitteet ohjaavat liikematkustamisen kehittymistä. On vielä aikaista sanoa, mihin liikematkustaminen on pitkällä tähtäimellä menossa”, Poikkimäki kertoo.

Sähköisten kuittien määrä on nelinkertaistunut vuoden aikana

Sähköinen kuitti eli eKuitti on digitaalisessa muodossa oleva kuitti, jonka avulla kuittitiedot siirtyvät automaattisesti tilitapahtuman luo. Suomen kansallisena tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä 80 % yritysten välisistä kuiteista olisi sähköisiä.

Vaikka M2-järjestelmä pystyy vastaanottamaan eKuitteja, vasta murto-osa kuiteista siirtyy näin järjestelmään. Kasvu on kuitenkin ollut nopeaa: M2-järjestelmässä liikkuvien eKuittien määrä on tänä vuonna nelinkertaistunut viime vuoteen verrattuna.

“M2-palvelun kautta kulkevat eKuitit ovat määrällisesti kasvussa, kun sähköisiä kuitteja välittävät palvelut kehittyvät ja yritykset alkavat hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Olemme aktiivisessa roolissa sähköisten kuittien kehitystyössä osana tähän liittyvää verkostoa. Pidämme tätä olennaisena osana prosessien todellista uudelleen muotoilua; emme tyydy vain aikaisempien mallien “digitointiin”, Poikkimäki kertoo.

Kuluhallinnan johtava asiantuntija M2 uudistuu käyttäjien mukana

M2 on vakiinnuttanut asemansa Suomen suosituimpana kulu- ja matkahallinnan toimijana, joka keskittyy tekemään kulujen, kuittien ja matkalaskujen hallinnasta entistä sujuvampaa työntekijöille, esihenkilöille sekä taloushallinnolle.

Vahvan markkina-aseman ansiosta myös M2:n brändin ja verkkosivuston on aika uudistua. Uudistuksen myötä M2:n asiakkaiden tukena toimii jatkossa kolme täysin uutta kanavaa: m2.fi-verkkosivusto sekä sosiaalisen median tilit Facebookissa ja LinkedInissä.

Myös M2-järjestelmässä nähdään lähitulevaisuudessa uudistuksia, jotka tekevät järjestelmän käytöstä entistä käyttäjäystävällisempää.

"Käyttöliittymän ulkoasussa tullaan näkemään uudistuksia selkeytyneen ilmeen myötä. Lisäksi palvelua viedään jatkuvasti eteenpäin muun muassa mobiilisovellusta ja automaatiota kehittämällä sekä tekoälyratkaisuja hyödyntämällä. Visiomme on lyhentää laskun läpimenoaikaa nykyisestä kolmesta päivästä vain muutamaan tuntiin”, Vertanen avaa.

Lisätietoja:
Laura Poikkimäki, Business Area Director, Visma Enterprise Oy, +358 40 8259872

Visma Enterprise
Visma Enterprise tarjoaa monipuolisesti opetushallinnon sähköisiä palveluita sekä henkilöstö- ja työvoimanhallintaratkaisuja. Tuotteitamme ovat koulumaailman Wilma, henkilöstöhallinnon Saima HR, työvoimanhallinnan Numeron ja Aikajana, työajanseurannan Tiima sekä matka- ja kululaskujen hallinnan M2. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa 1400 asiantuntijaa.

Lehdistön yhteyshenkilö

Sanna Burton

Brändi- ja viestintäjohtaja

+358 50 322 5222