Software

Finanssialan omat näkemykset ja todellisuus rahanpesulain noudattamisessa eroavat kuin yö ja päivä

Finanssialan yrityksillä on suuria vaikeuksia noudattaa rahanpesulakia. Suurin osa ilmoittaa noudattavansa lakia moitteettomasti, mutta tarkemmassa tarkastelussa paljastuikin räikeitä puutteita aivan perusasioissa. Rahanpesulain noudattamisesta on tullut muuttuneen maailmantilanteen vuoksi entistäkin tärkeämpää. Tänä vuonna rahanpesulakia myös tiukennettiin entisestään.

Visma Solutionsin lokakuussa 2023 teettämässä tutkimuksessa selvitettiin, miten suomalaisyritykset noudattavat rahanpesulakia. Siinä selvisi, että 89 % finanssialan yrityksistä (pankit sekä rahoitus-, sijoitus- ja vakuutusyhtiöt) arvioi hoitavansa velvoitteet täydellisesti. 

Finanssivalvonnan (Fiva) tekemät tarkastukset kertovat kuitenkin muuta. Vuosien 2022-2023 aikana Fiva on tehnyt rahanpesulain mukaisen tarkastuksen kahdeksaan finanssialan yhtiöön, ja niiden perusteella kaikilla tarkastetuilla yhtiöillä oli merkittäviä puutteita lain noudattamisessa. 

Erityisen vakavana laiminlyöntinä Fiva piti sitä, että tarkastetut rahanvälitysyhtiöt olivat jättäneet ilmoitusvelvollisuuden kokonaan hoitamatta. Yhtiöillä oli ollut merkittäviä rahanvälitystapahtumia, joista ilmoitus olisi pitänyt tehdä. Myös Visma Solutionsin tutkimuksen mukaan tämän velvoitteen noudattaminen oli yrityksillä heikoimmin hallussa. Vain 25 % finanssialan vastaajista ilmoitti tehneensä rahanpesuilmoituksia rahanpesun selvittelykeskukselle. 

Yritykset tulkitsevat lakia löysemmin kuin viranomaiset

Fivan tarkastusraporttien mukaan yrityksillä oli merkittäviä puutteita kaikkien velvoitteiden noudattamisessa. Esimerkiksi oman toiminnan riskiarvio oli kaikissa tarkastetuissa yhtiöissä laadittu liian yleisellä tasolla. Myös Visma Solutionsin tutkimukseen vastanneet finanssialan yritykset myönsivät, että heillä on puutteita oman toiminnan riskiarvion laatimisessa: vain 52 % ilmoitti tehneensä kirjallisen riskiarvion.

Erityismoitteet Fiva antoi asiakkaan tehostetun tuntemisen prosesseista, jotka useimmilta tarkastetuilta yhtiöiltä puuttuivat kokonaan. Visma Solutionsin tutkimuksessa 48 % finanssialan yrityksistä ilmoitti ottaneensa käyttöön tehostettuja KYC-prosesseja. Merkittäviä puutteita havaittiin myös asiakkaiden luokittelussa eri riskiluokkiin. 

Yksi selittävä tekijä löytyy manuaalisista prosesseista. Jopa suurten pankkiyhtiöiden konttoreissa todettiin edelleen käytettävän manuaalisia prosesseja riskiluokittelussa. Manuaalisuus tuo Fivan mukaan riskiluokitteluun selviä puutteita ja viiveitä. Netvisor KYC:n tuotejohtaja Jukka Kojola tunnistaa ongelman.

”Pankkien tietoturvan taso on vaatinut usein inhouse-järjestelmien rakentamista. Nämä itse kehitetyt järjestelmät edistyvät hitaasti, ja niissä voi olla puutteita. Vasta viime aikoina pankit ovat alkaneet luottaa pilvipohjaisiin järjestelmiin, ja muiden rakentamia KYC-järjestelmiä on alettu käyttää viimeisen vuoden aikana”, Kojola kertoo.

Visma Solutionsin tutkimuksesta selviää, että lakia noudatetaan heikosti myös siksi, että lain vaatimuksia ei tunneta kyllin hyvin. Lisäksi lain noudattamisen korkeat kustannukset ovat esteenä monille yrityksille. 

Tiedot on kerätty Finanssivalvonnan julkisista tarkastusraporteista vuosilta 2022–2023 sekä Visma Solutionsin teettämästä tutkimuksesta, joka selvitti, kuinka hyvin suomalaisyritykset noudattavat rahanpesulakia. Tutkimus toteutettiin lokakuussa 2023. Siihen vastasi kaikkiaan 342 rahanpesulain velvoitteiden piirissä olevaa suomalaisyritystä, joista 77 toimii pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja sijoitusalalla.

Lisätiedot:
Jukka Kojola, Netvisor KYC:n tuotejohtaja sekä KYC- ja AML asiantuntija, Visma Solutions Oy, p.+358505143638

Visma Solutions Oy
Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden ohjelmistotoimittaja, joka tarjoaa ratkaisut liiketoiminnan pyörittämisen ja johtamisen tueksi pk-yrityksille. Ratkaisuja käyttää yli 180 000 asiakasta. Visma Solutionsin tuoteperheeseen kuuluvat Netvisor, Netvisor KYC, Fivaldi, Severa, ValueFrame, Maventa sekä Visma Sign. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa yli 1400 asiantuntijaa. www.vismasolutions.fi

Visma
Visma on johtava liiketoimintakriittisten pilviohjelmistojen toimittaja, jonka liikevaihto oli 2,06 miljardia euroa vuonna 2022. Vismalla on 15 000 työntekijää ja 1,6 miljoonaa asiakasta Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Rakennamme toimivampaa yhteiskuntaa yksinkertaistamalla ja automatisoimalla kaikenkokoisten yritysten ja organisaatioiden työtä. www.visma.fi

 

Lehdistön yhteyshenkilö

Sanna Burton

Brändi- ja viestintäjohtaja

+358 50 322 5222