Organisation

Digitaaliset ratkaisut auttoivat poikkeusoloissa – Visman kasvu jatkui vuonna 2020

Visman liikevaihto kasvoi vuoden 2020 aikana Suomessa 9 prosenttia 283 miljoonaan euroon. Liiketulos (EBITDA) nousi 23 prosenttia 76 miljoonaan euroon. Orgaanisen kasvun lisäksi yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa ja tulosta.

Visman liikevaihto kasvoi vuoden 2020 aikana Suomessa 9 prosenttia 283 miljoonaan euroon. Liiketulos (EBITDA) nousi 23 prosenttia 76 miljoonaan euroon. Orgaanisen kasvun lisäksi yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa ja tulosta.

Suomen Visma-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto ja tulos jatkoivat kasvua myös vuonna 2020. Kasvun vetureina olivat kiinteistönhallintaa digitalisoiva Visma Tampuuri 22 prosentin kasvulla sekä pk-yritysten liiketoiminnan ja johtamisen tueksi ohjelmistoja kehittävä Visma Solutions 20 prosentin kasvulla.

Vaikka viime vuosi oli vaikea monelle konsultointiliiketoimintaan keskittyvälle yritykselle, Visman konsultointiliiketoiminta jatkoi kuitenkin kasvua 9 prosentin vuosivauhdilla.

”Yritykset joutuivat viimeistään viime vuoden aikana toteamaan digitaalisten ratkaisujen tärkeyden liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Visman keskittyminen liiketoiminnalle kriittisiin ohjelmistoratkaisuihin mahdollisti kasvun haastavassakin taloustilanteessa”, kertoo Visma Finland Holding Oy:n hallituksen jäsen Juha Mäntylä. "Tulevaisuudessa asiakkaat, työntekijät ja kuntalaiset odottavat sujuvaa digitaalista asiointikokemusta. Se ei ole enää lisäpalvelu vaan välttämättömyys ja oletusarvo, jonka päälle palvelut ja asiointikokemus rakentuvat."

Joulukuussa Visma vahvisti globaalia Mergers & Acquisitions (M&A) -tiimiä rekrytoimalla Suomeen paikallisen M&A-päällikön. Tehtävään nimitetyn Anssi Puolakan tehtävänä on etsiä aktiivisesti sekä nopeasti kasvavia haastajayrityksiä että jo vahvan markkina-aseman saavuttaneita B2B SaaS-tuoteyhtiöitä tukemaan ja laajentamaan jo olemassa olevaa Visma-portfoliota.

Visman henkilöstömäärä kokoaikaisiksi muutettuna kasvoi 13 prosenttia ja oli vuoden lopussa 1555. Visma sijoittui toiselle sijalle henkilöstötyytyväisyyttä mittaavan Great Place to Work -tutkimuksen suurten yhtiöiden sarjassa. Paikallinen menestys vei Visman myös Euroopan parhaiden työpaikkojen listalle syyskuussa.

”Vuosi 2020 osoitti työyhteisömme erinomaisen kyvyn joustaa ja mukautua uusiin tilanteisiin. Henkilöstömme on pystynyt tukemaan asiakasyrityksiä ja -organisaatioita etäyhteyksin jo kohta vuoden ajan. Myös yhteisöllisyyden ylläpitäminen on vaatinut uudenlaisia ponnistuksia. Haluan kiittää kaikkia vismalaisia yhteishengen säilyttämisestä ja kasvun mahdollistamisesta”, Mäntylä sanoo.

Yrityshankinnat ja pääomasijoitukset vuonna 2020

  • Huhtikuussa Visma tuki pääomasijoituksellaan kirjanpidon tekoälyä kehittävän FabricAI Oy:n kasvua.
  • Visma osti elokuussa Biit Oy:n. Biit on yksi Suomen johtavista Salesforce-konsultointiin keskittyvistä yhtiöistä.
  • Syyskuussa Biit osti Advance B2B:n Salesforce-liiketoiminnan.
  • Lokakuussa Visma osti Paybyway Oy:n. Paybywayn ratkaisu (nykyisin Visma Pay) mahdollistaa monipuoliset verkkokaupan maksutavat.
  • Visma osti lokakuussa myös Invian Oy:n. Invianin avaintuote Domacare on kehitetty sosiaali- ja terveysalan toiminnanohjaukseen.

2020 7–12/2020 1-6/2020 1-12/2020
Liikevaihto 140,8 ME 142,1 ME 282,9 ME (+9 %)
EBITDA 39,9 ME 36 ME 75,9 ME (+23 %)
Henkilöstö kokoaikaisina (FTE) 1534 1459 1555 (+13 %)
2019 7–12/2020 1-6/2020 1-12/2020
Liikevaihto 131,4 ME 128,2 ME 259,6 ME
EBITDA 33,9 ME 28,1 ME 62 ME
Henkilöstö kokoaikaisina (FTE) 1373 1339 1373

Liikevaihto ja EDITDA ovat pro forma.
FTE-luku on henkilöstö kokoaikaisiksi muutettuna kauden lopussa.
Muutos-% vertaa vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin.

Lisätietoja:
Juha Mäntylä, hallituksen jäsen, Visma Finland Holding Oy, 0400 406 767
Sanna Burton, viestintäjohtaja, Visma Finland Holding Oy, 050 322 5222

Lehdistön yhteyshenkilö

Sanna Burton

Brändi- ja viestintäjohtaja

+358 50 322 5222