Työaika ja työehtosopimukset – Entryn avulla automatisoit työajan tulkinnan

Visma Entryn TES-tulkinnan avulla varmistat, että palkat muodostuvat työehtosopimuksen mukaisesti. Työajantulkinnan avulla järjestelmä osaa laskea ylityö-, viikonloppu- ja muut korvaukset automaattisesti. Tiedot kertyvät työajanseurantajärjestelmään reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi.

96_Green_data_search.png

Työaika tulkitaan työajanseurannan taustalle määritetyn työehtosopimuksen mukaan perustuen siihen, onko työntekijä leimannut työtä, poissaoloa tai muuta työaikamuotoa

96_Green_e_procurement.png

Entry tukee lähes kaikkia suomalaisen työlainsäädännön työehtosopimuksia. Asetuksia voi säätää paikallista sopimista varten

96_Green_payslip.png

Työajan TES-tulkinnan lopputuloksena on valmis ja virheetön palkka-aineisto. Työaika- ja poissaolotiedot ovat reaaliaikaisesti kaikkien osapuolten saatavilla

Katso video: näin työaikojen TES-tulkinnat onnistuu Entryllä

Kokeile Entryä maksutta 14 päivän ajan

Visma Entry tukee lähes kaikkia suomalaisen työlainsäädännön työehtosopimuksia, ja mahdollistaa myös paikallisesti sovittujen työehtojen käytön työajantulkinnan taustalla. Kokeile, miten Entry sopii yrityksesi tarpeisiin. Luo maksuttomat kokeilutunnukset ja aloita 14 päivän kokeilukausi vaikka heti!

Kokeile maksutta

 

Entry tekee työajan tulkinnasta helppoa ja läpinäkyvää

 

Entry taipuu tyypillisimpien työehtosopimusten työajantulkintaan

 • Voit käyttää useita työaikaryhmiä: esimerkiksi eri TESin, muiden työaikamuotojen tai paikallisten sopimusten alaisia työntekijöitä varten
 • Voit lisätä uusien työaikaryhmien työaikatulkintoja maksutta

tyoehtosopimus_678x452.png

 

tyoajantulkinta_678x452.png

 

Ota työehtosopimuksen mukainen työajan tulkinta helposti käyttöön

 • Työajan tulkinnan perusta on helppo luoda
 • Jos yrityksesi TESin mukainen tulkinta vaatii haastavampaa määrittelyä olemme apunasi
 • Myös räätälöity työajan tulkinta onnistuu Entryssä

 

Automatisoitu työajantulkinta vähentää virheitä, helpottaa palkanmaksua ja nopeuttaa prosesseja

 • Helpotat palkkahallintoa virheettömällä palkka-aineistolla
 • Minimoi työhön kuluva aika: tunteja ja korvauksia ei tarvitse laskea manuaalisesti
 • Integraatioiden ja valmiiden rajapintojen avulla avulla tietojen siirtäminen palkanlaskentaan käy näppärästi

automatisoitu_tyoajantulkinta_678x452.png

 

tyoajantulkinta_dashboard_678x452.png

 

Reaaliaikaiset tiedot ovat kaikkien asianosaisten saatavilla

 • Tehdyt tunnit ja erilaiset poissaolot näkyvät työajanseurantajärjestelmässä läpinäkyvästi sekä työntekijälle, työnantajalle, tiiminvetäjälle että HR:lle
 • Järjestelmä näyttää kertyneet tunnit, liukumat ja ylityöt taustalle syötetyn työehtosopimuksen mukaisesti, reaaliaikaisina

 

 

Työaikatiedot sujuvasti palkanlaskentaan ja taloushallintoon

 • TES-tulkinnan avulla työajanseurantajärjestelmästä saatava palkka-aineisto on valmis: voit siis lähettää työaika- ja poissalotiedot suoraan palkkahallintoon tai palkanlaskijalle
 • Siirto sekä ulkoistettuun palkkahallintoon että sisäisille osastoille onnistuu helposti Entryn rajapintojen tai valmiiden integraatioiden kautta
 • Visma Entry sopii mainiosti yhteen suosituimpien palkanlaskentaohjelmien ja taloushallinto-ohjelmistojen kanssa

 

 

content_offer_ominaisuustaulukko-tiny.png

 

Kokeile heti maksutta!

Kokeile 14 päivän ajan, miten työajanseuranta ja työajan tulkinta sopisivat yrityksellesi. Visma Entry on markkinoiden helpoin ja nopein työajanseuranta –
järjestelmää käyttää jo yli 1 000 suomalaista yritystä 170 eri toimialalla!

Aloita koekäyttö 

64_energy2.png

Mitä on työajan TES-tulkinta?

Työehtosopimus eli TES on sopimus, jossa sovitaan alakohtaisista työehdoista: työajoista, palkoista, ylityökorvauksista, lomista ja muista eduista, joita alalla tullaan noudattamaan.

TES-tulkinta eli työehtosopimusten mukainen työajan tulkinta  puolestaan tarkoittaa sitä, että työajanseurantajärjestelmä tulkitsee työntekijän järjestelmään syöttämät tunnit automaattisesti, taustalle määritetyn työehtosopimuksen tai paikallisesti sovittujen työehtojen perusteella. Lopputuloksena työajanseurantajärjestelmästä saadaan ulos valmis palkka-aineisto, joka on helppo toimittaa palkanmaksun hoitajalle, sisäiseen tai ulkoistettuun palkkahallintoon.

 

Mitä hyötyä työajanseuranta­järjestelmästä on TES-tulkinnassa?

⌚ TES-tulkintoihin taipuva työajanseurantajärjestelmä osaa automaattisesti laskea mm. perustunnit, ylityöt, saldot, lisät sekä korotukset käytössä olevan työehtosopimuksen mukaisesti

💰 TES-tulkinnan avulla syntynyt palkka-aineisto sisältää tiedot maksettavista palkoista ja korvauksista, sekä tarvittavat tiedot työntekijän mahdollisista poissaoloista. Sen avulla loma-ajan palkat, mahdolliset lomarahat ja esimerkiksi sairauspoissaolot kirjautuvat oikein myös palkkahallintoon.

📝 Työehtosopimusten tulkinnan lisäksi parhaat työajan kirjaus- ja seurantajärjestelmät mahdollistavat paikallisen sopimisen eli sen, että työnantaja ja työntekijät voivat sopia työajoista ja -ehdoista yrityskohtaisesti.

 

Miten TES-tulkinta määritellään työajanseuranta­järjestelmään?

Työajan TES-tulkinta määritellään asetuksien avulla työajanseurantajärjestelmään sen käyttöönoton yhteydessä. Järjestelmään määritetään käytettävä työehtosopimus. Jos käytössä on useampia TESejä, määritellään kukin omaksi työaikaryhmäkseen ja kullekin niille valitaan oikea työehtosopimus.

Jos yrityksessä työskentelee useita eri työntekijäryhmiä, kannattaa varmistaa myös se, että työajanseurantaan voidaan rakentaa asetukset myös esimerkiksi tunti- ja kuukausipalkkaisia työntekijöitä varten.