Mitä tapahtui, kun asiakkaamme ulkoisti saatavienhallinnan?

Asiakkaamme tarjoaa hosting-palveluita, joihin kuuluvat muassa web-hotellit, sähköpostipalvelut sekä verkkosivujen tuotanto. Asiakas- ja laskumäärien merkittävän kasvun johdosta, alkoi yritys vuonna 2015 järjestelmällisesti kehittää laskutusprosessiaan. Kumppaniksi yritys valitsi Visman.

Saatavat kotiutuvat jopa 30 päivää nopeammin

Yhteistyössä päädyttiin siihen, että saatavienhallinnan prosessi ulkoistettiin kokonaan Vismalle. Yhdessä suunniteltiin myös laskutukseen liittyvät prosessit, jotka parhaalla mahdollisella tavalla palvelisivat yrityksen liiketoimintaa.

– Hyvinkin nopeasti päästiin tilanteeseen, jossa meillä oli hyvin strukturoitu saatavienhallinnan prosessi, kertoo yrityksen toimitusjohtaja yhteistyön alkumetreistä.

Jo heti ensimmäisen vuoden jälkeen saatavienhallinnan prosessin ulkoistamisesta ja automatisoinnista, nähtiin selkeä muutos yrityksen kassavirrassa. Keskimääräinen maksuviive laskun eräpäivästä lukien oli nimittäin laskenut 39 päivästä vain 16 päivään.

Lue lisää

Asiakkaiden maksukäyttäytymiseen selkeä muutos

Merkittävä muutos huomattiin myös ennen eräpäivää maksettujen laskujen määrässä. Vuonna 2016 avoimien erääntymättömien laskujen määrä oli 8,9 % ja vuonna 2019 enää 3,6 % kaikista myyntisaamisista. Niiden määrä oli siis laskenut lähes 60 %.

Yrityksen laskutusprosessin tehostamisen voidaan siis nähdä vaikuttaneen myös asiakkaiden maksukäyttäytymiseen. Saatavat kotiutuvat merkittävästi aikaisemmin, nopeammin sekä varmemmin.

Lue lisää

 

Vanhoja saatavia kotiutettiin – jopa aiemmilta tilikausilta

Myös laskun eräpäivää seuraavat vaiheet eli maksuhuomautukset sekä perintä aikataulutettiin kulkemaan yrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaan. 

Käyttöönottohetkellä yrityksellä oli paljon avoimia saatavia jopa aiemmilta tilikausilta. Yhteistyön avulla tilanne saatiin hyvinkin nopeasti purettua siihen pisteeseen, ettei avoimia saatavia ollut enää kuin noin kymmenesosa alkuperäisestä.

Myös pidemmällä aikavälillä voidaan huomata, että yli 60 päivää vanhojen myyntisaamisten osuus on pienentynyt jopa 71 %, jolloin voidaan myös todeta luottotappioiden riskin vähentyneen.

Ota yhteyttä

Kiinnostaako saatavienhallinnan automatisointi? Jätä yhteydenottopyyntö ja kerromme lisää!

Yhteydenottopyyntö