TR-MITTAUS MOBIILISTI

Tee työmaastasi turvallisempi talonrakennusmittarin, eli TR-mittaroinnin avulla. Visma Movenium sisältää valmiit lomakkeet, joilla voit tehdä työturvallisuuteen liittyvät TR-mittaukset työmaillasi. Mittarit toimivat mobiilisti kännykällä, tabletilla tai tietokoneella selaimen kautta, jolloin kaikki tiedot ovat heti tallessa ja käytettävissä. Voit lisäksi tarkastella tehtyjä mittauksia kaikilla laitteilla niin rivitietoina kuin graafisesti.

Mittaukset tallennetaan Visma Moveniumin palveluun työmaakohtaisesti ja jokaiselle mittaukselle lasketaan automaattisesti TR-indeksi. Mittausta tehdessäsi valitset kätevästi joko “oikein” tai “väärin” ja havaitessasi mahdollisia puutteita turvallisuudessa voit lisätä huomautuksen, liittää siihen puhelimella tai tabletilla otetun kuvan ja lähettää huomiosi vastuuhenkilölle sähköpostilla suoraan Visma Moveniumin palvelusta. Tutustu myös Visma Moveniumin MVR-mittaukseen

Katso, miten Visma Moveniumin TR- ja MVR-mittaus auttavat kehittämään työmaasi turvallisuutta

Ota käyttöön maksuton Työturvallisuus -palvelu

Työturvallisuus-palvelumme avulla työmaajohto voi seurata ja kehittää työmaiden työturvallisuutta tehokkaasti ja ajantasaisesti. Maksuttomaan pakettiimme sisältyy mobiilikäyttöiset työkalut TR-mittarointiin ja MVR-mittaukseen sekä näiden huomautuksiin, tapaturmaraportointiin ja työturvallisuushavaintoihin, jotka on mahdollista tehdä palvelussamme myös anonyymisti. Palvelun avulla mahdollistetaan myös kaikkien työmailla olevien panos työturvallisuuden kehittämiseen, kun kuka tahansa voi osallistua työturvallisuuden havainnointiin näppärästi vaikka omalla puhelimella.