TR-MITTAUS MOBIILISTI

Tee työmaastasi turvallisempi talonrakennusmittarin, eli TR-mittaroinnin avulla. Visma Movenium sisältää valmiit lomakkeet, joilla voit tehdä työturvallisuuteen liittyvät TR-mittaukset työmaillasi. Mittarit toimivat mobiilisti kännykällä, tabletilla tai tietokoneella selaimen kautta, jolloin kaikki tiedot ovat heti tallessa ja käytettävissä. Voit lisäksi tarkastella tehtyjä mittauksia kaikilla laitteilla niin rivitietoina kuin graafisesti.

Mittaukset tallennetaan Visma Moveniumin palveluun työmaakohtaisesti ja jokaiselle mittaukselle lasketaan automaattisesti TR-indeksi. Mittausta tehdessäsi valitset kätevästi joko “oikein” tai “väärin” ja havaitessasi mahdollisia puutteita turvallisuudessa voit lisätä huomautuksen, liittää siihen puhelimella tai tabletilla otetun kuvan ja lähettää huomiosi vastuuhenkilölle sähköpostilla suoraan Visma Moveniumin palvelusta. Tutustu myös Visma Moveniumin MVR-mittaukseen

Katso, miten Visma Moveniumin TR- ja MVR-mittaus auttavat kehittämään työmaasi turvallisuutta