Siirry sisältötekstiin

Metallipajat tarvitsevat työajanseurantaa ja automaatiota

Työajanseurannan sähköistäminen metalliteollisuudessa kannattaa. Järjestelmä tulkitsee automaattisesti lisät ja koostaa valmiin palkka-aineiston. Lue lisää tästä jutusta.

Miksi työajanseuranta on niin tärkeää?

Viime vuosi oli metalliteollisuudelle erittäin vahva. Markkinatilanne maailmalla ja tuottajahintojen nousu ovat kiihdyttäneet suomalaisten toimijoiden liiketoiminnan kasvua. Vuodesta 2023 on tulossa pidemmän aikavälin normaali, joka näyttäytyy toki laskevana suhteessa vuoteen 2022. 

Yritykset tehostavat toimintaansa, jotta saavat mahdollisimman paljon irti nykyisestä kapasiteetistaan. Isoista toimijoista esimerkiksi Abloy on investoimassa uuteen tuotantolaitokseen. Suurta määrää uusia työpaikkoja ei silti välttämättä ole tiedossa, koska toimintoja automatisoidaan. Kokoluokasta riippumatta automaatio ja perinteisten asioiden vieminen nykyaikaisiin pilvipalveluihin ovat ehdottomia edellytyksiä kilpailukyvyn takaamiseksi. 

Esimerkiksi työajanseurannan sähköistäminen voi tarkoittaa metalliteollisuuden toimijoille lähes koko prosessin automatisointia työntekijän työaikakirjauksesta aina palkanmaksuun saakka. Aiemmin prosessi on hoidettu lähes manuaalisesti työaikakirjausten keräämisestä lähtien. Varsinkin työaikojen ylitöiden ja lisien tulkinnat ovat helposti olleet osa manuaalista palkanlaskennan prosessia, joka nykyään on vain yksi automatisoitavista asioista muun ohella.

Metalliteollisuuden moninaisuus vaatii työajanseurannalta paljon

Metalliteollisuuden ala on Suomessa hyvin perinteinen ja sen perustat valuvatkin 1600-luvun ruukkiteollisuudesta nykypäivään. Historiaa siis on ja sitä pitää kunnioittaa, mutta aina ei silti kannata toimia niin kuin menneisyydessä tehtiin.

Tyypillisesti metalliteollisuuden toimijoilla, on kyseessä sitten metallin valmistus, metallituotteiden valmistus tai vaikkapa koneiden ja laitteiden valmistus, on se kuuluisa paja. Ei tosin enää välttämättä kosken partaalla, kuten ruukit, vaan hyvien kulkuyhteyksien varrella. Pajalla työskentelee ihmisiä eri rooleissa vähintäänkin yhdessä vuorossa. Tyypillisesti pajoilla tuotetaan jalostettuja tuotteita yhdessä vuorossa ja kiireisenä aikana kahdessa – joskus jopa kolmessa. 

Metalliteollisuuden toimijoilla on myös myyjänsä, jotka kulkevat maailmalla, sekä tietenkin yrityksen koon mukaan vaihteleva joukko hallinnon väkeä. Lisäksi jotkut toimijat tekevät asennustoimintaa, jossa pajan tuotteita viedään asiakkaalle asti. Kaikkien näiden roolien ohella on tietenkin laaja variaatio vuokratyöntekijöistä alihankkijoihin ja kumppaneihin. Pääsääntöisesti kokonaisuus muodostuu kuitenkin hallinnosta, tuotantotyöntekijöistä, myyjistä ja asentajista, joiden työajanseurantaa on hoidettu perinteisesti leimauslaitteella pajan seinässä. 

Työajanseuranta on liiketoiminnan ja arjen tukipilari

Arjessa liikkuva työ ja paikkariippumattomuus ovat korostuneet. Kun työskennellään etänä tai ollaan asentamassa tuotteita, ei leimauslaitteesta pajan kulmalla ole hyötyä. Tällöin työajanseurannan ratkaisulta vaaditaan joustavuutta ja mahdollisuutta järjestelmän käyttöön mobiilisovelluksen kautta. Myös paikallisen sopimisen ja uuden, vuonna 2020 voimaan astuneen työaikalain mukanaan tuomat työaikapankin hyödyntämismahdollisuudet ovat tuoneet lisää tarpeita työajanseurannalle. Ihan perustavanlaatuinen työaikojen tulkinta sekä lisien, päivittäisten ylitöiden ja vaikkapa pekkasten käsittely järjestelmässä ovat peruskauraa nykyaikaiselle työajanseurannan ohjelmistolle.

Liiketoiminta voi tarvita jopa tehtäväkohtaisesti tietoa laskutettavasta työstä sekä kirjauksista eri projekteille projektin reaaliaikaisen seurannan tai asiakkuuden kannattavuuden ymmärtämiseksi. Monesti ajatellaan, että tarjouslaskenta- tai projektinhallintatyökalu on kaiken ytimessä, mutta todellisuudessa kaikkein tärkein tieto muodostuu reaaliaikaisesti työtä tehdessä työajanseurantajärjestelmään. Kerättävä data on liiketoiminnan ydin, jota jatkohyödynnetään budjettiseurantaan sekä valmiina palkanlaskenta- ja laskutusaineistona.

Ja kun ihmisten kanssa ollaan tekemisissä, pitää ohjelmiston olla simppeli ja luotettava. Luotettava niin, että sekä työnantaja että työntekijä uskoo kirjatun datan oikeellisuuteen. Simppeli niin, ettei kukaan, joka ohjelmistoa käyttää, kokisi sitä liian monimutkaiseksi tai työlääksi käyttää, vaikka järjestelmä taipuisikin monipuolisesti eri tilanteisiin.

Entry on monipuolinen työajanhallintajärjestelmä, jossa tärkeimmät tehtävät eli työajan kirjaaminen, tarkistaminen ja hyväksyntä käyvät helposti. Ohjelmiston ominaisuudet eivät kuitenkaan lopu kesken vaativassakaan käytössä. 

Lue lisää ja kokeile Entryä 14 päivää ilmaiseksi

Suosituimmat