Lärarna

Med Wilma sköter du ditt jobb på ett smidigare sätt och får mer tid för det pedagogiska arbetet. Lärare och personal inom allt från småbarnspedagogik till yrkeshögskola använder Wilma.

I Wilma finns alla verktyg för vardagen

icon

Allt i ett

I Wilma registrerar du som lärare smidigt bland annat vitsord, frånvaro och daglig feedback. Du håller också kontakt med dina medarbetare på skolan och med studerandena och deras vårdnadshavare, i allt från läxor till att boka föräldrasamtal.

icon

Du hittar det du söker

Både studerandena och deras vårdnadshavare ser genast alla uppgifter och prov som läraren har lagt in i Wilma. Också tidigare vitsord och prestationer finns kvar så att du kan följa med utvecklingen hos eleverna.

icon

Växelverkan

Lärarna ser sina scheman i Wilma och kan själv göra ändringar i dem. Lärarna kan också t.ex. göra enkäter till studerandena, vårdnadshavarna och varandra och på så sätt få information om skoltrivseln, kursfeedback eller tips om vilka teman som kunde tas upp på tillämpade kurser.

Spara tid och pengar

Sujuvaa päätöksentekoa icon

Allt sker i realtid

När en anhållan eller något annat elektroniskt dokument riktas direkt till en lärare, kan denna lärare genast handlägga ärendet i Wilma. Beslutet kan ges genast och också beslutet delges personen i Wilma.

Moneen sopeutuva icon

Infon finns kvar

De pedagogiska dokumenten är ett bra exempel på hur tidigare lagrad information finns i systemet oberoende när och var den sparats. De stödåtgärder som en lärare registrerar sparas i Primus och kan ses via Wilma också långt efter situationen var aktuell. Därmed är det lätt att följa med hur stödet till eleven har utvecklats.

Hosting-palvelu icon

Wilma ger frihet

Lärarna kan skriva in vitsord i Wilma överallt där det finns en internetförbindelse, t.ex. på sommarstugan. Informationen lagras direkt i den gemensamma databasen, utan mellanhänder.

Flexibilitet varje dag

Tuki apunasi icon

Var som helst

Sköt dina dagliga jobbärenden i Wilma på skolan eller hemma, på paddan eller mobilen.

Integroitu kokonaisratkaisu icon

Ett räcker

Ett användarnamn räcker: om du är både lärare och vårdnadshavare behöver du inte bolla med flera konton.

Yhteensopiva icon

Tryggt

Det är tryggt att använda Wilma och det behövs inga installationer på din dator. Wilma använder du med de flesta webbläsare och dessutom har vi säkra, kostnadsfria mobilappar för iOs, Android och Windows.

Oändliga möjligheter

Miksi valita meidät icon

Alltid inom räckhåll

Glöm alla papperslappar! Gör det i Wilma och du har mera tid för undervisningen. Med Wilma är du alltid up to date.

Suomen ykkönen icon

Etta bland lärarna

Wilma är den elektroniska kontaktboken mellan hemmet och skolan, men också ditt viktigaste verktyg i jobbet.

Tämän lupaamme icon

Vårt löfte

I vårt elektroniska system finns alla uppgifter alltid kvar och du har tillgång till dem och kan hantera dem var du än befinner dig.

Wilma

Wilma är en webbtjänst som innehåller all info som behövs i skolvardagen.  I Wilma hittar du allt du behöver. Du ser ditt schema och övriga uppgifter för dagen. Oberoende av var du befinner dig kan du t.ex. ge vitsord åt eleverna, kommunicera med vårdnadshavare, fatta olika beslut och delge dem, läsa notiser och mycket mer. Wilma ger dig en smidigare vardag i ditt jobb!

Mera info

Primus

Wilma är en webbtjänst som innehåller all info som behövs i skolvardagen.  I Wilma hittar du allt du behöver. 

Mera info