Visma InSchool: En säker helhetslösning

Primus, Kurre och Wilma bildar tillsammans en mycket smidig, användbar och säker helhet för alla behov i studieadministrationen.

För alla användare

Vårt produktpaket kan anpassas till alla skolstadier från småbarnspedagogiken till högskolor. Alla inom skolvärlden kan använda programmen: administrationen, vårdnadshavarna, studerandena, lärarna, intressegrupperna... Och vår hosting-service är ett bekymmersfritt alternativ då skolan hellre vill lägga resurser på annat än tekniska detaljer.

Instruktionerna för våra program finns behändigt på webben, vår kundsupport står alltid till er tjänst och vi ordnar dessutom utbildningstillfällen för att ni ska få ut så mycket som möjligt av programmen! Vi utvecklar naturligtvis också ständigt våra produkter så att de ska möta kundernas behov på bästa sätt.

Administra­tionen

Mera info » 

Studerandena

Mera info »

Lärarna

Mera info »

Vårdnads­havarna

Mera info » 

Wilma produktpaket

Wilma

Wilma är en webbtjänst som innehåller all info som behövs i skolvardagen. Lärarna och persoanalen, vårdnadshavarna studerande intressegrupper , Det är tryggt att använda Wilma och det behövs inga installationer på datorn. Dessutom finns Wilma också som mobilapp! Eftersom Wilma speglar information från Primus kan du vara säker på att alla uppgifter är up-to-date och korrekta utan att det behövs några dataöverföringar.

Läs mera

Primus

Primus är kärnan i vår effektiva programhelhet, där Primus i komplett synkronisation med Wilma och Kurre bildar ett oslagbart verktyg för skolvärlden. Det är lätt att skräddarsy Primus så att ni får precis vad ni behöver på skolan.

Läs mera

Primus Query

PrimusQuery är lösningen när du vill flytta data automatiskt mellan Primus och andra system. Att lägga in data i flera olika system är tidskrävande, dyrt och det kan lätt bli fel. Med PrimusQuery sparar du tid och undviker fel eftersom datan inte behöver registreras på flera olika ställen, utan kan automatiskt importeras och exporteras precis när du vill och i det format du önskar.

Läs mera

Kurre

I Kurre tilldelas resurserna inom undervisningen på det mest ändamålsenliga sättet och dessutom håller programmet reda på planer och arbetstimmar. Kurre är lätt att använda och erbjuder lösningar för alla skolgrader och -former. Kurre är helt integrerat i Primus och bidrar stort till att också Wilma är så användbart. När lärarna kan hantera sina scheman i Wilma och studerandena själva markera vilka kurser de vill ha, blir det också tid över till annat. Från Wilma kan man också importera info till kalenderprogram.

Läs mera

Ta kontakt

Jukki_round_150px.png

Joakim Pesola
Product Manager
joakim.pesola@visma.com
050 353 5198

 

contacts icon

Visma InSchool växel
06 320 2590