Personec F -tuoteperhe

Suomen automatisoiduin palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä

Ota yhteyttä

Aina oikein mitoitetut työvälineet palkka- ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin

Personec F on Suomen automatisoiduin palkka- ja henkilöstöhallinnon kokonaisratkaisu. Se tarjoaa sinulle työvälineet palkanlaskentaan, henkilöstö- ja työsuhdetietojen ylläpitoon sekä loma- ja poissaolotietoihin. Järjestelmää voidaan laajentaa Personec F OSS osaamisen ja suorituksen johtamisen työvälineillä sekä M2 matka- ja kuluhallinnan järjestelmällä. 

Vuonna 2019 Personec F -tuoteperheellä tuotettiin yli 3,5 miljoonaa palkkalaskelmaa yli 237 000 palkansaajalle. Koko tuotehallinta kehityksestä toimitukseen ja tukeen on omissa käsissä ja tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa takaa ratkaisujen oikeansuuntaisen kehittymisen.

Personec F

Palkanlaskennan a ja o ovat varmuus ja ajantasaiset tiedot. Personec F on Suomen automatisoiduin palkkajärjestelmä, ja sen kehityksessä on pyritty ratkaisemaan etenkin tietojen vaivaton päivittäminen ja virheiden minimointi. Organisaatio voi reagoida helposti esimerkiksi lakisääteisiin tai asiakas- ja sopimuskohtaisiin muutoksiin vähentäen käsin tehtävien tarkastuslaskelmien ja muun rutiinityön tarvetta. 

Personec F ESS

Personec F ESSin avulla hallitset henkilö- ja työsuhdetietoja yhdessä paikassa. Järjestelmän avulla pysyt mukana organisaatioiden ja kuntien tehtävien murroksessa. Henkilö- ja sopimustietojen hallinta voidaan hajauttaa organisaatiossa sinne, missä tieto syntyy ja siinä laajuudessa kuin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi katsotaan. Se mahdollistaa tietojen päivittämisen yhdellä kertaa ja vähentää näin aikaa vievää ylläpitotyötä.

Personec F OSS

Personec F OSS tarjoaa koulutusten, keskusteluiden, osaamisen ja tavoitteiden hallinnan työvälineet ja on integroitavissa Personec F ESSin kanssa. Henkilöstön kehittämisen ydinprosessien automatisoinnin ja tehostamisen kautta saadaan kehittämisinvestoinneille tuottoa, sekä voidaan arvioida niiden vaikuttavuutta. OSS antaa selkeät prosessit sekä yhtenäisen toimintatavan koko organisaatiolle.

Visma M2

M2 on SaaS-palveluna käytettävä toimialariippumaton matka- ja kuluhallinnan järjestelmä, joka sopii niin pienille kuin suurillekin organisaatioilleM2 kattaa koko matkalaskujen käsittelyprosessin aina matkasuunnitelmasta tulorekisteriin asti. Kätevä käyttöliittymä ohjaa matkustajaa laskun teossa ja mobiilisovellus tukee kilometritietojen keruuta osoitetietoineen sekä kuittien käsittelyä. Laskujen teko ja hyväksyntä onnistuvat myös mobiilisti.

Visma Sign

Visma Sign on helppokäyttöinen sähköisen allekirjoituksen työkalu. Sähköinen allekirjoitus nopeuttaa sopimusten tekoa ja käsittelyä, sekä säästää samalla myös aikaa ja kustannuksia. Sähköisen allekirjoituksen avulla henkilöstöhallintoon liittyvien asiakirjojen allekirjoitus hoituu sujuvasti, myös etänä. 

Haluaisitko lisätietoja?

Jätä yhteystietosi niin sovitaan tapaaminen.

Sote-rakenteiden uudistuessa myös palkkajärjestelmän pitää mukautua joustavasti. Muutokset ovat helpompia, kun samassa järjestelmässä pystytään hoitamaan useiden organisaatioiden palkanlaskenta samanaikaisesti.

ESSin avulla hallitset henkilö- ja työsuhdetietoja yhdessä paikassa

Järjestelmän avulla pysyt mukana organisaatioiden ja kuntien tehtävien murroksessa. Henkilö- ja sopimustietojen hallinta voidaan hajauttaa organisaatiossa sinne, missä tieto syntyy ja siinä laajuudessa kuin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi katsotaan. Se mahdollistaa tietojen päivittämisen yhdellä kertaa ja vähentää näin aikaa vievää ylläpitotyötä.

ESSi hoitaa loma- ja poissaolotiedot vaikka laiturinnokasta

Personec F ESS -itsepalvelukäyttöliittymän, “ESSin”, kautta henkilöstö voi itse päivittää omia loma- ja poissaolotietojaan. Tiedot siirtyvät suoraan palkanlaskentaan ja kommunikointi palvelussa voidaan liittää myös sähköpostiin. ESSi vähentää huomattavasti päällekkäistä työtä, ja ennen kaikkea paperitöinä tehtäviä välivaiheita, kun esimerkiksi esimiehet pääsevät suoraan hyväksymään poissaolo- ja lomatiedot. Myös työntekijät pääsevät suoraan tarkistamaan omien vuosiloma- ja säästövapaa päiviensä saldot. Helppo käyttöliittymä tehostaa niin esimiehen, työntekijän kuin henkilöstöhallinnon ajankäyttöä.

Personec F ESS

40 000 palkkalaskelmaa, jotka saamme tuotettua vain kolmen palkkasihteerin työpanoksella. Digitoinnin ja sen myötä automaation hyödyntämisen ansioista pystymme vähemmällä porukalla tekemään enemmän.

Pirjo Kaija, Lapin sairaanhoitopiiri

Personec F OSS tukee johtamista

Personec F ja F ESS kokonaisuutta voidaan täydentää henkilöstöjohtamisen ratkaisulla, Personec F OSS:lla. Järjestelmä mahdollistaa kurssien ja koulutusten hallinnan sekä henkilöstön osaamisen ja kehittämisen seurannan. OSSin avulla voidaan seurata kehityskeskusteluiden pohjalta tehtyjä kehittämissuunnitelmia sekä määriteltyjä koulutustarpeita ja suoritettuja koulutuksia.

Järjestelmään voidaan määrittää osaamisprofiileja eri rooleille ja täydentää tietoja henkilöstön taidoista, kuten suoritetuista työluvista ja täydennyskoulutuksista. Näin organisaatiossa on helposti tunnistettavissa tarvittaviin tehtäviin sopivia ammattilaisia sekä voidaan tunnistaa, onko organisaatiossa osaamisvajetta, johon tulisi reagoida.

Personec F OSS:n avulla voidaan automatisoida koulutuksiin liittyvien rutiinien manuaaliset työvaiheet kuten koulutussuunnitelmat, ilmoittautumiset, esimieshyväksynnät, materiaalien jakaminen, palautteiden keräys, koulutustarpeiden kartoitus sekä koulutusrekisterin ylläpito. Kurssien ja koulutusten verohöytyjä on myös mahdollista seurata ja raportoida järjestelmällä. 

Raportoinnin avulla organisaatiossa on aina saatavilla tieto siitä, kuka on ilmoittautunut tai käynyt tietyn koulutuksen, onko kehityskeskusteluita käymättä tai miten jokin yksittäinen tavoite on toteutumassa. 

Personec F OSS:n osaamisen kehittämisen ja hallinnan selkeät ja automatisoidut prosessit tehostavat organisaation osaamisen hallintaa. 

Personec F OSS henkilöstön kehittämisen työväline

Katso lyhyt esittely henkilöstön kehittämisen työvälineestä Personec F OSSista

Vanhassa mallissa poissaololomakkeiden käsittelyn eri vaiheet aiheuttivat moninkertaista päällekkäistä ja manuaalista työtä eri yksiköissä.

Eero Karppinen, Tampereen kaupunki

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Asiantuntijamme kertovat mielellään sinulle lisää. 

Suostumus on pakollinen lomakkeen lähettämiseksi