eTaika Koulutusten hallinta on yksi Osaamisen hallintajärjestelmä eTaikan kolmesta osiosta. Muut osiot ovat eTaika Osaamisen hallinta ja eTaika Kehityskeskustelut. Osiot tukevat toisiaan, mutta toimivat myös itsenäisesti.

eTaika Koulutusten hallinta

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutus ovat olennainen osa organisaation henkilöstöstrategiaa. eTaika Koulutusten hallinta tukee tämän strategian toteuttamisessa aina koulutusten suunnittelusta niiden järjestämisen ja toteuttamisen kautta arviointiin sekä seurantaan.

eTaika Koulutusten hallinta auttaa hyvässä päätöksenteossa. Sen avulla määrittelet ja kartoitat organisaation ydinosaamisen sekä tunnistat koulutusten kohderyhmät ja koulutustarpeet oikein.

Koulutusten järjestämiseen, hallintaan ja jälkityöhön kuluu helposti mittava määrä työtunteja, jotka voit minimoida ketterästi toimivan eTaika-järjestelmän avulla. Koulutusintensiivisillä aloilla koulutusten täsmällinen raportointi ja hyvä hallinta tuo merkittäviä säästöjä, kun kaikki koulutukset tulevat automaattisesti kirjatuiksi koulutusvähennysraporttiin.

eTaika Koulutusten hallinta ja eTaika Osaamisen hallinta muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka avulla voit löytää organisaation koulutustarpeet, suunnitella koulutukset ja toteuttaa ne ketterästi.

HR - division - team - purple.png

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä

Miten eTaika Koulutusten hallinta hyödyttää liiketoimintaasi?

  • Tunnista ja rakenna organisaation strategiaa tukevat koulutuskokonaisuudet.

  • Järjestä koulutukset tehokkaasti suunnittelusta palautteisiin ja koulutusvähennysten raportointiin.

  • Koulutusten ammattitaitoinen hallinta mahdollistaa koulutuksen oikean kohdentamisen, säästää työtunteja ja muita kustannuksia, sekä mahdollistaa koulutuksen koko elinkaaren keskitetyn johtamisen ja kehittämisen.

  • Hallinnolliset rutiinityöt vähenevät, ja arvokkaan työajan pääsee käyttämään tehokkaammin.

  • Aktiivinen henkilöstön kehittäminen lisää työn merkityksellisyyden tunnetta ja luo positiivista työnantajamielikuvaa myös ulospäin.

  • Koulutusten täsmällinen raportointi ja hyvä hallinta tuo merkittäviä säästöjä, kun kaikki koulutukset tulevat automaattisesti kirjatuiksi koulutusvähennysraporttiin.

  • eTaika Koulutusten hallinta tarjoaa automatisoidut työkalut paitsi koulutustapahtumien järjestämiseen myös niiden hallitsemiseen tapahtuman aikana.

  • Järjestelmä on täysin selainpohjainen ja modulaarinen palvelu, joka nivoutuu tarvittaessa saumattomasti osaamisen hallinnan palveluumme. Ratkaisu toimii myös mobiililaitteilla, ja tarjoamme integraatioita lukuisiin muihin järjestelmiin. 

  • Koulutukset kytketään organisaation osaamistavoitteisiin ja näin voidaan seurata tavoitteiden toteutumista.

goal (1).png

Miten eTaika Koulutusten hallinta toimii?

eTaika Koulutusten hallinta sisältää kaiken tarvittavan koulutusten suunnitteluun, koulutustapahtumien järjestämiseen ja hallintaan sekä seurantaan ja raportointiin koulutusten jälkeen. Järjestelmän ehdoton vahvuus on sen helppo muokattavuus juuri sinun tarpeisiisi.

Koulutusten suunnittelu on joustavaa

Koulutustarjonnan luominen on nopeaa ja joustavaa. Koulutukset kytketään organisaation osaamistavoitteisiin ja tavoitteiden toteutumisen seuranta onnistuu vaivatta järjestelmän avulla.

Rakentamalla opinto- ja pätevöitymispolkuja luodaan opintokokonaisuuksia, jotka selkeyttävät koulutusten suunnittelua, toteutusta sekä suorittamista. Yksittäiset koulutukset ja koulutuskokonaisuudet aikataulutetaan järjestelmässä ja niille resursoidaan oikeat kouluttajat sekä valmentajat.

Myös koulutusviestinnän suunnittelu on osa koulutusten suunnittelun kokonaisuutta. Keskitetyllä viestinnällä organisaation viestintästrategian noudattaminen on helppoa.

Koulutusten järjestäminen ei kaadu vaivalloisuuteen

eTaika Koulutusten hallinnassa koulutusten järjestäminen on ennen kaikkea joustavaa, mutta myös helppoa. Koulutusmuotona voi olla lähikoulutus, verkkokurssi tai näiden yhdistelmä. Koulutus voi olla maksullinen, se voidaan julkaista koulutuskalenterissa tai siihen voidaan kutsua osallistujia. Sinä päätät.

Koulutustapahtumien luominen on nopeaa. Tapahtumat voi lisätä sekä julkiseen että sisäiseen kalenteriin ja niille voi luoda omat kotisivut. Osallistujat ja ilmoittautumiset näkyvät järjestelmässä ja muokkaaminen on vaivatonta.

Ratkaisu tekee koulutuksesta itseohjautuvaa, mikä vähentää hallinnollista työtä ja sitouttaa osallistujia. Järjestelmä tukee myös maksullisten tapahtumien laskuttamista niin osallistujilta kuin heidän yrityksiltään sekä kurssikohtaisesti että suurempina kokonaisuuksina.

eTaikan koulutushallinta on käytössä maamme suurimmissa työnantajaorganisaatioissa, joissa koulutustarpeet ovat laajoja ja koulutukset on pystyttävä esittämään eri yksiköille näiden tuntemilla termeillä. Koulutukseen hakemisen ja ilmoittautumisen prosessi voidaan määritellä hienojakoisesti.

Koulutusten arviointi ja seuranta pitää huolta jatkuvasta kehityksestä

Kattavat ja havainnolliset koulutusten raportointi- ja analytiikkatyökalut tukevat koulutusten järjestämisessä ja ylläpidossa, mutta myös päätöksenteossa. Koulutusten arvioinnin ja seurannan työkalu on arvokas tuki niin koulutusten suunnittelijoille, niiden arkea pyörittäville kuin myös osaamisen johtamisesta vastaavalle taholle.

Henkilöstön koulutuksien etenemistä ja järjestettyjä sekä käynnissä olevia koulutuspolkuja sekä tapahtumia on kätevä seurata raportointityökalujen avulla ja data on helppo tuoda ulos järjestelmästä jatkokäsittelyä varten.

Visuaalisilla ja helposti omaksuttavilla raporteilla voi tarkastella erilaisin hakusuodattimin esimerkiksi koulutusten, tapahtumien ja osallistujien perustietoja, osallistujamääriä sekä osallistumisten eri tiloja.

Automaattinen koulutuspalautteen keruu on oleellinen osa koulutustarjonnan kehittämistä ja parhaan mahdollisen koulutustarjonnan luomista.

Valmis koulutusvähennysraportti on rahanarvoinen apu koulutusvähennysten hyödyntämisessä.

Kerro meille, kuinka voimme palvella!

Minua kiinnostaa

Asiantuntijamme palvelevat sinua niin ohjelmistojen hankinnassa ja käytössä, kuin kehittämisessäkin.

Tuki
Tukipyynnöt pääkäyttäjän toimesta Communityyn:
Visma Public Community »

Laskutus
finance.puf@visma.com

Yhteystiedot
Visma Publicin yhteystiedot »

 

Ota yhteyttä - Visma Public Oy