Eli opas yrittäjille, joita taloushallinto ei kiinnosta tippaakaan

Taloushallinto ei useinkaan ole se ensimmäinen asia, johon yrittäjänä haluat käyttää aikaa ja vaivaa.

Tämän oppaan tarkoituksena ei olekaan saada sinua kiinnostumaan taloushallinnosta tai siihen liittyvistä järjestelmistä. Sen sijaan kerromme, miten voit hoitaa yrityksesi taloushallinnon tehtävät mahdollisimman tehokkaasti. Kun tiedät perusasiat yrityksen taloushallinnosta, voit keskittyä olennaiseen.

1. Taloushallinto ja taloushallinnon tehtävät pähkinänkuoressa

Taloushallinto on tärkeä osa kaikkea liiketoimintaa. Yrityksen taloushallinto koostuu monista eri elementeistä, joihin kuuluvat muun muassa kirjanpito, tilinpäätös, budjetointi, laskujen tekeminen ja maksaminen, palkanlaskenta sekä viranomaisilmoitusten tekeminen.

Oletko miettinyt, missä yrityksesi liiketoiminta on nyt ja missä se on viiden vuoden päästä? Jos haluat kasvaa tai edes pärjätä, on sinulla oltava ajantasainen tieto yrityksesi taloudellisesta tilanteesta. Kun osaat kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin yrityksen taloushallinnossa nyt, varmistat sen, että menestyt myös tulevaisuudessa.

Taloushallinnon prosessit – miksi niistä olisi syytä olla kiinnostunut?

Heti kun raha alkaa liikkua, yritykselläsi on taloushallinnon prosesseja. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Sen sijaan voit vaikuttaa siihen, miten järjestät taloushallinnon prosessit. Otetaan esimerkiksi myyntilaskun teko:

 1. Voit kirjoittaa vaaditut tiedot alusta loppuun laskudokumenttiin, arkistoida kopiot, lähettää laskun vastaanottajalle ja seurata sitten, onko raha saapunut pankkitilillesi…
 2. …tai voit käyttää sähköistä taloushallinto-ohjelmistoa yhdessä tilitoimistosi kanssa, hyödyntää valmiita pohjia, klikata laskun matkaan haluamallasi välitystavalla ja seurata maksun tilaa yhdellä vilkaisulla järjestelmässä.

Vaikka lopputulos on sama, prosessit ovat erilaisia: Ensimmäinen on manuaalinen, aikaavievä ja vaikeasti seurattava, toisessa asioiden hoitaminen onnistuu yhdessä järjestelmässä ja tietoihin on helppo palata.

Mitä suuremmaksi yrityksen koko kasvaa, sitä tärkeämpää on, että taloushallinnon prosessi hoituvat tehokkaasti. Useimmat päättävät silti jo ensimetreillä ulkoistaa osan taloushallinnon tehtävistä tai koko taloushallintonsa tilitoimistolle, joka tuntee prosessit jo valmiiksi kuin omat taskunsa. Näin yrittäjä säästää aikaa varsinaisen liiketoiminnan kasvattamiseen.

Fivaldi_06-22-2_1920x820.jpg

2. Yrityksen kirjanpito

Kirjanpito kokoaa yhteen rahamääräiset tiedot yrityksen liiketapahtumista, ja muodostaa näin kokonaiskuvan talouden tilasta. Kirjanpidon tehtävänä on pitää yrityksen tulot, menot, varat ja velat erillään yrityksen omistajan ja muiden yritysten tuloista, menoista, varoista ja veloista. 

Yrityksen on tehtävä kirjanpitoa aina, yritysmuodosta ja liikevaihdon määrästä riippumatta. Kirjanpitolaki säätää yksityiskohtaisesti siitä, millä tavoilla eri tyyppisten yritysten on pidettävä raha-asiansa järjestyksessä. Lakia täydentää niin kutsuttu hyvä kirjanpitotapa. Se tarkoittaa yleisohjeita ja sääntöjä, joiden varaan kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta pitäisi perustaa.

hipsut.png  Pienessä yrityksessä kaikki tekevät kaikkea – jos kiire on kova, niin minäkin laitan vaikka tupsuja pipoihin. Normaalisti työpöydälläni kuitenkin ovat reskontrat, henkilöstö- ja palkkahallinto, tilausten ja tuotannon koordinointi ja toimiston puolen muut työt. Kirjanpidon olemme ulkoistaneet tilitoimistoon.

Husky Oy:n toimitusjohtaja Marjo Kuparinen kertoo kokemustensa perustella, että teknologia tuo tullessaan parempia malleja yrityksen taloushallinnon hoitamiseen.

Maksuperusteinen vai suoriteperusteinen kirjanpito – ja mitä eroa niillä on?

Kirjanpito voi olla joko maksuperusteista tai suoriteperusteista. Maksuperusteinen kirjanpito on tulojen ja menojen kirjaamista sen mukaan, miten yrityksesi tilille tulee tai sieltä lähtee rahaa. Suoriteperusteinen kirjanpito jaksottaa tulot ja menot toisin: ne merkitään kirjanpitoon sitten, kun tuote tai palvelu on vastaanotettu tai luovutettu. Suoriteperusteinen kirjanpito auttaa ennakoimaan yrityksen taloushallintoa tätä päivää pidemmälle. Tilinpäätös laaditaan aina suoriteperusteisesti.

Yhdenkertainen vai kahdenkertainen kirjanpito – mitä eroa niillä sitten on?

Suurin osa yrityksistä tekee kahdenkertaista kirjanpitoa täyttääkseen lain vaatimukset. Kahdenkertainen kirjanpito on jokaisen tilitapahtuman merkitsemistä kahdelle eri tilille: kredit-tili kertoo rahojen lähteestä, debet-tili rahojen käytöstä. Tilikauden päätteeksi kahdenkertainen kirjanpito toimii tilinpäätöksen pohjana.

Yhdenkertainen kirjanpito on lista yrityksen menoista, tuloista, koroista, veroista sekä yrityksen tarpeisiin hankittujen tavaroiden ja palvelujen käytöstä. Termi “yksinkertainen kirjanpito” tarkoittaa samaa asiaa. Tarkoituksena on pitää yrityksen varat erillään henkilökohtaisista varoista, ja lista toimii veroilmoituksen pohjana. 

Yhdenkertainen kirjanpito on mahdollista vain toiminimi-yritysmuodon valinneille yksityisille elinkeinonharjoittajille, kun sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 

 1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
 3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Osakeyhtiön kirjanpito

Osakeyhtiö on yleisin Suomessa käytetty yritysmuoto. Sen osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiön velvoitteista vain sijoittamansa pääoman edestä. Osakeyhtiö on omistajista erillinen, itsenäinen oikeushenkilö, joka vastaa itse omista velvoitteistaan.

Osakeyhtiön kirjanpito on kirjanpitolain tarkasti säätelemää, ja se on tehtävä aina kahdenkertaisena. Jos lain ja verotuksen koukerot eivät ole lähellä sydäntäsi, kannattaa osakeyhtiön kirjanpito antaa osaavan tilitoimistokumppanin käsiin.

Toiminimen kirjanpito

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tunnetaan puhekielessä nimellä “toiminimiyrittäjä”. Toiminimi ei ole yrittäjästä erillinen oikeushenkilö. Se tarkoittaa, että toiminimellä toimiva ammatin- tai liikkeenharjoittaja vastaa kaikista tekemistään sitoumuksista kaikella yritystoimintaansa kuuluvalla ja henkilökohtaisella omaisuudellaan. Hänellä on myös mahdollisuus nostaa yrityksestä varoja niin halutessaan.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi olla joko ammatinharjoittaja tai liikkeenharjoittaja. Ennen vuotta 2016 näiden kahden ero vaikutti yrityksen kirjanpitoon: yhdenkertainen kirjanpito oli mahdollista vain ammatinharjoittajalle. Nykyään yhdenkertainen kirjanpito onnistuu molemmilta, jos ylempänä tässä artikkelissa mainitut ehdot täyttyvät.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön kirjanpito

Avoin yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, jonka muodostavat ns. yhtiömiehet. He vastaavat yrityksen taloudesta henkilökohtaisesti. Kommandiittiyhtiö on samankaltainen henkilöyhtiö, jossa voi olla mukana myös äänettömiä yhtiömiehiä. Heidän taloudellinen vastuunsa rajoittuu sijoitettuun pääomaan.

Molemmissa yhtiömuodoissa on tehtävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön erot osakeyhtiöön verrattuna liittyvätkin ennen kaikkea verotukseen.

Osuuskunnan kirjanpito

Osuuskunta on yhteisöllinen yhtiömuoto, jossa yhteisön jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole etukäteen määrätty. Se voi jakaa voittoa mukana oleville vain, jos sen säännöissä erikseen määrätään. Vaikka osuuskunta ei tavoittelisi voittoa, se on kirjanpitolain mukaisesti kirjanpitovelvollinen liikeyritys.

Fivaldi_06-22-3_1920x820.jpg

Myyntilaskujen tekeminen ja lähettäminen sekä saatavien hallinta

Myyntilaskutus on taloushallinnon prosessien joukosta yrittäjälle varmasti se mieluisin, eikö? Laskun tekemisen ja lähettämisen aika koittaa, kun olet toimittanut tuotteen tai palvelun asiakkaalle. Myyntilasku muodostaa myyjälle saatavan ja ostajalle ostovelan. Ennen verkkolaskutuksen yleistymistä myyntilaskutukseen liittyi paljon käsityötä kopioiden arkistoinnista postilaatikolla käynteihin.

Laskutettu raha ei kotiudu yrityksille aina ajallaan. Siksi saatavien hallinta on osa yrityksen taloushallintoa. Tehtävää voi hoitaa manuaalisesti verkkopankkia selaten, mutta huomattavasti tehokkaampaa se on, jos käytät prosessin jokaiseen vaiheeseen – myyntilaskujen tekemiseen, lähettämiseen ja saatavien hallintaan – samaa, sähköistä ohjelmaa.

Sähköisen myyntilaskutuksen avulla:
 • Teet sujuvasti tarjouksesta tilauksen ja laskutat asiakasta halutulla välitystavalla.
 • Voit noutaa laskutustiedot rekisteristä tai perustaa uuden asiakkaan hakemalla tiedot YTJ:stä.
 • Voit määritellä asiakas- ja tuoterekisteriin haluamasi hinnoittelut ja alennukset.
 • Näet lähettämättömät, avoimet, erääntyneet ja muistutetut laskut reaaliaikaisesti.
 • Hallinnoit saatavia samassa näkymässä ja voit lisätä niille maksuaikaa tai automatisoida muistutukset.
 • Saat kassan tilanteesta yleiskuvan yhdellä silmäyksellä.
📖 Lue myös: Myyntilaskutus ja myyntireskontra – usein kysytyt kysymykset

hipsut.png  Näppäilen Fivaldiin kolme ensimmäistä kirjainta paikkakunnan nimestä ja kaikki tiedot ovat valmiina. Muokkaan vain hoitopäivien lukumäärää ja mahdollisia lisätietoja, ja verkkolasku on tehty. Voin seurata maksua ja tehdä mahdollisen korjaus- ja hyvityslaskun helposti. Ylimääräinen sähläys jää pois, kun ei tarvitse viedä kirjeitä postiin ja soitella maksujen perään.

Perhekoti Nurmipirtin yrittäjä Anne Riissanen teki aiemmin myyntilaskut erilliseen laskupohjaan, tulosti ja postitti ne kunkin kunnan taloushallintoon. Kopiot hän toimitti tilitoimistoon. Lue, miten sähköiseen yhteiskäyttöön siirtyminen muutti pk-yrityksen taloushallintoa!

Ostolaskujen käsittely ja kuittirumba

Yrityksen kulujen käsittely voi olla sekava soppa: saapuvia verkkolaskuja, automaattisia luottokorttiveloituksia, käteisostoja kuitteineen… Lisäksi maksuja pitää usein kierrättää eri vastuuhenkilöillä ennen kirjanpitoon hyväksymistä. Jos luot ostolaskuille jouhevan käsittelyprosessin, varmistat laskujen oikea-aikaisen käsittelyn ja näet, mihin yrityksesi rahat kuluvat.

Kirjanpitoa varten kaikki saapuneet laskut ja kulut on tiliöitävä eli luokiteltava sen mukaan, millainen kulu on kyseessä. Automaation avulla pystyt nopeuttamaan ostolaskujen tiliöintiä. Se säästää yrityksen taloushallintoon kuluvaa aikaa myös tilikauden päättyessä, kun on aika tehdä tilinpäätös.

Sähköisellä ostolaskujen hallinnalla:
 • Hoidat laskujen käsittelyn, kommentoinnin ja siirron helposti yhdessä näkymässä,
  ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Saat paremman käsityksen kuluista, kun laskut on tiliöity oikein.
 • Näet reaaliaikaiset tiedot laskuista ja vältyt viivästysmaksuilta.
 • Voit valita, mitä laskuja maksat ja milloin, sekä jakaa laskuja useammalle eräpäivälle.

Voit hoitaa ostolaskujen käsittelyn ja kierrätyksen tai antaa ostolaskuprosessin tilitoimiston tehtäväksi, jolloin sinun tarvitsee vain hyväksyä laskut ja pääset katsomaan raporttinäkymästä, mitkä laskut on maksettu ja mikä on ostoreskontran tilanne.

📖 Lue myös: Ostolaskutus ja ostoreskontra – usein kysytyt kysymykset

Palkkahallinto

Palkanlaskenta on olennainen osa yrityksen taloushallintoa, ainakin jos työntekijöiltäsi kysytään. Siihen kuuluu maksettavien euromäärien laskeminen, maksatus työntekijöiden pankkitileille sekä joukko erilaisia ilmoituksia muun muassa verottajalle, työeläkeyhtiöihin ja ammattiliittoihin.

Voit laskea palkat vaikkapa taulukkolaskentaohjelmassa itse tehdyillä lomakepohjilla, mutta silloin inhimillisten virheiden mahdollisuus kasvaa. Sen lisäksi joudut asioimaan useissa eri palveluissa maksatus- ja ilmoitusvaiheessa.

Hyvä sähköisen taloushallinnon ohjelmisto sisältää samassa paketissa myös palkanlaskennan osion. Silloin koko prosessi hoituu täysin sähköisesti. Tehokkaimmillaan työnjako on silloin, kun käytät järjestelmää yhdessä tilitoimistosi kanssa. Et tarvitse pitkiä puheluita tai sähköpostiketjuja. Klikkaa vain tarvittavat tiedot kohdilleen yhteisessä näkymässä – palkat laskee ja maksaa palkanlaskennan ammattilainen.

Tietojen keräämisessäkin voit säästää reilusti aikaa. Työajanseurantajärjestelmän avulla voit nimittäin siirtää työntekijöiden palkanlaskennan perusteena olevat työtunnit sähköisesti suoraan palkanlaskentaan.

 

Yrityksen talouden seuraaminen

Kattava ja reaaliaikainen raportointi antaa tukea yrityksesi päätöksentekoon ja talouden kehittämiseen. Jotta voit seurata yrityksesi taloutta riittävän tarkasti, kaipaat todennäköisesti ainakin näitä tietoja:

 • Kustannuspaikkakohtainen seuranta ja raportointi
 • Tase ja tuloslaskelma: kuluva tilikausi, edellinen tilikausi ja vertailu
 • Kuluvan tilikauden liikevaihtotiedot ja vertailu vastaavaan
 • ALV-ilmoitustiedot
 • Viranomaisraportit sekä tulorekisteriin siirrettävät palkkatiedot

Raporttien pitää olla helposti saatavilla – eihän niitä muuten kukaan muista kaivella esiin. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa yrityksen taloustilanteen reaaliaikaisen seuraamisen sekä auttaa päätöksenteossa. Tietoja ei tarvitse siirtää tiedostosta toiseen, vaan raportti muodostuu suoraan kirjanpitoon syötetyistä tositteista ja reskontratiedoista. 

Sähköisellä raportoinnilla pääset käsiksi yksittäisiin laskuihin ja tositteisiin ja löydät ne tarvittaessa helposti myös jälkikäteen. Säästät aikaa, kun et joudu erikseen kyselemään tietoja tilitoimistosta.

 

Muut taloushallinnon tehtävät

Kirjanpito, laskutus ja palkkahallinto kuuluvat päivittäiseen yritystoiminnan pyörittämiseen. Sen lisäksi yrityksen taloushallinto on pitkäjänteistä suunnittelua. Huolellinen budjetointi on avain liiketoiminnallisten tavoitteidesi saavuttamiseen.

Budjetti on yhdistelmä uusia suunnitelmia ja olemassaolevaa raporttidataa. Se tehdään yleensä syksyllä seuraavaa kalenterivuotta varten. Maailma muuttuu kuitenkin nopeasti. Kerran vuodessa asetettu tavoite voi vanhentua heti uuden vuoden alkumetreillä. Sen vuoksi budjetin rinnalla voidaan käyttää myös mahdollisimman tarkkoja talousennusteita.

Et välttämättä halua lisätä taloushallintoon käyttämiesi tuntien määrää? Niinpä. Mutta saatat kuitenkin haluta kasvattaa rahavirtoja? Siksi rutiinitehtävät kannattaa automatisoida mahdollisimman pitkälle. Silloin sekä yrityksellä että sen tilitoimistolla riittää aikaa myös tulevien siirtojen suunnitteluun.

Fivaldi_06-22_1920x820.jpg

3. Yrityksen taloushallinto ja sen järjestäminen – kuka vastaa mistäkin?

Voit hoitaa kirjanpidon joko itse tai yhteistyössä tilitoimiston kanssa. Tilitoimistosta saat asiantuntevia neuvoja esimerkiksi siihen, millainen yritysmuoto kannattaa valita ja millaiset säädökset ja asetukset ohjaavat juuri sinun toimialasi kirjanpitoa. Yrityksen taloushallintoon koulutetut tilitoimistojen ammattilaiset tuntevat myös hyvän kirjanpitotavan jatkuvasti päivittyvät ohjeistukset.

Taloushallinnon ulkoistaminen 

Vastuu kirjanpidon oikeellisuudesta siirtyy tilitoimistolle, jos valintasi on ulkoistettu taloushallinto. Voit silti jakaa erilaiset yrityksen taloushallinnon tehtävät tilitoimiston kanssa juuri haluamallasi tavalla – esimerkiksi hoitaa ostolaskujen käsittelyn ja tulevan vuoden budjetoinnin kokonaan itse, vaikka kirjanpito ja palkanlaskenta olisivat tilitoimistosi tonttia.

Jos päätät säästää aikaasi muihin töihin ja ulkoistaa yrityksen taloushallintoa, muista kiinnittää huomiota siihen, millaisen näkymän saat yrityksesi talouden ajankohtaiseen tilanteeseen. Ratkaisevan tärkeää on se, millaista taloushallinto-ohjelmistoa valitsemasi tilitoimisto käyttää.

👉 Etsitkö yrityksellesi hyvää kirjanpitäjää? Tästä listasta löydät esimerkkejä Fivaldin luotetuista tilitoimistokumppaneista!
📖 Lue myös: Taloushallinnon ulkoistaminen ja tilitoimiston palvelut – opas sujuvaan yhteistyöhön

Tilitoimiston kilpailuttaminen

Valtaosa suomalaisista yrityksistä ulkoistaa taloushallintonsa. Vaihtoehtoja on paljon aina yksittäisistä kirjanpitäjistä suuriin tilitoimistoketjuihin. Mihin tilitoimiston kilpailuttamisessa kannattaa kiinnittää huomiota?

Yrittäjän näkökulmasta tärkeintä on lopulta se, että yhteistyö kirjanpitäjän tai tilitoimiston kanssa toimii hyvin. Kysele vaikutelmia asiakaspalvelusta, mutta selvitä myös, miten helposti ja reaaliaikaisesti tieto kulkee. Sinun ei tarvitse tuntea tilitoimistojen käyttämien taloushallinnon järjestelmien teknisiä toimintaperiaatteita. Sen sijaan se on tärkeää, että yhteinen käyttöliittymä on yrityksen näkökulmasta mahdollisimman helppo.

Tässä oppaassa on lueteltu runsaasti erilaisia yrityksen taloushallinnon tehtäviä. Mieti huolellisesti, mitä haluat ulkoistaa, mitä ehkä hoitaa itse. Vertaile tarjouksia sitten suunnitelmasi pohjalta.

📖 Lue myös: Mistä kirjanpitäjä? Pohdi näitä, kun valitset tilitoimistoa yrityksesi sähköiseen taloushallintoon

Taloushallinnon hoitaminen itse 

Yritys voi vapaasti valita, millä tavalla hoitaa taloushallinnon eri tehtävät, kunhan lainsäädännön velvoitteet täyttyvät. Jos kirjanpidon tekee itse, vastuu sen oikeellisuudesta on yrittäjällä.

Yrityksen taloushallinnon hoitaminen itse on hyvä vaihtoehto silloin, jos talossa työskentelee taloushallinnon rautaisia osaajia jo valmiiksi. Varmista silloin, että käytössä on hyvät työkalut, jotka tehostavat taloushallinnon prosesseja.

Kokonaan itse tehty kirjanpito voi olla järkevä vaihtoehto myös silloin, jos liiketoiminta on hyvin pientä.  Esimerkiksi toiminimiyrittäjyys sivutoimisena ammatinharjoittajana voisi olla tällainen tilanne. 

hipsut.png  Tällä hetkellä teen Fivaldilla kahden oman ja yhden asiakasyrityksen kirjanpidon ja taloushallinnon. Työn aloittaessani valitsen asiakaspaikan ja pyöritän kunkin yrityksen rutiinit siellä. Hoidan Fivaldilla myös asiakasyrityksemme palkkahallinnon.

Lue, miten taloushallinto-ohjelmisto tuo Oakwood Tradingin ja sen sisar- ja asiakasyritysten raha-asioiden hoitoon tehoa ja ajantasaisuutta.

4. Yrityksen sähköinen taloushallinto

Sähköinen kirjanpito ja taloushallinnon digitalisoituminen on nykyään se ensisijainen tapa yrityksen talousasioiden hoitamiseen. Aiemmin ankarasti säännellystä, vaihtoehtoisesta toimintamallista on pikku hiljaa tullut standardi: yhä useamman yrityksen taloushallinto ja kirjanpito tehdään ainakin osin digitaalisesti.

Suurin muutos perinteiseen mappikirjanpitoon verrattuna on manuaalisen työn väheneminen. Se säästää aikaa ja vähentää virheitä. Kirjanpitäjäsi työ helpottuu, kun taloushallinnon ohjelmisto mahdollistaa tilitoimiston ja yrityksen välisen yhteistyön. Aikaa jää enemmän esimerkiksi yrityksen talouden suunnitteluun ja rahanarvoisten neuvojen antamiseen.

Jos olet tottunut pyörittämään yrityksen taloushallintoa perinteisesti paperilla tai käytät useita eri ohjelmia kuten Exceliä ja PDF-dokumentteja, sähköiseen yhden ohjelmiston taloushallintoon siirtyminen voi tuntua isolta loikalta. Lue silloin selkeä opas, joka kertoo, mitä siirtymä sinulta vaatii!

fivaldi-ohjelman-valinta-kuvitus2.png

 

5. Taloushallinnon ja kirjanpidon hinta 

Kuinka paljon yrityksen kirjanpito maksaa? Vastaus on monen asian summa, johon vaikuttavat muun muassa yrityksen koko, yritysmuoto sekä tilitoimiston ja yrityksen välinen vastuunjako. 

Sitä mukaa kun taloushallinto sähköistyy, ohjelmistokustannuksista tulee yhä tärkeämpi kysymys. Ole tarkkana sen suhteen, kuuluuko sähköisen taloushallinnon ohjelmiston käyttö tilitoimistosi palvelupakettiin, vai joudutko yrittäjänä maksamaan lisäksi erillistä lisenssimaksua järjestelmää ylläpitävälle firmalle.

Muista laskea arvoa myös omille työtunneillesi. Onko yrityksen taloushallintoon käytetty aika pois tuottavasta ydinliiketoiminnasta?

📖 Lue myös: Taloushallinto-ohjelmiston ja kirjanpidon hinta: näin vertailet taloushallinnon ohjelmistokustannuksia pk-yrityksessä
💎 Vinkki: Vertaile Suomen suosituimpien taloushallinto-ohjelmien hintoja. Lataa ilmainen taloushallinto-ohjelmien hintavertailulaskelma

6. Taloushallinnon ohjelmistojen vertailu

Markkinoilla on useita erilaisia taloushallinnon ohjelmistoja. Osalla niistä on mahdollista hoitaa monipuolisesti kaikkia yrityksen taloushallinnon perustoimintoja: kirjanpito-ominaisuuksien lisäksi ne tarjoavat mahdollisuudet mm. myyntilaskutukseen, ostolaskujen käsittelyyn, maksuliikenteen hoitoon sekä yrityksen talouden seurantaan.

Tämä taloushallinnon ohjelmistojen vertailu paljastaa eroja muun muassa hinnoittelumalleissa ja käyttöliittymissä. Vertailu on tehty tilitoimiston näkökulmasta, mutta se antaa kiinnostavaa tietoa valinnan tueksi mille tahansa yritykselle.

Jos yrityksen taloushallinnon kanssa puljaaminen ei ole omien kiinnostuksen kohteidesi kärjessä, kannattaa valita ohjelmisto, jossa pääkäyttäjänä on tilitoimisto. Silloin saat ohjelmiston käyttöön täsmävinkit tutulta kirjanpitäjältäsi. Hän tuntee järjestelmän mahdollisuudet läpikotaisin.

Visma Fivaldi on jo 700 tilitoimiston valinta – ja yli 8 000 yritystä käyttää Fivaldia yhdessä tilitoimistonsa kanssa

Tutustu Fivaldin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin yhdessä asiantuntijan kanssa. Varaa maksuton etäesittely sinulle sopivana ajankohtana!

Varaa esittely

 

🔷 Mistä hyvä kirjanpitäjä? Täältä löydät esimerkkejä Fivaldin luotetuista tilitoimistokumppaneista.

Löydä Fivaldi-tilitoimisto tai kirjanpitäjä